Szalay Sándor

Tankönyv, digitális tananyag szekció

(493)Szalay

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Tankönyv és digitális tananyag címmel működött szekció két, egymásnak látszólag szembenálló területről szólt. Természetesen a résztvevők ezt nem így gondolják, hanem úgy, ahogy több előadásban már elhangzott a konferencián: az együttműködés, az egymást kiegészítő működés nagyon jó és nagyon jól megvalósítható lenne.

A tankönyvre vonatkozó részben a tankönyvvé nyilvánítás szakértői értékeléséhez kapcsolódó szempontrendszer, illetve e szempontok értelmezéséről, továbbá a szempontok lehetséges megváltozásáról folyt a vita. A munkát két felkért hozzászóló – Bartha Julia és Gecsei Edit – is segítette. A konferencia, illetve a szekció e részét megtisztelte a Tankönyv és Taneszköz Bizottság, illetve a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének elnöke.

Úgy gondolták a résztvevők, hogy azokban a változásokban, amelyek bekövetkeznek, mindenképpen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a tankönyvnek Magyarországon még mindig két fogalmi meghatározottsága él. Az egyik a jogi kategória, ami a tankönyvvé nyilvánítás során nyerhető el, és ezt elérheti bármi, az is, ami pedagógiailag (ez a másik kategória) egyáltalán nem tekinthető tankönyvnek. Úgy gondolják a résztvevők, hogy a tankönyvek, illetve a tankönyvvé nyilvánítás értékelési rendszerében sokkal szorosabb kapcsolatot kell elvárni a tantervekkel, azaz a mostani szabályozás ilyen értelmű szigorítását is el tudják képzelni, azaz azt lehessen csak tankönyvvé nyilvánítani, aminek van tantervi kötődése. A többi megkapott, vagy hírül vett változás kérdésben a szekció résztvevői a mértékletesség, a pedagógusi türelem és – különösen a kvantitatív kategóriákba sorolásnál – kellő tudományos megalapozottság lenne szükséges és elvárható.

A digitális tananyagok esetében elsősorban a meglévő fejlesztésekről – jelesül a Sulinet Digitális Tudásbázisról – kaptunk részletekbe menő ismertetést Könczöl Tamástól. A beszélgetés átvezető szakaszában értékeltük, megbeszéltük a digitális tananyaggá minősítésben, az ilyen termékek értékelésében milyen hasonlóságok, illetve eltérések vannak a tankönyvekhez képest.