Juhászné Víg Éva

A magyar nyelvű szak- és felnőttképzés támogatása
a Kárpát-medencében

jve2

A magyar nemzet legnagyobb értéke a humánvagyon, a tudástőke, amelyet komoly felkészültséggel adnak át az oktatók és a képzők és fáradságos munkával szereznek meg a diákok. Az elmúlt évtizedek átalakították a szak- és felnőttképzés teljes rendszerét.

Nemcsak szerkezetváltás történt, de szakmák, mesterségek tűntek és jöttek létre. Ma még nem tudjuk biztosan, de várhatóan 30 év múlva a jelenlegi szakképesítések töredékét fogjuk oktatni és olyan új szakmák jelennek meg, amelyeket ma még meg sem tudunk fogalmazni. Átalakult a képzési rendszer a képzésben résztvevők életkora szerint is. Amíg korábban egy megszerzett képzettséggel, szakmával, annak gyakorlásával élete végéig dolgozott a munkás, ma már gyakran van szükség át- és továbbképzésre, pályamódosításra.

Kiemelt prioritás kell, hogy legyen az oktatás, képzés minősége az iskolarendszerben és a felnőttképzésben is, nemzetstratégiai cél a foglalkoztatás, foglalkoztathatóság.

Az elmúlt években sok jó szándékot, projektet, kezdeményezést láttunk, ezek azonban sokszor elszórtan, egymástól függetlenül, a pályázati rendszer feladatrendszerének és időkorlátainak kiszolgáltatva működtek.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet célja és küldetése, hogy valamennyi határon innen és túl történő példaértékű kezdeményezést összefüggő Kárpát-medencei rendszerbe szervezzen, hálózatban működtessen, megteremtve ezzel a hosszú távú együttműködéshez szükséges módszertant, hozzárendelve a megvalósításhoz a szükséges forrásokat.

Minden Kárpát-medencében élő magyar gyermeknek és felnőttnek meg kell adni a minőségi képzés lehetőségét határon innen és túl, segítve ezzel a magyar identitás erősödését, az anyanyelvhez, az anyaországhoz, a magyar nemzethez való kötődést.

Intézetünk a tervezett Kárpát-haza program keretében fogalmazta meg küldetését és az eljövendő évek feladatait. A program három pillére az „Új tudás”, az „Új gazdálkodás” és az „Új energia”.

A külhoni magyar nyelvű szakképzés segítése érdekében a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet felajánlása alapján több mint 150 000 db magyar nyelvű szakképzési tankönyvet ad át 2013/2014-es tanév során Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Délvidéken a magyar szakoktatás színvonalának emelése érdekében. Egyidejűleg elérhetővé teszünk mintegy 3000 új fejlesztésű elektronikus tananyagegységet is a magyar nyelven oktató külhoni intézmények számára.