Dr. Polonkai Mária

Köszöntő

04 Dr. Polonkai Mária köszöntő

Tisztelt Konferencia!

Kedves Kolléganők, Kollégák!

Tisztelt Előadóink!

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a konferencia rendezői, szervezői nevében a XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián!

Engedjék meg, hogy én is úgy kezdjem a köszöntőmet – mint kb. 3 héttel ezelőtt, amikor egy civil szervezet megalakulásának 25. évfordulóját ünnepeltük, a holland vendégprofesszor kezdte –, hogy örüljetek és ünnepeljetek.

Elgondolkodtam ezen, amit a professzor úr mondott. Önök, én is, örültem, hogy ismét találkoztunk, de mi verbálisan ezt ritkán szoktuk megfogalmazni.

Én most azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök, hogy eljöttek Hajdúszoboszlóra, hogy itt vannak, köszönöm a lankadatlan érdeklődésüket, azt, hogy kíváncsiak a változásokra, az eddig elért eredményekre. Lehet, hogy mi is mondhatjuk, hogy nagy dolgok történtek az elmúlt esztendőben, történnek napjainkban és kíváncsiak vagyunk arra, mi történik a jövőben.

Nem tévesztjük szem elől, hogy az Országos Közoktatási Szakértői Konferencián mindig megtalálhatják a szakértők a nekik, vagy nekik is szóló tartalmakat.

Itt szeretném köszönteni az új szakértői szerepbe bekerült/bekerülő szakértőket, a tanfelügyelőket, a minősítési szakértőket, valamint egy újonnan képzett, a köznevelésben szintén fontos pedagóguscsoportot (ha nem is szakértők) a szaktanácsadókat.

Még mielőtt folytatnám a köszöntőmet, a résztvevők, mindannyiunk nevében köszöntöm a Suliszerviz Oktatási és Szakértő Iroda ügyvezetőit, Kónyáné Tóth Máriát (úgy is mint a Suliszerviz Pedagógiai Intézet igazgatóját) és Molnár Csabát, valamint munkatársaikat. Köszönöm mindannyijuknak, hogy ebben az évben is megszervezték a konferenciát.

Hajdúszoboszló kilencedik alkalommal ad helyet a rendezvénynek. Már nem mondom el, hisz mindenki tudja, hogy európai hírű gyógyvizéről nevezetes a város, ajánlom, hogy szabadidejükben élvezzék ezt is, fürdőzzenek.

Visszatérve a XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferenciához, szép volt az elmúlt 15 év és hosszú is volt. Az előző évek konferencia köteteiből és a 10. évfordulóra összeállított „Változás és stabilitás a magyar közoktatás elmúlt 10 évében” c. kötetből láthatók a dilemmák, a tervek és az eredmények.

Mint korábban mindig most is azt ígérem, hogy a konferencián részletes képet kapnak az oktatásirányítók terveiről, a következő évek legfontosabb fejlesztéseiről, feladatairól.

A fent említett részletes tájékoztatást garantálják azok az előadások és az általuk képviselt intézmények, akiknek a vezetői, munkatársai elfogadták meghívásunkat.

Külön köszöntöm az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért, Társadalmi Felzárkózásért, Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárságai, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzésért és Munkaerőpiacért Felelős Államtitkársága képviselőinek, hogy a körünkben vannak, lesznek. Elfogadta meghívásunkat az Oktatási Hivatal, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonfrofit Kft, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, valamint a Türr István Képző és Kutató Intézet, az Oktatási Jogok Biztosa Hivatala, számos felsőoktatási intézmény és természetesen örvendetesen nagy számú köznevelési intézmény.

Köszöntöm a konferencia résztvevői között azokat, akiket még nem köszöntöttem, a határon túli pedagógus szövetségek képviselőit, illetve határon túlról érkezett pedagógusokat, az intézményvezetőket, a fenntartók vezetőit, munkatársait, az önkormányzatok vezetőit, munkatársait, kormánymegbízott hölgyeket és urakat, a kormányhivatalok munkatársait, minden érdeklődőt.

A konferencia címe: Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben, bízom benne, hogy a konferencián ebben a témakörben sok izgalmas elméleti és főleg gyakorlati kérdést lesz alkalmuk a három nap alatt megbeszélni.

A konferencián 21 plenáris előadás hangzik el, és 10 szekcióban folyik szerda délután a munka.

A konferencia résztvevőinek száma:                                               951 fő

nő:                                                                           274 fő,

férfi:                                                                        677 fő.

Az előadók, kulturális programok közreműködői:                              86 fő

nő:                                                                            43 fő,

férfi:                                                                          43 fő,

plenáris:                                                                     21 fő,

szekcióvezető:                                                            10 fő,

szekció-előadó:                                                           36 fő,

kulturális program előadója:                                         19 fő.

szervező, technikus:                                                    20 fő.

A résztvevők összesen 184 településről érkeztek, az alábbi intézményekből:

óvoda:                                                                       72 fő,

általános iskola:                                                         131 fő,

középfokú oktatási intézmény:                                    118 fő,

felsőoktatási intézmény:                                                7 fő,

fenntartó:                                                                   16 fő,

pedagógiai- szakmai szolgáltató intézmény,
pedagógiai szakszolgálat:                                              76 fő,

egyéb intézmény:                                                       128 fő,

tankerületek:                                                               27 fő,

TKKI:                                                                     222 fő,

OFI:                                                                          57 fő,

OH:                                                                          22 fő,

Educatio:                                                                   20 fő,

NSKI (határon túlról: 48 fő):                                        55 fő.

Az utóbbi években elmaradhatatlan kísérő programokkal is várták Önöket a szervezők.

Ma délelőtt nyílt meg a IX. Országos Középiskolai Képzőművészeti Diáktárlat.

A tárlatra 420 alkotás érkezett. Az alkotó fiatalok száma: 260 (hazai, külhoni). Felkészítő tanár/mester: 53 fő. A zsűri 168 alkotást tartott kiállításra méltónak, az alkotó diákok száma: 126 fő. 3 alkotó csoport és 4 fő részesült díjazásban és 7 fő különdíjat vehetett át, valamint 5 fő részesült dicséretben.

Kérem, szabadidejükben nézzék meg a kiállítást, az alkotások többsége Bocskai Rendezvényközpontban (Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.) tekinthető meg.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2014. november 18–30. között a Diáktárlat alkotásaiból a Debreceni Kölcsey Központ Bényi Árpád többet termében is megtekinthetnek az érdeklődők.

Ma délután hét plenáris előadásra kerül sor. Megtisztelő kötelességemnek teszek eleget, amikor külön tisztelettel köszöntöm az előadóinkat, s köszönöm még egyszer, hogy elfogadták meghívásunkat. Szünet előtti előadóink:

 • Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár
 • Dr. Köpeczi-Bócz Tamás, EU fejlesztések koordinációjáért és stratégiákért felelős helyettes államtitkár,
 • Langerné Viktor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár.

Szünet utáni előadóink:

 • Dr. Odrobina László, szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár,
 • Thaisz Miklós főosztályvezető, (EMMI)
 • Kerekes Balázs projektigazgató (OH)
 • Dr. Kaposi József főigazgató (OFI).

Köszöntöm és bemutatom a konferencia szekcióvezetőit:

 • Óvodai nevelés
  Petránné Képes Gizella óvodavezető – Batsányi János Óvoda, Miskolc
 • Általános iskola, középiskola, szakiskola
  Dr. Cs. Nagy Gábor címzetes igazgató – Debreceni Vegyipari Szakközépiskola, pedagógiai szakértő – Suliszerviz Pedagógiai Intézet
 • Összefogás a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatásért (NSKI)
  Molnár György igazgató – Nemzetstratégiai Kutatóintézet
 • Tehetséggondozás szervezése (A pedagógiai szakszolgálat és a tehetséggondozás)
  Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének alelnöke, a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke, az Arany János Programok szakmai irányítója
 • A szakértők szerepe, feladata a pedagógusok minősítésében, tanfelügyeletében (OH)
  Bessenyeiné Tóth Tünde szakmai szakértő TÁMOP 3.1.5 – Oktatási Hivatal Projektigazgatóság
 • A köznevelési adatok felhasználásának új dimenziói (OH)
  Oláh Vera szakmai szakértő TÁMOP 3.1.1 – Oktatási Hivatal Projektigazgatóság
 • Szaktanácsadás (OFI)
  Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP-3.1.5 – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Követelmények és vizsgák a nemzetközi gyakorlatban (OFI)
  Lukács Judit alprojektvezető TÁMOP-3.1.1 – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Az Educatio fejlesztései
  Elter András közoktatási osztályvezető-helyettes – Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 • Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket oktató-nevelő intézményekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások fejlesztése (TKKI)
  Botárné Barcza Éva hálózatkoordinációs alprojektvezető TÁMOP 3.3.13 Eötvös József Program – Türr István Képző és Kutató Intézet

Tisztelt Konferencia, Tisztelt Előadóink!

Még egyszer tisztelettel köszöntöm Önöket és megkérem Sipos Imre helyettes államtitkár urat, nyissa meg a XVI. Országos Közoktatási Szakértői Konferenciát és tartsa meg az előadását.