Pósfai Péter

Megnyitó

01 pósfai

Tisztelt Konferencia!

Kedves Kolléganők, Kollégák! Tisztelt Előadóink!

Üdvözlöm, a konferencia rendezői nevében is köszöntöm Önöket az Országos Közoktatási Szakértői Konferencián.

1999-től minden évben ilyentájt, október közepe felé közoktatási szakértők, szaktanácsadók, intézményvezetők, intézményfenntartók, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és az oktatás irányításában tevékenykedők gyűlnek össze a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda, annak vezetői hívó szavára, az általuk szervezett, immár tizenkettedszer megrendezett hagyományos konferenciára.

A résztvevők, mindannyiunk nevében köszönöm a Suliszerviz Oktatási és Szakértő Iroda ügyvezetőinek, Kónyáné Tóth Máriának és Molnár Csabának, valamint munkatársaiknak, hogy idén is megszervezték ezt a konferenciát, és a társrendező Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága igazgatójának, dr. Polonkai Máriának a konferenciák szakmai programja kidolgozásában a kezdetektől máig nyújtott segítségét. Nem véletlen az sem, hogy most már sorozatban ötödször Hajdúszoboszló ad helyet ennek a konferenciának – köszönöm a város illetékeseinek, intézményeinek a támogatását, a közreműködők vendégszeretetét.

A konferencia rendezői egykor, az induláskor azt tűzték ki célul, hogy ezen összejövetelek keretében megismertessék a közoktatás szereplőivel – általánosságban és részleteiben is, az elvi alapvetéstől a közvetlen gyakorlatig – a mindenkori oktatáspolitika legújabb kérdéseit, az éppen előttünk álló legfontosabb feladatokat – és ezt az elmúlt bő évtizedben tanévről-tanévre meg is valósították. Minden eddigi konferencián átfogó és ugyanakkor részletes képet kaptunk az oktatásirányítás terveiről, szándékairól, az aktuális fejlesztési elképzelésekről, programokról, az adott tanévet érintő, vagy éppen a következőkben várható változásokról. Az intézményvezetők információkat, segítséget kaptak ahhoz, hogy felkészülhessenek a jövőbeli változások fogadására, azoknak saját intézményeik szervezetébe, programjába való beépítésére. A konferenciákon lehetőség nyílt az eredményekről is tájékoztatni a részvevőket, bemutatni jó gyakorlatokat, vagy éppen javaslatokat megfogalmazni a döntéshozók számára; a plenáris előadásokon túl pedig a szekcióüléseken, kerekasztal-beszélgetéseken és a kötetlen eszmecseréken hatékony párbeszéd alakulhatott ki az oktatáspolitikusok, a szakma jeles képviselői, kutatói, valamint a pedagógusok, intézményvezetők, szakértők között.

Úgy vélem, nem lesz ez másként most sem, sőt, különösen fontos és izgalmas konferencia előtt állunk, hiszen – gyökeres oktatáspolitikai változások küszöbén állva – nem véletlen az idei tanácskozás hívó szava, a konferencia sokat ígérő címe: „Az oktatás megújítása – sokszínű iskolarendszer”.

A következő három napban 15 plenáris előadás, öt szekcióülés, továbbá egy kerekasztal-beszélgetés keretében szerezhetünk információkat oktatásügyünk aktuális kérdéseiről. Hallhatunk majd

  • az oktatási rendszer újjáépítésének alapelveiről, közoktatásunk és felsőoktatásunk új irányairól, a szakképzési rendszer fejlesztéséről,
  • a pedagógus-politikában tervezett intézkedésekről, a jelenlegi pályázati lehetőségekről,
  • a tanácskozás címében foglaltaknak megfelelően a szakértői tevékenység aktuális kérdéseiről,
  • az egyes intézmény-típusokat speciálisan érintő szakmai kérdésekről az óvodai neveléstől a felsőoktatásig.

Mindemellett a szervezők sokrétű kísérő programmal is várták a résztvevőket az V. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlattól a Szakkönyv, tankönyv és taneszköz kiállításig, bemutatóig – s gondolom, élve a lehetőséggel, a szakmai programok közti időkben jó néhányan tesztelik majd a város gyógyvízének hatásait is.

Tisztelt Konferencia!

A mai délutáni programban öt plenáris előadásra kerül sor.

Megtisztelő kötelességemnek teszek eleget, amikor köszöntöm kedves vendégeinket, előadóinkat, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetőit: dr. Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkárt és dr. Dux László felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárt. Köszönöm, hogy elfogadták a szervezők meghívását, és megosztják a résztvevőkkel köz- és felsőoktatásunknak új irányt szabó oktatáspolitikai terveiket, döntéseiket, és egyben előadásukkal megalapozzák a konferencia eredményességét is.

Köszöntöm és bemutatom a konferencia szekcióüléseinek vezetőit:

  • az Óvodai nevelés szekció munkáját Petránné Képes Gizella óvodavezető irányítja majd,
  • az Általános iskolai nevelés-oktatás szekciót Bella Tibor igazgató úr vezeti,
  • a Gimnázium és szakképzés szekció vezetője Dr. Szenes György igazgató úr,
  • a szakértői tevékenységgel foglalkozó szekció vezetője dr. Polonkai Mária, az Oktatási Hivatal regionális igazgatója lesz, míg
  • az aktuális TÁMOP-pályázatokkal foglalkozó szekció munkáját a NEFMI államtitkári tanácsadója, Sályi Lőrinc fogja irányítani.

Kedves Kollégák!

A következő napokra eredményes munkát, tanácskozást, sikeres konferenciát kívánok!