ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó!

2014 októberében tizenhatodik alkalommal szervezte meg a Suliszerviz Pedagógiai Intézet és a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda a hagyományos hajdúszoboszlói rendezvényt:

TARTALMI ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

XVI. ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

suliszerviz

HAJDÚSZOBOSZLÓ

2014. OKTÓBER 7–9.

 

A konferencia iránt minden eddiginél nagyobb érdeklődés mutatkozott.

A regisztráltak száma 951 fő volt, akik összesen 184 településről jelentkeztek.

Nemek szerinti megoszlás:

 • 274 fő férfi;
 • 677 fő nő.

Szervezők, technikusok, segítők: 20 fő.

Előadók, kulturális programok közreműködői: 86 fő (43 férfi és 43 nő):

 • plenáris előadók: 21 fő;
 • szekcióvezetők: 10 fő;
 • szekció-előadók: 36 fő;
 • kulturális programok képviselői: 19 fő.

A jelentkezők megoszlása intézménytípusok szerint:

 • óvodából: 72 fő;
 • általános iskolából: 131 fő;
 • középfokú oktatási intézményből: 118 fő
 • felsőoktatási intézményből: 7 fő
 • intézmény-fenntartóktól: 16 fő
 • pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményből, szakszolgálattól: 76 fő
 • egyéb intézményből: 128 fő
 • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (tankerületek): 27 fő
 • Türr István Képző és Kutató Intézet: 222 fő
 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet: 57 fő
 • Oktatási Hivatal: 22 fő
 • Educatio nKft.: 20 fő
 • Nemzetstratégiai Kutatóintézet (határon túlról: 48 fő): 55 fő

A 951 regisztrált közül több mint 800-an vettek részt a rendezvényen.

Külön köszönjük azon intézmények által nyújtott segítséget, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a jelentkezők regisztrációs díj befizetése nélkül vehettek részt a rendezvényen:

 • Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ),
 • Oktatási Hivatal (OH),
 • Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI).

Az idei konferencia főbb témaköreit ebben az évben is az európai uniós fejlesztésekre, a szakmai-módszertani eredményekre, valamint az aktuális információkra építettük.

Nagy örömünkre szolgált, hogy Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a megjelenteket, s nyitotta meg a rendezvényt.

Öt helyettes államtitkár tisztelte meg a résztvevőket plenáris előadásával:

 • Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság
 • Dr. Köpeczi-Bócz Tamás EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság
 • Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
 • Dr. Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár – Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzésért és Munkaerőpiacért Felelős Államtitkárság
 • Pölöskei Gáborné köznevelési intézményrendszer fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár – Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Az alábbi kiemelt projektek eredményeinek bemutatására került sor:

 • TÁMOP-3.1.1. „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz”,
 • TÁMOP-3.1.5/12 „Pedagógusképzés támogatása”,
 • TÁMOP-3.1.8 „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban”,
 • TÁMOP-3.1.10-11/1 „Helyi oktatásirányítás fejlesztése”,
 • TÁMOP-3.3.13-13 „Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló”,
 • TÁMOP-3.1.2-B „A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése”,
 • TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1 „Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése”,
 • Nemzeti Tehetség Program.

A szakma neves képviselői tartottak előadásokat a tanulói mérések, a fejlesztések, a pedagógiai kultúra területén szükséges változásokról, az eredményekről, a feladatokról.

Nagy örömünkre szolgált, hogy idén is szép számmal jöttek el határon túli pedagógusok, s az aláírt stratégiai megállapodások segíthetik jövőbeni munkájukat.

S a realitáshoz a problémákról sem szabad megfeledkeznünk, melyeket természetesen meg kell oldani. Ennek feltérképezéséhez, valamint orvoslásához nyújtott segítséget előadásával Dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa.

A konferencia további plenáris előadói voltak:

 • Thaisz Miklós főosztályvezető – Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Köznevelés-fejlesztési Főosztály
 • Kerekes Balázs projektigazgató – Oktatási Hivatal Projektigazgatóság
 • Dr. Kaposi József főigazgató – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Dr. Szvathné dr. Szalay Márta szakmai szolgáltatási főigazgató-helyettes Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Kojanitz László TÁMOP-3.1.2-B szakmai vezető – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Tóth Mária TÁMOP-3.1.5 szakmai vezető – Oktatási Hivatal
 • Merklné Kálvin Mária főosztályvezető – Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály
 • Pongrácz László főosztályvezető – Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztálya
 • Bajor Péter ügyvezető elnök – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
 • Sárik Zoltán kutatási főosztályvezető, köznevelési vezető – Türr István Képző és Kutató Intézet
 • Szász Jenő elnök – Nemzetstratégiai Kutatóintézet
 • Ostorics László megbízott osztályvezető – Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály
 • Dr. Molnár Gyöngyvér egyetemi docens – Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet, Oktatáselméleti Kutatócsoport
 • Dr. Ollé János tudományos és nemzetközi rektor-helyettes – Eszterházy Károly Főiskola
 • Dr. Bodnár Éva szakmai vezető TÁMOP 4.1.2-B – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet; egyetemi docens, igazgató – Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Tanárképző Központ.

A műhelymunkák az alábbi szekciókban folytak:

 • Óvodai nevelés

Petránné Képes Gizella óvodavezető – Miskolci Batsányi János Óvoda

 • Általános iskola, középiskola, szakiskola

Dr. Cs. Nagy Gábor címzetes igazgató – Debreceni Vegyipari Szakközépiskola, pedagógiai szakértő – Suliszerviz Pedagógiai Intézet

 • Összefogás a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatásért (NSKI)

Molnár György igazgató – Nemzetstratégiai Kutatóintézet

 • Tehetséggondozás szervezése (A pedagógiai szakszolgálat és a tehetséggondozás)

Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének alelnöke, a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke, az Arany János Programok szakmai irányítója

 • A szakértők szerepe, feladata a pedagógusok minősítésében, tanfelügyeletében (OH)

Bessenyeiné Tóth Tünde szakmai szakértő TÁMOP 3.1.5 – Oktatási Hivatal Projektigazgatóság

 • A köznevelési adatok felhasználásának új dimenziói (OH)

Oláh Vera szakmai szakértő TÁMOP 3.1.1 – Oktatási Hivatal Projektigazgatóság

 • Szaktanácsadás (OFI)

Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP-3.1.5 – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 • Követelmények és vizsgák a nemzetközi gyakorlatban (OFI)

Lukács Judit alprojektvezető TÁMOP-3.1.1 – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 • Az Educatio fejlesztései

Elter András közoktatási osztályvezető-helyettes – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

 • Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket oktató-nevelő intézményekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások fejlesztése (TKKI)

Botárné Barcza Éva hálózatkoordinációs alprojektvezető TÁMOP 3.3.13 Eötvös József Program – Türr István Képző és Kutató Intézet

A szakmai programok mellett kiállítók mutatták be az oktatási tevékenységgel összefüggő, az oktatást segítő termékeiket, szolgáltatásaikat:

 • A-Z Partner Bt.
 • Big Ben Language Studies
 • Debreceni Nyelviskola Kft.
 • Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 • Faludi G ékszer
 • MATEHETSZ
 • Merlin Program
 • Nemzetstratégiai Kutatóintézet
 • Oktatási Hivatal
 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Türr István Képző és Kutató Intézet

A résztvevők kedden este – az előadások után – a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium drámatagozatos tanulóinak előadását tekinthették meg.

A szerdai gálavacsora műsorát zenés, táncos produkciók színesítették.

Közreműködött:

 • a Sütő Band Zenekar,
 • a Feeling Táncstúdió,
 • a debreceni Csokonai Nemzeti Színház művészei, valamint
 • Fazekas László műsorvezető.

A konferencia programjaként ebben az évben kilencedszer került sor a debreceni Suliszerviz Pedagógiai Intézet, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a debreceni Nova Humana Egyesület középiskolások részére meghirdetett Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat megnyitójára és díjátadójára.

Ebben az évben felhívásunkra 420 alkotás érkezett 260 alkotótól, akiket 53 rajztanár készített fel. 27 településről 35 különböző iskolából küldték alkotásaikat a pályázó diákok. A két helyszínen megrendezett kiállításon a zsűri döntése alapján 168 alkotást láthattunk, melyet 129 diák készített.

Díjazásban négy fő részesült, akik mindegyike egyéni alkotó. A különdíjasok száma hét, ők szintén egyéni alkotók, csoportdíjban három intézmény alkotógárdája részesült (18 diák). Gratulálunk az alkotó diákoknak, felkészítő tanáraiknak és intézményeiknek!

A konferencia résztvevői megtekinthették a diáktárlat zsűritagjainak alkotásaiból rendezett kiállítást, melyet szintén Dr. Feledy Balázs művészettörténész, művészeti író nyitott meg.

A diáktárlat díjazott alkotásai kiállításra kerülnek 2014. november 18-ától november 30-áig Debrecenben, a Kölcsey Központ Bényi Árpád termében.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, szekció-összefoglalók gyűjteménye a kiadványkötet, mely reményeink szerint a résztvevők számára segít feleleveníteni a XVI. hajdúszoboszlói közoktatási szakértői konferenciát, annak eseményeit, programjait. Bízunk benne, hogy a konferencián készült fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távoztak a konferencia résztvevői.

 

Köszönjük az előadók, a vitavezetők együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Várjuk Önöket 2015-ben a XIV. Országos Közoktatási Szakértői Konferenciára!

Debrecen, 2014. október

A házigazda Suliszerviz Pedagógiai Intézet és a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében tisztelettel:

Kónyáné Tóth Mária

igazgató

Molnár Csaba

ügyvezető