ELŐSZÓ

 

Tisztelt Olvasó!

A Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda az Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóságával közösen tizenkettedik alkalommal rendezte meg a közoktatási szakértők, szaktanácsadók, intézményfenntartók, felsőoktatási szakemberek, intézményvezetők, pedagógusok hagyományos szakmai rendezvényét, az Országos Közoktatási Szakértői Konferenciát 2010. október 19-21. között Hajdúszoboszlón.

Az idei tanácskozás címe, helyszíne és időpontja:

AZ OKTATÁS MEGÚJÍTÁSA – SOKSZNŰ ISKOLARENDSZER

XII. ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

suliszerviz

HAJDÚSZOBOSZLÓ

2010. OKTÓBER 1921.

 

A szakmai programok mellett kiállítók mutatták be az oktatási tevékenységgel összefüggő, az oktatást segítő termékeiket, szolgáltatásaikat. A résztvevők az előadások után csütörtökön este kerekasztal-beszélgetésen vehettek részt, s mondhatták el véleményüket, oszthatták meg tapasztalataikat a nevelésről. A konferencia programjaként ebben az évben ötödször került sor a debreceni Suliszerviz Pedagógiai Intézet, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a debreceni Nova Humana Egyesület középiskolások részére meghirdetett Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat megnyitójára és díjátadójára.

Minden eddigi konferencia célkitűzése volt, hogy a résztvevők megismerjék a magyar közoktatás előtt álló feladatokat, az oktatásirányítás terveit, szándékait, fejlesztési elképzeléseit. Az intézmények segítséget kapjanak ahhoz, hogy felkészülhessenek az új megoldások fogadására, beépítésére. Legyen lehetőség az eredményekről, a jó gyakorlatokról történő tájékoztatásra és a problémák, a gondok ismertetésére is. A konferencia célja, hogy erősödjék a párbeszéd az oktatáspolitikusok, a szakemberek, valamint az intézmények, a szakértők, a szakmai szervezetek között.

 

Az idei konferencia kiemelt témái:

 • A kormányváltás kapcsán bekövetkező változások felvázolása.
 • Annak bemutatása, hogy az oktatás-nevelés fejlesztése érdekében melyek az oktatásirányítás által megfogalmazott legfontosabb célok, prioritások. Hogyan, milyen eszközrendszerrel teljesíthetők azok a vállalások, melyek a közoktatás, az oktatási intézményrendszer, a felnövekvő generációk érdekében elkerülhetetlenek. Hogyan alakul át a közoktatási rendszer irányítása, módosul-e az iskolarendszer szereplőinek feladatrendszere, változik-e az iskolaszerkezet, a tartalmi szabályozás, a közoktatási rendszer intézményeinek működése és a közoktatási rendszer finanszírozása.
 • Az oktatás átalakítására fordított európai uniós forrásokból megvalósított fejlesztési folyamatok, a fejlesztésekbe történő bekapcsolódás lehetőségeinek ismertetése, a megvalósítás során jelentkező kérdések megválaszolása, s az elért eredmények, jó gyakorlatok bemutatása.
 • A 2010-2011. tanév aktuális feladatai.

A pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 2009. augusztus 1-től módosult:

 • a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri. A beszámításhoz szükséges igazolást 15 óráról a konferencia résztvevői megkapták.

Az Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlaton a 407 alkotással benevezett 251 pályázó középiskolás tanuló között számos határon túli diákot is köszönthettünk. Gratulálunk az alkotó diákoknak, felkészítő tanáraiknak és intézményüknek!

A konferencia regisztrált résztvevőinek száma ebben az évben 431 fő volt:

 • szervezők, közreműködők: 10 fő,
 • előadók: 39 fő,
 • a résztvevők nemek szerinti megoszlása: 145 férfi és 286 nő.

A kollégák összesen 98 településről érkeztek az alábbi intézménytípus szerinti megoszlásban:

 • óvodából: 29 fő,
 • általános iskolából: 95 fő,
 • középfokú oktatási intézményből: 76 fő,
 • felsőoktatási intézményből: 6 fő,
 • fenntartóktól: 20 fő,
 • egyéb intézményből: 225 fő, ebből
  • szakmai szolgáltatóktól: 32 fő,
  • szakmai szervezetből: 114 fő,
  • határon túlról: 22 fő,
  • egyéb: 79 fő.

A szakmai kiállítók 8 különböző céget, kiadót, forgalmazót képviseltek.

Az előző években az Oktatási Minisztérium Határontúli Magyarok Főosztálya, 2007-ben és 2008-ban pedig a Szülőföld Alap támogatásával vehettek részt határontúli pedagógus kollégák a rendezvényen. A Suliszerviz Pedagógiai Intézet és az Oktatási Hivatal vezető munkatársai 2007-ben lehetőséget teremtettek a határontúli résztvevők megismerésére, bemutatkozására. 2009-ben sajnos nem kaptunk pályázati támogatást a határontúli kollégák részvételére, a diáktárlat díjazottjai és felkészítő pedagógusaik azonban részt vehettek a tárlat megnyitóján, és eltölthettek 3 napot a konferencia résztvevőivel. Ebben az évben a tavaszi sikertelen pályázat után októberben ismét benyújtottuk támogatási igényünket a Szülőföld Alaphoz, s saját kockázatunkra meghívtuk a határon túli pedagógus szervezetek delegáltjait, valamint a diáktárlat díjazottjait felkészítő tanáraikkal együtt a rendezvényre. Sajnos a november végén megjelent tájékoztatón csalódottan olvastuk, hogy sem a Kulturális, Egyház és Média Kollégium, sem pedig az Oktatási és Szakképzési Kollégium nem részesítette támogatásban a benyújtott pályázatunkat. Így a 22 küldött a Suliszerviz vendégeként vett részt a megnyitón és a konferencián. Örülünk, hogy velünk töltötték a 3 napot, s jól érezték magukat közöttünk.

 

E kötet – az előző évek gyakorlatának megfelelően - a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, szekció-összefoglalók, az előadókkal készült riportok gyűjteménye. Reméljük, hogy a kiadvány az Ön számára is segít feleleveníteni a XII. hajdúszoboszlói közoktatási szakértői konferenciát, annak eseményeit, programjait. Bízunk benne, hogy a konferencián készült fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távoztak a konferencia résztvevői.

 

Köszönjük az előadók, a vitavezetők együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

 

Várjuk Önöket 2011 októberében a XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián!

Debrecen, 2010. november

A házigazda Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében tisztelettel:

Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba

ügyvezetők