ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó!

Immár második évtizedébe lépett a közoktatási szakértők, szaktanácsadók, intézményfenntartók, felsőoktatási szakemberek, intézményvezetők, pedagógusok országos konferenciája. A Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda az Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóságával közösen tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Országos Közoktatási Szakértői Konferenciát 2009. október 9-11. között Hajdúszoboszlón.

Az idei tanácskozás címe, helyszíne és időpontja:

TANULVA TANÍTUNK – AZ OKTATÁS FEJLESZTÉSÉÉRT

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

suliszerviz

HAJDÚSZOBOSZLÓ

2009. OKTÓBER 8-10.

 

Az elmúlt évi jubileumi konferenciára, a 10. összejövetelre készült egy összefoglaló kötet „Változás és stabilitás a magyar közoktatás elmúlt 10 évében” címmel Dr. Polonkai Mária szerkesztésében. A kötettel az volt a célunk, hogy a konferenciák tükrében egyfajta összefoglalását adjuk az elmúlt tíz évnek. Egy olyan tematikus összegzést készítettünk, amely bemutatta, hogy mi történt a magyar közoktatásban 1999 óta, milyen folyamatok kezdődtek el vagy folytatódtak, milyen európai, vagy országos kihívásoknak kellett megfelelni, vagy hogyan oldotta meg a közoktatási rendszer a felmerülő problémákat országosan, regionálisan, esetleg helyi szinten.

 2008borito12008borito2

A szakmai programok mellett idén is kiállítók mutatták be az oktatási tevékenységgel összefüggő, az oktatást segítő termékeiket, szolgáltatásaikat. A résztvevők az előadások után csütörtökön este panelbeszélgetésen tájékozódhattak az ÚMFT közoktatást érintő pályázatairól, kiemelten a TÁMOP 3.1.4. és a TÁMOP 3.2.2. pályázatról. Pénteken este vacsora közben a nagyváradi művészek előadása szórakoztatta a közönséget. A konferencia programjaként ebben az évben negyedszer került sor a debreceni Suliszerviz Pedagógiai Intézet, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a debreceni Nova Humana Egyesület középiskolások részére meghirdetett Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat megnyitójára és díjátadójára.

Minden eddigi konferencia célkitűzése volt, hogy a résztvevők megismerjék a magyar közoktatás előtt álló feladatokat, az oktatásirányítás terveit, szándékait, fejlesztési elképzeléseit. Az intézmények segítséget kapjanak ahhoz, hogy felkészülhessenek az új megoldások fogadására, beépítésére. Legyen lehetőség az eredményekről, a jó gyakorlatokról történő tájékoztatásra és a problémák, a gondok ismertetésére is. A konferencia célja, hogy erősödjék a párbeszéd az oktatáspolitikusok, a szakemberek, valamint az intézmények, a szakértők, a szakmai szervezetek között.

Az idei konferencia kiemelt témája volt az ÚMFT közoktatás-fejlesztést szolgáló pályázatainak bemutatása, aktualitásai.

Az oktatás fejlesztésére 2007-2013 között 1,5 milliárd euró európai uniós forrást biztosít a kormányzat. A fejlesztés irányai sokrétűek, érintik az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményeket egyaránt. Az oktatási, képzési rendszer átfogó korszerűsítésének folyamatában rendszerszintű tartalmi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztések zajlanak. A fejlesztési folyamatok, a fejlesztésekbe történő bekapcsolódás lehetőségeinek bemutatása, a megvalósítás során jelentkező kérdések megválaszolása kiemelt feladat.

A pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 2009. augusztus 1-től módosult: a hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri. A beszámításhoz szükséges igazolást 15 óráról a konferencia résztvevői megkapták.

Az Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlaton a közel 450 alkotással benevezett 420 pályázó középiskolás tanuló között 10 határon túli diákot is köszönthettünk. Gratulálunk az alkotó diákoknak, felkészítő tanáraiknak és intézményüknek!

A konferencia regisztrált résztvevőinek száma ebben az évben 250 fő volt:

  • szervezők, közreműködők: 10 fő,
  • előadók: 39 fő,
  • a résztvevők nemek szerinti megoszlása: 75 férfi és 175 nő.

A kollégák összesen 50 településről érkeztek az alábbi intézménytípus szerinti megoszlásban:

  • óvodából: 41 fő,
  • általános iskolából: 49 fő,
  • középfokú oktatási intézményből: 51 fő,
  • posztgraduális képzésen résztvevő pedagógusok: 23 fő,
  • felsőoktatási intézményből: 4 fő,
  • fenntartóktól: 6 fő,
  • egyéb intézményből: 76 fő.

A szakmai kiállítók 9 különböző céget, kiadót, forgalmazót képviseltek.

 

E kötet – az előző évek gyakorlatának megfelelően - a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, szekció-összefoglalók, az előadókkal készült riportok gyűjteménye. Reméljük, hogy a kiadvány az Ön számára is segít feleleveníteni a XI. hajdúszoboszlói közoktatási szakértői konferenciát, annak eseményeit, programjait. Bízunk benne, hogy az előadókkal készült személyes hangvételű riportok és a konferencián készült fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távoztak a konferencia résztvevői.

 

Köszönjük az előadók, a vitavezetők együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

 

Várjuk Önöket 2010 októberében a XII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián!

Debrecen, 2009. november

A házigazda Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében tisztelettel:

Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba

ügyvezetők