ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó!

 

1999 őszén első alkalommal került megrendezésre Debrecenben „A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban” címmel az I. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. A konferencia hagyományteremtő céllal indult, s idén immár hatodik alkalommal szervezte meg a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Debrecenben az Országos Közoktatási Szakértői Konferenciát. A konferencia rendezői a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői Iroda mellett az OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatósága, az Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) és a Közoktatási Szakértők Egyesülete (KÖSZE).

 

KÖZOKTATÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

suliszerviz

DEBRECEN

2004. Október 14–16.

 

A konferencia fő célkitűzése a kezdetektől változatlan:

A közoktatás aktuális irányelveinek, feladatainak megismertetése a szakértőkkel, intézményvezetőkkel, a fenntartók képviselőivel, az érdeklődő pedagógusokkal. Lehetőséget biztosítani az Oktatási Minisztérium és a résztvevők közötti párbeszédre, valamint a szekciókban megvitatni a konkrét feladatokat, tapasztalatokat, teendőket. Az együttműködés és a kommunikáció erősítése az aktuális közoktatásügyi kérdéskörökben.

A konferenciát minden évben úgy szervezzük, hogy a résztvevőknek a szakmai programokon túl alkalmuk legyen a nevezetességek megismerésére, ízelítőt kapjanak a régió irodalmi, kulturális életéből.

A résztvevők visszajelzései alapján az eddigi hat debreceni konferencia átfogó, az új szakmai kihívások elemzését felvállaló, népszerű szakmai tanácskozás volt.

1999-ben a közoktatási törvény módosítása tette aktuálissá a konferenciát. A szakértők feladata és felelőssége megnövekedett, mivel megalakultak a Regionális Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontok, megkezdődött a minőségbiztosítási rendszer kiépítése, a kerettantervek kidolgozása, valamint a helyi pedagógiai programok felülvizsgálata.

2000-ben a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program a szakértők, az intézmények és a fenntartók számára is új kihívásként jelentkezett. Informatív, a közoktatás legfontosabb szakmai és szakmapolitikai kérdéseit érintő szakmai fórumként is szolgált a konferencia.

Az egyre növekvő érdeklődést jelzi, hogy 2001-ben mintegy ötszázan vettek részt az előadásokon. Sor került a minőségfejlesztési tapasztalatok megvitatására, a kerettanterv bevezetési tapasztalatainak kicserélésére, a mérés értékelés kezdeti eredményeinek beszámolójára.

2002-ben a háromnapos tanácskozás sokszínű, a közoktatás modernizációs folyamatait, reformelképzeléseit érintő témaköröket dolgozott fel, kellő teret engedve az alkotó véleményeknek. A kormányváltás miatt indokolttá vált az új elképzelések, stratégiák ismertetése, megvitatása.

Tavaly minden szakterületen, így a közoktatásban is fő szerepet kapott hazánk közelgő európai uniós csatlakozása. „Közoktatásunk az európai uniós csatlakozás küszöbén” címmel rendeztük meg a konferenciát, melyen a módosított törvényeket, új irányelveket, új feladatokat és kihívásokat vázoltuk fel. Olyan szakemberek előadását hallhatták a jelenlevők, akik részt vettek a törvényalkotásban és a benne foglaltak megvalósításában.  Ekkor már 17 határon túli magyar kollégát is köszönthettünk a résztvevők között, akik Horvátországból, Szlovéniából, Erdélyből érkeztek.

Az idei konferencia is az uniós csatlakozás jegyében zajlott, „Közoktatásunk az Európai Unióban” címmel. Ebben az évben a tanév aktualitásai közül az intézmények ellenőrzése, értékelése, fejlesztése volt a kiemelt témakör. Plenáris előadásokon az európai és a hazai gyakorlat bemutatására kerül sor, a szekciókban pedig a már működőképes intézményi, helyi gyakorlati megoldások, kezdeményezések felvázolása történt a problémák megvitatásával.

Uniós elvárásnak tettünk eleget, amikor az ún. „best practice” disszemináció érdekében Wales-ből hívtunk előadót, hogy az intézmények ellenőrzésének és értékelésének gyakorlatáról számoljon be.

A konferencia hasznos szakmai ismereteket nyújtott, s lehetőséget adott a személyes tapasztalatcserére, a főbb kérdéspontok megvitatására a szekcióülések során.  A résztvevők hat szekcióban tárgyalhattak: óvoda, általános iskola, középiskola, gyógypedagógia, szakértői tevékenység és intézményfenntartói területeken.

A konferencia során a hagyományoknak megfelelően a résztvevők számára kulturális programokat biztosítottunk. Csütörtök este „Tűzben égek, és mégis vacogok!” címmel Villon művekből láthattak egy csokorra valót a Talán Teátrum, nyírbátori alternatív színház előadásában. Péntek délután egy hortobágyi kirándulás keretében tekinthették meg a résztvevők a Pásztormúzeumot, a Kilenclyukú Hidat, a Hortobágyi Nemzeti Parkot, valamint a Pusztai Állatparkot. Zenés lovasparádéval szórakoztatta a résztvevőket a Hortobágyi Kht. Mátai Ménes programja. A kirándulás fáradalmait az esti műsoros díszvacsora feledtette. Az est során fellépett a Ritmus Műhely Táncegyesület, valamint magyaros és cigányshow-t mutatott be a Cifraszűr Együttes.

A kiadvány a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, szekcióelőadások, a konferencián készült riportok megjelentetésre jóváhagyott gyűjteménye. Reméljük, hogy az Ön számára is segít feleleveníteni a debreceni közoktatási szakértői konferenciát, annak eseményeit, és egyúttal szakmai, oktatáspolitikai információkat kínál azoknak, akik nem vehettek részt a munkában.

Bízunk benne, hogy az előadókkal készült személyes hangvételű riportok és a konferencián készült fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távoztak tőlünk a konferencia résztvevői!

Köszönjük az előadók, vitavezetők együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Reméljük találkozunk Önökkel 2005. október 13-15-e között a VII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián Debrecenben!

Debrecen, 2004. október

A házigazda Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében tisztelettel:

Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba

ügyvezetők