ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó!

1999 óta minden év őszén találkoznak az ágazat irányítói, a köznevelési szakértők, szaktanácsadók, intézményfenntartók, felsőoktatási szakemberek, pedagógusok, intézményvezetők, Hajdúszoboszlón, egy országos szakmai konferencián.

Ebben az évben a megszokottnál valamivel később, novemberben vártuk az érdeklődőket a rendezvényre.

 

AZ OKTATÁS JÖVŐKÉPE – A TUDÁS ÚJ ÉRTELMEZÉSE A DIGITÁIS VILÁGBAN

XIX. ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

 suliszerviz

HAJDÚSZOBOSZLÓ

2017. NOVEMBER 7–9.

A konferencia általános céljai:

 • A résztvevők megismerjék a köznevelés, a szakképzés előtt álló feladatokat, az ágazati irányítás terveit, szándékait, fejlesztési elképzeléseit az oktatás eredményességének és minőségének biztosítása érdekében.
 • Az intézmények segítséget kapjanak ahhoz, hogy felkészülhessenek a köznevelési rendszert érintő aktuális változásokra, intézkedésekre.
 • A résztvevők megismerhessék az Európai Unió által finanszírozott, a nevelési-oktatási rendszert érintő fejlesztési projekteket, valamint a jövőben induló fejlesztési irányokat.
 • Erősödjék a párbeszéd az oktatáspolitikusok, az oktatási szakemberek, valamint az intézmények, a szakértők, a szakmai szervezetek között.

A fentieken túli további célkitűzésünk volt: teret adni a szakmai vélemények, tapasztalatok megvitatásának, informálni a résztvevőket az aktuális oktatásirányítási tervekről, intézkedésekről, fejlesztésekről, amelyek segítséget nyújtanak számukra a 2017/18-as tanév feladatainak elvégzéséhez.

Kiemelt témája volt az idei konferenciának az új NAT koncepciója és kidolgozásának aktuális állapota, valamint a digitális fejlesztések – Digitális Oktatási Stratégia (DOS) megvalósítása – és az EFOP-os és GINOP-os projektek bemutatása.

A konferencia iránt az elmúlt években folyamatosan nőtt az érdeklődés. Idén minden eddiginél többen regisztráltak.

A jelentkezők valamint a szakmai programokon közreműködők, segítők száma: 1089 fő volt, akik összesen 207 különböző településről érkeztek. Megközelítőleg ezren vettek részt a rendezvényen (pontos számot azért nem tudunk, mert fogadtunk előzetes jelentkezés nélkül érkező tanulói csoportokat is).

A regisztráltak nemek szerinti megoszlása:

 • 726 nő,
 • 363 férfi.

Szakmai előadók:

 • plenáris előadó, szekcióbeli előadó, szekcióvezető, levezető elnök: 97 fő (47 nő, 50 férfi),
 • workshopok előadóinak száma: 37 fő (18 felnőtt, 19 diák),
 • kiállításon közreműködők száma: 84 fő (67 felnőtt, 17 diák).

Kulturális előadók, közreműködők száma: 34 fő (19 felnőtt, 15 diák).

Szervezők, segítők, technikusok száma: 44 fő (20 felnőtt, 24 diák).

A regisztráltak, jelentkezők, közreműködők száma intézménytípus szerinti megoszlásban:

 • alapfokú művészetoktatási intézmény 29 fő
 • általános iskola 151 fő
 • általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény 33 fő
 • általános művelődési központ 3 fő
 • DPMK 12 fő
 • egyéb 19 fő
 • egyéb állami, önkormányzati nem oktatási intézmény 12 fő
 • egyéb fenntartó 12 fő
 • egyéb szakképző intézmény 11 fő
 • egyéni vállalkozó 5 fő
 • egyesület, alapítvány 10 fő
 • Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 fő
 • EKE Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 25 fő
 • Emberi Erőforrások Minisztériuma 13 fő
 • felsőoktatási intézmény 41 fő
 • gazdasági társaság 76 fő
 • gimnázium 29 fő
 • határon túlról 69 fő
 • Klebelsberg Központ 4 fő
 • kollégium 6 fő
 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 6 fő
 • Nemzetgazdasági Minisztérium 2 fő
 • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 14 fő
 • nonprofit kft. 8 fő
 • nyugdíjas 16 fő
 • Oktatási Hivatal 42 fő
 • óvoda 102 fő
 • összetett intézmény 89 fő
 • Pedagógiai Oktatási Központ 6 fő
 • pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény 9 fő
 • szakképzési centrumok 149 fő
 • szakmai szervezet, szövetség 6 fő
 • szakszolgálat 20 fő
 • tankerületi központok 43 fő
 • Új Nemzedék Központ 15 fő

Köszönet együttműködő partnereinknek:

kepek1

kepek2

2017kép1

A három napon a konferencia megnyitása, zárása, pódiumbeszélgetés és 17 plenáris előadást hangzott el a Hajdú teremben.

Mivel a szálloda plenáris termének befogadóképessége kisebb a jelentkezők számánál, a Hajdú teremben elhangzó plenáris előadásokat a Hotel Béke Makláry és Bocskai termében, valamint a szálloda halljában az elhangzó előadásokkal párhuzamosan kivetítőn közvetítettük.

14 szekcióban folytak műhelymunkák, melyek keretében 6 kerekasztal megbeszélésre is sor került.

Köszönjük, hogy a plenáris előadások és a szekciófoglalkozások mellett komoly szakmai bemutatók, előadások részesei lehettek az érdeklődők.

A konferencián idén nőtt a kiállítók és a módszertani workshopok, bemutatók száma, hogy kiemelt, széles körű tájékoztatást kapjanak az érdeklődők a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt célokról, valamint a digitális oktatáshoz kapcsolódó pedagógiai, módszertani és technológiai eszközökről és újdonságokról.

Workshopokon 4 helyszínen láthattak a résztvevők 33, a módszertani és tartalomfejlesztést, valamint Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája megvalósítására való felkészülést segítő bemutató foglalkozást, valamint az érdeklődők megnézhették, kipróbálhatták a Mobidik – Mobil Digitális Iskolát, mely hétköznapi nyelven egy minden digitális földi jóval felszerelt, a 21. század tantermének berendezett speciális mintatanterem, ami hétről hétre újabb iskolákba jut el és teszi megélhetővé a jövő oktatását.

Számos kiállító által közvetített innováció szintén a folyamatos fejlesztésre inspirál.

Láthattunk, olvashattunk tájékoztatót oktatási eredményekről, múzeumi programról és esztétikai élményt nyújtó képzőművészeti darabokról is.

2017kép

A kiállítók:

kepek3

A szakmai kiállítók, workshopokon közreműködők, a regisztrációt segítők és a kulturális előadók között több oktatási intézmény diákjai is szerepeltek:

kepek4

A konferencia kísérőprogramjaként rendeztük meg a XII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLÁS KÉPZŐMŰVÉSZETI DIÁKTÁRLAT megnyitóját.

A szervezők felhívására 363 alkotás érkezett 237 ifjú alkotóművésztől, akiket 48 rajztanár készített fel. A pályázók 25 település 40 iskolájából érkeztek. Kiállításra alkalmasnak ítélte a zsűri 140 diák 170 alkotását. Díjazásban 4 pályázó részesült (7 alkotás), különdíjban 7 diák (11 alkotás), míg az alkotó csoportdíjas közösségek száma 3.

Pósfai Péter, az Oktatási Hivatal ny. elnöke nyitotta meg a kiállítást az alábbi gondolattal: Minden évben különös várakozással, kíváncsisággal várjuk ezt a kiállítást: mert itt fiatalok, diákok munkáit láthatjuk, akik nyitottak a világra, és friss szemmel tekintik a minket körülvevő valóságot, életet – így igazán elvárhatjuk tőlük az újszerű, szokatlan, akár meghökkentő látásmódot. Hiszen ezeket a diákokat még nem köti gúzsba sok megtanított, elvárt követelmény, megrögzült stílus és technika. Fantáziájuk szabadon szárnyalhatott: gondolataikat nem béklyózzák még előítéletek, kifejezőeszközeiket nem irányítják már megtanult és begyakorlott sémák – sajátos ötleteik, elképzeléseik, egyéni látásmódjuk ölthetett testet műveikben. A világ, vagy annak egy kis szelete, egy gondolat, úgy, ahogy ők most látják, érzik – és ahogy láttatni szeretnék.

S végigjárva a kiállítást, megtekintve a műveket, nem csalatkozunk: biztos vagyok benne, hogy ez a kiállítás sokakban felkelti majd az érdeklődést, az itt bemutatott alkotások megérintik, hatásuk alá vonják a betérőket; s miközben élményt nyújtanak a szemlélőknek, gondolkodásra is késztetik a látogatókat.”

A zsűri nevében Komiszár János festőművész értékelte a beérkezett pályamunkákat és alkotóikat az alábbiak szerint: Megállapíthatjuk, hogy jó a mai kor művészeinek, így az itt kiállító ifjú tehetségeknek is, mert nem kell egyformát alkotniuk, az elvárás csak az, hogy színvonalas, jó és kiállítható legyen amit készítenek. Ezért jut eszembe Hajnóczy Rózsa, a Bengáli tűzbeli mondása: „Az embereknek mind egyforma a szemük, és mégis mást látnak vele”. Milyen igaza van, s mint ahogyan látják, ezért ilyen sokfélék ezek a műalkotások is, amit a fiatalok készítettek. Nincs két egyforma alkotás, pedig az alkotók hasonló korúak. Valójában nem is az a lényeg, hogy az ember jó vagy rossz műveket alkot, hanem az, hogy a műveinek van-e értéke, mondanivalója a másik számára. Ha végignézik ezt a kiállítást, láthatják, érezhetik és értékelhetik a közölt sok-sok mondanivalót.”

A résztvevők a szakmai előadások és foglalkozások után kulturális programokon töltődhettek fel, kapcsolódhattak ki:

 • A Diáktárlat megnyitóján a hajdúszoboszlói Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Arpeggio Gitáregyüttese és a Szoboszlói Rézfúvósegyüttes művészeinek és művészpalántáinak bemutatóját láthattuk.
 • Az első nap esti színházi előadáson több mint 300 látogatót szórakoztattak a Szabad Ötletek Színházának színészei a KARINTHY ÖRÖK c. darabban.
 • A gálavacsora jó hangulatát köszönhetjük a Sütő Band Zenekarnak, a debreceni Valcer Táncstúdió táncosainak, Mercs Angéla és Böjte Sándor magánénekeseknek, valamint Fazekas László műsorvezetőnek.

E kötet a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, szekció-összefoglalók gyűjteménye. Reméljük, hogy a kiadvány segítséget nyújt további munkájukhoz! Bízunk benne, hogy a konferencián készült fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távoztak tőlünk a konferencia résztvevői!

Köszönjük az előadók, a szekcióvezetők, a levezető elnökök és a szekciók előadóinak együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat, információikat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Köszönjük a módszertani bemutatók, a kiállítások és a kulturális programok szereplőinek közreműködését!

Reméljük lesz jövőre is szakember-találkozó Hajdúszoboszlón, melyre hívhatjuk, várhatjuk Önöket!

Találkozzunk 2018. november 6-7-8-án a XX. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián!

Debrecen, 2017. november

A házigazda Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda és a Suliszerviz Pedagógiai Intézet nevében tisztelettel:

 Molnár Csaba

ügyvezető

Kónyáné Tóth Mária

igazgató