Dr. Sóvágó László

Megnyitó

sovagolaszlo

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az immár nyolcadik alkalommal megrendezett Országos Közoktatási Szakértői Konferenciának Hajdúszoboszló lehet a házigazdája.

A 2006-os év kiemelt fontosságú Hajdúszoboszló város életében, hiszen ebben az évben ünnepeljük a hajdúk letelepítésének négy évszázados évfordulóját.

Ezért is külön öröm számomra, hogy éppen városunk legkiemelkedőbb ünnepén, az évfordulós rendezvények keretében láthatjuk Önöket vendégül.

Az ünnepi év rendezvényeivel annak kívánunk emléket állítani, hogy 1606-ban telepítette szoboszlói birtokaira Bocskai István erdélyi fejedelem hűséges hajdúit. Az addig hontalan számkivetett hajdúk és leszármazottaik a következő évszázadokban domináns kultúrát és virágzó gazdaságot voltak képesek építeni a rájuk bízott területen.

A várost ért számtalan csapás ellenére lakói évszázadokon keresztül kitartottak Szoboszló mellett és minduntalan, ha kellett romjaiból támasztották fel településüket.

Városunk fejlődésének új lendületet adott a szénhidrogének és a gyógyvíz felfedezése és kiaknázása. Különösen a gyógyvíz jelenléte bír nagy jelentőséggel Hajdúszoboszló életében.

A XX. század utolsó negyedétől Hajdúszoboszló, külföldön is ismert és elismert, meghatározó gyógy-turisztikai központja hazánknak. Az idegenforgalmi és balneológiai fejlesztések nyomán kialakult infrastruktúra és ismertség lehetőséget biztosít városunknak a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődésre.

Hajdúszoboszló turisztikai jelentőségének méltatása mellett általában háttérbe szokott szorulni az a tény, hogy a település jelentős oktatási és kulturális potenciállal is rendelkezik.

Napjainkban, a városban egy nyolc telephelyes óvoda, négy általános iskola és három középfokú oktatási intézmény működik. Emellett pedagógiai szakszolgálat, alapfokú művészetoktatási intézmény és középiskolásokat befogadó kollégium is a tanulók és a szülők rendelkezésére áll.

Az intézményhálózatunkban ellátott gyermekek létszáma meghaladja a 4100 főt.

Ez szám még az óvodás és iskoláskorúak számának tagadhatatlan fogyása mellett is jelentős. A középfokú intézményeinkben nagy számban vannak jelen a közeli településekről érkezett tanulók. Nyugodtan kijelenthető, hogy Hajdúszoboszló oktatási szempontból térségi központként működik.

Egy ennyire kiterjedt intézményi infrastruktúrának a jó színvonalú működtetése nagy terheket ró a költségvetésünkre, de meglétét nem kis büszkeséggel vállaljuk.

A turisztikai vonzerő jótékony húzóerőként működik Hajdúszoboszló kulturális életében is, hiszen nem kis kihívást jelent a szakembereknek, hogy a vendégeinket és a helyben lakókat jó színvonalú kulturális rendezvényekkel lássák el. Állandó és időszaki tárlataink, az élvonalba tartozó művészek munkáit reprezentálják. Közgyűjteményeink, múzeumaink jelentősége, nyugodtan állíthatom, esetenként határainkon is túlmutat.

A fürdővárosi jellegből következően nagyrendezvényeink főleg a nyári hónapokra koncentrálódnak, és tartalmas kulturális élményt nyújtanak az érdeklődőknek.

Mindezekből láthatják, miért fontos számunkra, hogy Hajdúszoboszlón ilyen jellegű konferenciák szerveződjenek.

Nem elsősorban a látogatottság bővülésére, a vendégszám növekedésére gondolok, hanem annak a munkának a szakmai hozadékaira, amely a konferencia keretein belül a következő napokban fog kialakulni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A nevelési és oktatási intézmények működése és az intézményeken belüli szakmai munka napjainkra olyan sokrétűvé vált, és olyan kihívásokat rejt magában, hogy szinte elképzelhetetlen a közoktatási szakértők áldozatos munkája nélkül.

Ezért is fontos, hogy hasonló konferenciákon kristályosodjanak ki azok az eljárások, munkamódszerek, amelyek segítik a közoktatási szakértők munkáját, és nem kevésbé a szakértő és az intézmény együttműködését.

Az előadói névsort végignézve egyértelmű, hogy a szakmai kínálat tartalmas együttlétet tesz lehetővé a konferencia időtartamára.

Úgy gondolom, hogy a rendezvény helyszínének kiválasztásakor nem csupán a méltó körülmények biztosítása motiválta a szervezőket, hanem közrejátszottak döntésükben Hajdúszoboszló közoktatási mutatói és elért eredményei is.

Kívánom Önöknek, hogy a VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia ideje alatt bővítsék szakmai tudásukat, vitassák meg a felmerülő problémákat, folytassanak termékeny párbeszédet az aktuális kérdésekben, és nem utolsó sorban, érezzék jól magukat városunkban!