ELŐSZÓ

 

Tisztelt Olvasó!

A Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda tizenharmadik alkalommal rendezte meg a közoktatási szakértők, szaktanácsadók, intézményfenntartók, felsőoktatási szakemberek, intézményvezetők, pedagógusok hagyományos szakmai rendezvényét:

AZ OKTATÁS JELENLEGI HELYZETE – JÖVŐKÉPE

XIII. ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

suliszerviz

HAJDÚSZOBOSZLÓ

2011. OKTÓBER 18–20.

 

1999-ben az I. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia kiadványkötetének előszavában Környei László helyettes államtitkár úr az alábbiakat írta: „Megfelelő kompetenciákkal, referenciákkal, naprakész és széleskörű információkkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy hiteles, elfogadott és megbecsült legyen a közoktatási szakértő. Az Oktatási Minisztérium számít a közreműködésükre … A debreceni első szakértői konferencia hiánypótló szerepet vállalt. Az új közoktatási feladatok értelmezésére, a szakértői funkciók összehangolt elemzésére már történtek kísérletek az intézményi programkészítés időszakában is. Ilyen átfogó, az új szakmai kihívások elemzését felvállaló tanácskozásra azonban még nem volt példa.”

2001-ben Bényei Sándor, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának főosztályvezetője szerint: „A háromnapos tanácskozás sokszínű, a közoktatás modernizációs folyamatait átölelő témaköröket dolgozott fel, kellő teret engedve az alkotó véleményeknek. A kiadvány új szakmai, oktatáspolitikai információkat kínál azoknak, akik nem vehettek részt a konferencia munkájában.”

Azóta is ebben a szellemben, ezen gondolatok mentén tervezzük és szervezzük a konferencia programjait.

Minden eddigi konferencia célkitűzése volt, hogy a résztvevők megismerjék a magyar közoktatás előtt álló feladatokat, az oktatásirányítás terveit, szándékait, fejlesztési elképzeléseit. Az intézmények segítséget kapjanak az új fejlesztések befogadására. Legyen lehetőség az eredményekről, a jó gyakorlatokról történő tájékoztatásra és a problémák, a gondok ismertetésére is. A konferencia célja, hogy erősödjék a párbeszéd az oktatáspolitikusok, a szakemberek, valamint az intézmények, a szakértők, a szakmai szervezetek között. Informatív, a közoktatás legfontosabb szakmai és szakmapolitikai kérdéseit érintő szakmai fórumként funkcionáljon.

Rendezvényünk mindenkori kettős célja:

 • szakértő előadók által a legfrissebb, legújabb eseményekről, fejlesztésekről tájékoztatni a résztvevőket;
 • közvetlen tapasztalatcserét biztosítani szekcióüléseken, információs beszélgetéseken.

Az idei konferencia kiemelt témái voltak:

 • Annak bemutatása, hogy milyen, az oktatásirányítás által kidolgozott és irányított változások várhatók az oktatásban. Melyek az oktatásirányítás által megfogalmazott legfontosabb célok, prioritások, feladatok. Hogyan alakul át az oktatási rendszer, módosul-e az iskolarendszer szereplőinek feladatrendszere, változik-e az iskolaszerkezet, a tartalmi szabályozás, a közoktatási rendszer intézményeinek működése és a közoktatási rendszer finanszírozása.
 • Az oktatásban a közelmúltban bekövetkezett, a napi gyakorlatot érintő változások ismertetése.
 • A hazai és a nemzetközi mérések tapasztalatainak elemzése, értékelése.
 • A tehetséggondozás helyzete.
 • Egyéb aktuális témák neves oktatási szakemberek előadásában.
 • Az oktatás átalakítására fordított európai uniós forrásokból megvalósított fejlesztési folyamatok, a fejlesztésekbe történő bekapcsolódás lehetőségeinek ismertetése, a megvalósítás során jelentkező kérdések megválaszolása, s az elért eredmények, jó gyakorlatok bemutatása.

2011-ig minden évben az oktatási tárca vezetője volt a konferencia védnöke, s a minisztérium szakemberei plenáris előadás keretében tájékoztatták a résztvevőket az aktuális irányokról, feladatokról. Sajnáljuk, hogy ebben az évben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága nem tudta elfogadni felkérésünket, így nem ismerhettük meg az államtitkárság álláspontját a várható változásokról, valamint az új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény és a Nemzeti Felsőoktatási törvény tervezetéről.

A kitűzött célok megvalósulása érdekében a konferencia szervezői a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottságának elnökét, Prof. Dr. Csépe Valériát kérték fel a magyar oktatás problémáinak és a lehetséges megoldási módoknak a tényekre alapozott felvillantására.

A szakmapolitika szakképzés-fejlesztési terveit a Nemzetgazdasági Minisztérium képviseletében Dr. Czomba Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár ismertette, míg a közoktatási rendszer változásairól Pokorni Zoltán, az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottságának elnöke tartott problémafelvető előadást. A felsőoktatási rendszer és a pedagógusképzés helyzetéről, változásairól pedig a Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottságának elnöke, Dr. Gáspár Mihály mondta el véleményét.

A konferencia további előadói fejlesztési elképzelésekről, pályázati forrásokról, lehetőségekről, feladatokról, tapasztalatokról, eredményekről számoltak be.

Oktatáselméleti szakemberektől hallhattak magas színvonalú előadásokat a jelenlévők. Számos szakmai kérdés került megvitatásra az előadásokon, az azokat követő szekciófoglalkozásokon, folyosói beszélgetéseken, eszmecseréken.

A konferencián az alábbi szekciókban folytak műhelymunkák:

 • Óvodai nevelés
 • Középfokú oktatás
 • Tehetségfejlesztés
 • Aktuális pályázatok
 • Az Educatio szerepe az oktatásfejlesztés támogatásában

 

A szakmai programok mellett kiállítók mutatták be az oktatási tevékenységgel összefüggő, az oktatást segítő termékeiket, szolgáltatásaikat. Jellemzően interaktív eszközöket és tananyagokat láthattak az érdeklődők.

A konferencián került megrendezésre az innovatív tanárok seregszemléjének, a Partners in Learning Fórumnak (PIL-Fórum) egyik regionális fordulója.

A résztvevők az előadások után kedden este Komiszár János grafikai kiállításának megnyitóján vehettek részt, majd a Talán Teátrum előadását tekinthették meg.

A gálavacsora műsorát diákprodukciók színesítették:

 • a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola diákjai táncegyveleget mutattak be,
 • a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Magánének Tanszék tehetséges hallgatói énektudásukkal kápráztatták el a hallgatóságot.

A konferencia programjaként ebben az évben hatodszor került sor a debreceni Suliszerviz Pedagógiai Intézet, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a debreceni Nova Humana Egyesület középiskolások részére meghirdetett Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat megnyitójára és díjátadójára. Az országosra tervezett rendezvény mára már nemzetközivé vált. Az elmúlt években határon túli magyar diákok alkotásaiban is gyönyörködhettünk, idén pedig már Japánból is érkeztek képek a kiállításra.

A szakmai és egyéb programról, az előadásokról sok-sok pozitív visszajelzés olvasható az elégedettségi kérdőíveken. Egy e-mailben érkezett vélemény: „A konferencia nagyon tartalmas, jól szervezett, és nagyon elegáns volt. Sok értékes program, jól megválasztott előadók, nagyon érdeklődő résztvevők. Örülök, hogy lehetőségem volt ebben az évben is találkozni a régi és új barátokkal, kapcsolatot teremteni szakértőtársaimmal. (Eddig még nem hagytam ki egyet sem!)”

A konferencia regisztrált résztvevőinek száma: 394 fő,

 • szervezők, közreműködők: 16 fő;
 • előadók: 40 fő (20 férfi, 20 nő);
 • a résztvevők nemek szerinti megoszlása:
  123 férfi és 271 nő.

A kollégák összesen 92 településről érkeztek az alábbi intézménytípus szerinti megoszlásban:

 • óvodából: 55 fő;
 • általános iskolából: 93 fő;
 • középfokú oktatási intézményből: 55 fő;
 • felsőoktatási intézményből: 11 fő;
 • fenntartótól: 25 fő;
 • szakmai szolgáltatást végző intézményből
  vagy egyéni szakértő: 105 fő;
 • egyéb intézményből: 50 fő.

A pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri. A beszámításhoz szükséges igazolást – 15 óráról – a konferencia résztvevői megkapták.

A Partners in Learning Fórum (PIL-Fórum) regionális fordulóján 15 projekt bemutatására került sor összesen 28 kolléga (11 férfi és 17 nő) tolmácsolásában. A zsűri tagjai és a verseny szervezői 6-an voltak.

A szakmai kiállítók 8 különböző céget, kiadót, forgalmazót képviseltek.

Az Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlaton az 505 alkotással benevezett 361 pályázó középiskolás tanuló között határon túli magyar és japán diákokat is köszönthettünk. Gratulálunk az alkotó diákoknak, felkészítő tanáraiknak és intézményüknek!

 

E kötet – az előző évek gyakorlatának megfelelően – a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, szekció-összefoglalók gyűjteménye. Reméljük, hogy a kiadvány az Ön számára is segít feleleveníteni a XIII. hajdúszoboszlói közoktatási szakértői konferenciát, annak eseményeit, programjait. Bízunk benne, hogy a konferencián készült fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távoztak a konferencia résztvevői.

 

Köszönjük az előadók, a vitavezetők együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Várjuk Önöket 2012 októberében a XIV. Országos Közoktatási Szakértői Konferenciára!

Debrecen, 2011. október

A házigazda Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében tisztelettel:

 2011ktm2011mcs

Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba

ügyvezetők