Tisztelt Olvasó!

1999 óta minden év őszén szakmai konferencián találkoznak az oktatási ágazat irányítói, a köznevelési szakértők, szaktanácsadók, felsőoktatási szakemberek, pedagógusok, intézményvezetők, intézményfenntartók képviselői, valamint a határon túli magyar pedagógusok Hajdúszoboszlón (korábban Debrecenben).

Suliszerviz logó

Országos Közoktatási és Szakképzési Szakértői Konferencia

 

Az elmúlt csaknem két évtizedben gyakorlattá, napjainkra már komoly szakmai múlttal rendelkező hagyománnyá vált a rendezvény.

Az országot járva örömmel tapasztaljuk, hogy minden évben nagy várakozás és érdeklődés előzi meg a konferenciát!

A résztvevők száma folyamatosan nő, az elmúlt években elérte, majd meghaladta az ezer főt.

A szervezők célja teret adni a szakmai vélemények, tapasztalatok megvitatásának, informálni a résztvevőket azokról az oktatásirányítási tervekről, intézkedésekről, fejlesztésekről, amelyek segítséget nyújtanak számukra az aktuális tanév feladatainak elvégzéséhez.

A konferencia rendezvényei: plenáris előadások, kerekasztal-beszélgetések, pódiumbeszélgetések, szekciók, kiállítások, bemutató foglalkozások, workshopok, kulturális és szabadidős rendezvények, rekreációs lehetőségek.

Minden évben összefoglaló kötet jelenik meg, mely a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, szekció-összefoglalók gyűjteménye. Azt gondoljuk, hogy a fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távoznak a konferencia résztvevői!

E helyen is köszönjük az előadók, a szekcióvezetők, a levezető elnökök és a szekciók előadóinak együttműködését, amellyel lehetővé teszik az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat, információikat az érdeklődők rendelkezésére bocsájtják.

Köszönjük a módszertani bemutatók, a kiállítások és a kulturális programok szereplőinek is a közreműködést!

Külön köszönjük a segítséget Dr. Polonkai Máriának, Dr. Szenes Györgynek, Komiszár Jánosnak, Szalay Sándornak és Kulcsár Bélának, akik a kezdetektől fontos szerepet vállalnak a program összeállításában, a szervezőmunkában és a lebonyolításban egyaránt.

A konferencia sikerét az évek során számos szakmai szervezet, intézmény, Európai Uniós projekt megvalósítója segítette. Köszönjük az együttműködést.

Az elmúlt közel két évtizedben nagyon sok új gondolat, javaslat fogalmazódott meg, melyeket érdemes elemezni és beépíteni az új fejlesztésekbe. Ezek az előadások, tanulmányok a konferencia kiadványköteteiben nyomtatott formában ma is megtalálhatók könyvtárakban, valamint a résztvevők, előadók könyvespolcain. Szeretnénk azonban mindenki számára közkinccsé, kutathatóvá és szabadon felhasználhatóvá tenni a közelmúlt oktatástörténeti jelentőséggel is bíró dokumentumait.

Ezért a XX. Országos Közoktatási Szakértői Konferenciára elkészítettük az eddig megjelent kiadványok digitalizált, online változatát, amely tartalmazza a kötetekben megjelent összes előadás, vitaindító, szekció-összefoglaló anyagát, publikációját.

könyvek 1

Az összeállítás az elmúlt húsz év közoktatási történéseiről ad keresztmetszetet. Olvashatnak az érdeklődők azokról a fejlesztésekről, amelyek kidolgozásában, megvalósításában, összegzésében részt vettek az innovatív pedagógusok, oktatási szakemberek, s amelyek eredményei előremutatóak, megújították a pedagógiai folyamatokat, a tanítási gyakorlatot. Sokunkban új célok, új feladatok, módszerek, eszközök fogalmazódtak meg annak érdekében, hogy az elért eredmények kiegészítése, építése tovább folytatódhasson!

Ha a pedagógiai diszciplinák (neveléstörténet, neveléselmélet, didaktika, nevelésszociológia, mérésmetodika stb.) alapján vizsgáljuk az összefoglalót, széleskörű, aktuális ismeretekkel, kutatási eredményekkel, gyakorlati tapasztalatokkal egészíti ki a tudományos eredményeket, így jól használható az oktatáselméletben és a gyakorlatban egyaránt.

Lehetősége lesz az olvasóknak arra, hogy különböző szempontok szerint keressenek a kiadvány-kötetek anyagában. Keresési szempont lehet pl. a konferencia éve, az előadók neve, az előadások típusa, az előadás témája (egy publikáció több témánál is megjelenhet), az intézmény típusa és a háttérintézmények megjelenése.

Környei László helyettes államtitkár 1999-ben, az első konferencia után az alábbi összegzést, ajánlást fogalmazta meg:

„A debreceni első szakértői konferencia hiánypótló szerepet vállalt. Az új közoktatási feladatok értelmezésére, a szakértői funkciók összehangolt elemzésére már történtek kísérletek az intézményi programkészítés időszakában is. Ilyen átfogó, az új szakmai kihívások elemzését felvállaló tanácskozásra azonban még nem volt példa.

A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban című konferencia hiányt pótló, népszerű szakmai esemény volt. E kötetben összegzett tapasztalatait jó szívvel ajánlom a magyar közoktatás aktualitásai iránt érdeklődők, s valamennyi közoktatási szakember figyelmébe.”

A szervezők az első rendezvényen az alábbiakat állapították meg:

„Az új közoktatási feladatok értelmezését, a szakértői funkciók összehangolt elemzését, a szakértői szerep helyét, jövőjét értelmező fórum kedvező fogadtatásra talált a szakmai közvélemény körében. Tervünk az, hogy a konferenciával hagyományt teremtünk, s a jövőben minden év őszén megrendezzük az ideihez hasonló tanácskozást.”

Kedves Olvasó! Kérjük döntse el Ön, hogy megvalósult-e a konferenciasorozat elindítóinak szándéka, terve! Bízunk az Önök pozitív véleményében!

Kellemes időtöltést, elmélyülést, hasznos szakmai információkat kívánunk!

A házigazda Suliszerviz Pedagógiai Intézet és a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében:

KTM.jpg

Kónyáné Tóth Mária
igazgató

MCS.jpg

Molnár Csaba
ügyvezető

2018. november