Dr. Polonkai Mária

Szakértői tevékenység szekció összefoglalója

18 polonkai szbesz

A szekcióban elhangzott előadások iránt igen nagy volt az érdeklődés. A konferencián résztvevő szakértőket mindig érdekli, hogy hogyan változnak az őket érintő jogszabályok, milyen új szakértői tevékenységek vannak, vagy hogyan tervezi az oktatási kormányzat a közoktatási feladatok megoldását, ezekben számít-e a szakértők munkájára.

A szakértői tevékenység szekcióban négy előadás hangzott el, melyek után kérdések, észrevételek, hozzászólások voltak.

Pölöskei Gáborné, az Oktatási Hivatal általános elnök-helyettese a szakértőket érintő 31/2004. (XI.13.) OM rendeletről és a 38/2009. (XII. 29.) OKM rendeletről, a rendeletben foglaltak értelmezéséről beszélt, amelyek meghatározzák, hogy hogyan lehet a közoktatási szakértői névjegyzékbe, illetve az országos vizsgáztatási névjegyzékbe felvételt nyerni.

A névjegyzékbe kerülés után fontos elem volt annak az ismertetése, hogy az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők milyen tevékenységet végezhetnek, hogyan lehet a szakterületek régi megszervezését a szakterületek új megszervezésének megfeleltetni, illetve milyen feltételek teljesítése után lehet a szakértői, vizsgáztatói névjegyzékben maradnia a szakértőnek, illetve vizsgaelnöknek.

A résztvevők által feltett kérdésekre adott kielégítő válaszok után nem maradtak a jelenlévők számára tisztázatlan dolgok.

Bella Tibor, a Közoktatási Szakértő Egyesületének elnöke az egyesületben tervezett, elkezdett feladatokról szólt. Az egyesület szervezetfejlesztést tervez, a szakértők munkájának hatékony működéséhez kíván hozzájárulni, valamint beszámolt arról, hogy az egyesület hozzákezdett a kapcsolatépítéshez. Ez a kapcsolatépítés a más szervezetekkel való kapcsolatfelvételt is jelenti, de elsősorban érdemi és szoros kapcsolatot szeretnének kialakítani az oktatási kormányzattal, a döntéshozókkal.

Rajnai Gábor, a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program Tehetségpontok hálózatfejlesztő és koordinációs operatív munkacsoport vezetője a Géniusz Projektről, a Tehetségpontokról, a Tehetségsegítő Tanácsról, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumról szólt. Az előadás azért került ebbe a szekcióba, mert megkezdődött a gombamód szaporodó, regisztrált Tehetségpontok akkreditációja. Ebben az akkreditációs folyamatban szakértők vesznek részt, helyszíni látogatáson győződnek meg arról, hogy a regisztrációkor leírtak hogyan valósulnak meg a gyakorlatban, melynek eredménye – a követelmények teljesítésétől függően – a kiváló akkreditált Tehetségpont, az akkreditált Tehetségpont vagy a regisztrált Tehetségpont cím elnyerése.

A szekcióban elhangzott utolsó előadást Dunai Rita, a székesfehérvári Szent Imre Általános Iskola és Óvoda tanára tartotta az intézményükben már kétszer lefolytatott komplex intézményértékelésről, hogy a szakértőknek milyen feladataik voltak ebben a folyamatban, illetve hogyan hasznosíthatja az intézmény a komplex intézményértékelés megállapításait, hogyan számol be a következő intézményértékelésnél a közben eltelt időben végzett intézkedésekről, amit a jó eredmények megtartása vagy a hiányosságok megszüntetése érdekében tett.

Természetesen minden előadást kérdések követték, az előadóval történt külön beszélgetések és a résztvevők kisebb-nagyobb csoportban folytatták a témával kapcsolatos megbeszéléseiket szabadidejükben is.