ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó!

1999 óta minden év őszén, így az idén is megrendezésre került a közoktatási szakértők, szaktanácsadók, intézményfenntartók, felsőoktatási szakemberek, intézményvezetők, pedagógusok országos konferenciája. Az elmúlt másfél évtizedben komoly szakmai múlttal rendelkező hagyománnyá vált a rendezvény. 2013 októberében tizenötödik alkalommal hirdettük meg e népszerű szakmai fórumot:

NEVELÉS–OKTATÁS HATÁRON INNEN ÉS TÚL

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA 

suliszerviz

HAJDÚSZOBOSZLÓ

2013. OKTÓBER 810.

 

A konferencia elindítója, így szervezője, rendezője kezdetektől fogva a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda volt, valamint megalakulásától kezdve a Suliszerviz Pedagógiai Intézet. Társrendezőként segítették munkánkat a konferenciasorozat első éveiben az alábbi szervezetek:

 • Közoktatási Szakértők Egyesülete (KÖSZE),
 • Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE),
 • suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.,
 • OKÉV Kelet-magyarországi Területi Iroda (OKÉV Észak-Alföldi Regionális Igazgatósága, Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága).

A Suliszerviz Pedagógiai Intézetet 2003. július 1-ei hatállyal alapította a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft.. 2013. március végéig szakmailag önálló intézményként, a fenntartó Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. szervezeti egységeként működött. A jogszabályi környezet változása miatt előbb önálló gazdálkodásúvá vált, majd 2013. április vége óta a fenntartói jogok gyakorlását a Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület gyakorolja.

Így ebben az évben duplán is kerek évfordulót ünnepelhettünk:

 • a 15 éves közoktatási szakértői konferenciát,
 • a 10 éves Suliszerviz Pedagógiai Intézetet.

Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter 2012 novemberében Szentesen ezt mondta: „A jövő nemzedék mellett a pedagógusok érdeke is a közoktatási rendszer nagyobb biztonságot és jobb színvonalat eredményező átalakítása” (forrás: MTI). Az előző évi konferencia kiadványkötetének előszavában írtuk: „őszintén reméljük, hogy jövőre az átalakítás sok-sok pozitív tapasztalatát oszthatjuk meg egymással, s annak sikerére koccinthatunk a díszvacsorán!”.

Ennek megfelelően az idei konferencia főbb témaköreit a fejlesztések bemutatására, valamint az aktuális információkra építettük:

 • Nemzeti integráció
 • Oktatási konfliktusok és lehetséges megoldásaik
 • A köznevelési feladatok ellátásának megosztása
 • Az óvodák helye és szerepe a mai magyar köznevelési rendszerben
 • Pedagógus-továbbképzés és ECDL
 • A 2013/14-es tanév aktuális feladatai
 • A köznevelés komplex szakmai támogató rendszere a fejlesztések tükrében
 • A fejlesztések bemutatása (OFI, OH, Educatio, MATEHETSZ, TKKI):
  • Tanulói teljesítménymérés
  • Pedagógus életpálya – minősítési rendszer
  • Tanfelügyelet – egységes külső értékelés
  • KIR fejlesztések
  • Innovációs trendek a digitális írástudás fejlesztésében
  • Tehetséghidak Program
  • Nemzeti Tehetség Program
  • Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló – a közoktatás hátrányos helyzetű célcsoportjainak fejlesztése céljából
 • A szakértői tevékenység jövőbeli lehetőségei
 • Az oktatásfejlesztés stratégiai irányai 2020-ig
 • Oktatásfejlesztés uniós forrásokból – a 2014-2020 közötti időszak kihívásai

Szekciók:

 1. Óvodai nevelés
 2. Általános iskola, középiskola
 3. Szakiskolai fejlesztések az OFI-ban
 4. Tehetségsegítés
 5. Intézményfejlesztés-támogatás (OH, OFI, Educatio)
 6. Ellenőrzés, tanfelügyelet – szaktanácsadás – minősítés (OH, OFI, Educatio)
 7. Tanárképzés, tanártovábbképzés (OFI)
 8. Eötvös József Program – TÁMOP 3.3.13 (TKKI)
 9. Magyar oktatás, képzés, nevelés a Kárpát-medencében (NSKI)

Külön köszönjük azon intézmények által nyújtott szakmai és anyagi segítséget, akik segítették a konferencia programjának megvalósulását:

 • MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége)
 • TKKI (Türr István Képző és Kutató Intézet)
 • NSKI (Nemzetstratégiai Kutatóintézet)
 • OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
 • OH (Oktatási Hivatal)
 • Educatio (Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.)

A szakmai programok mellett kiállítók mutatták be az oktatási tevékenységgel összefüggő, az oktatást segítő termékeiket, szolgáltatásaikat:

 • Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.
 • Complex Kiadó – Wolters Kluwer Kft.
 • Dinasztia Tankönyvkiadó Kft.
 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
 • Merlinkönyv Kft.
 • Nemzetstratégiai Kutatóintézet
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
 • Türr István Képző és Kutató Intézet

A résztvevők az előadások után kedden este Komiszár János Debrecen az ősi város c. kötetének bemutatóját valamint a könyvben szereplő akvarellekből nyílt kiállítás megnyitóját láthatták, majd a nagyváradi M. M. Pódium előadását tekinthették meg.

A szerdai gálavacsora műsorát zenés, táncos produkciók színesítették. Közreműködött a Sütő Band Zenekar, a Valcer Táncstúdió, a Debrecen Hangja 2012 és 2013 vetélkedők első és második helyezettjei: Dánielfy Gergő, Dzsudzsák Alexandra és Kovács Tamás, valamint Fazekas László műsorvezető.

A konferencia programjaként ebben az évben nyolcadszor került sor a debreceni Suliszerviz Pedagógiai Intézet, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a debreceni Nova Humana Egyesület középiskolások részére meghirdetett Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat megnyitójára és díjátadójára. Ebben az évben 487 alkotás érkezett be, 256 alkotótól, akiket 32 rajztanár készített fel. 19 településről 26 különböző iskolából küldték alkotásaikat a pályázó diákok. A két helyszínen megrendezett kiállításon 188 alkotást talált kiállításra érdemesnek a zsűri.

Díjazásban 4 fő részesült, akik mindegyike egyéni alkotó. A különdíjasok száma 5, ők szintén egyéni alkotók, csoportdíjban 4 intézmény alkotógárdája részesült, ez összesen 30 diákot érint. Ezen kívül még a zsűri élt dicséretadó jogával is. Gratulálunk az alkotó diákoknak, felkészítő tanáraiknak és intézményeiknek.

Az idei konferencia iránt eddig még soha nem látott érdeklődés mutatkozott: 793 fő küldte el jelentkezési lapját, illetve jött el a rendezvényre.

A konferencia regisztrált résztvevőinek száma ebben az évben 768 fő volt:

 • szervezők, közreműködők: 35 fő,
 • előadók: 61 fő (27 nő és 34 férfi).

A résztvevők nemek szerinti megoszlása: 568 nő és 200 férfi.

Előzetes regisztráció nélkül vett részt: 25 fő:

 • nemek szerinti megoszlása: 20 nő és 5 férfi.

A regisztráltak összesen 178 településről érkeztek az alábbi intézménytípus szerinti megoszlásban:

 • a közreműködő szakmai szervezetekből, háttérintézményekből, ágazati irányítástól: 110 fő
  • EMMI: 5 fő,
  • OH: 17 fő,
  • OFI: 58 fő,
  • NSKI: 5 fő,
  • Educatio: 14 fő,
  • MATEHETSZ: 6 fő,
  • TKKI: 5 fő,
  • határon túli intézményekből: 17 fő,
 • óvodából: 66 fő,
 • általános iskolából: 162 fő,
 • AMI: 14 fő,
 • EGYMI: 13 fő,
 • szakiskolából: 30 fő,
 • szakközépiskolából: 57 fő,
 • gimnáziumból: 79 fő,
 • felsőoktatási intézményből:11 fő,
 • önkormányzatoktól, fenntartóktól: 41 fő,
 • egyéb intézményből: 168 fő.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, szekció-összefoglalók gyűjteménye a kiadványkötet, mely reményeink szerint a résztvevők számára segít feleleveníteni a XV. hajdúszoboszlói közoktatási szakértői konferenciát, annak eseményeit, programjait. Bízunk benne, hogy a konferencián készült fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távoztak a konferencia résztvevői.

 

Köszönjük az előadók, a vitavezetők együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Várjuk Önöket 2014 októberében a XIV. Országos Közoktatási Szakértői Konferenciára!

Debrecen, 2013. október

A házigazda Suliszerviz Pedagógiai Intézet és a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében:

Kónyáné Tóth Mária

igazgató

Molnár Csaba

ügyvezető