ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó!

1999 őszén első alkalommal került megrendezésre Debrecenben „A szakértő szerepe a minőségi közoktatásban” címmel az I. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. A konferencia hagyományteremtő céllal indult, s idén immár ötödik alkalommal szervezte a Suliszerviz Kft. Debrecenben az Országos Közoktatási Szakértői Konferenciát:

KÖZOKTATÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

suliszerviz 

DEBRECEN

2003. OKTÓBER 16–18.

1999-ben a közoktatási törvény módosítása tette aktuálissá a konferenciát. A szakértők feladata és felelőssége megnövekedett, mivel megalakultak a Regionális Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontok, megkezdődött a minőségbiztosítási rendszer kiépítése, a kerettantervek kidolgozása, valamint a helyi pedagógiai programok felülvizsgálata.

2000-ben a Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program a szakértők, az intézmények és a fenntartók számára is új kihívásként jelentkezett. Informatív, a közoktatás legfontosabb szakmai és szakmapolitikai kérdéseit érintő szakmai fórumként is szolgált a konferencia.

Az egyre növekvő érdeklődést jelzi, hogy 2001-ben mintegy ötszázan vettek részt az előadásokon. Sor került a minőségfejlesztési tapasztalatok megvitatására, a kerettanterv bevezetési tapasztalatainak kicserélésére, a mérés értékelés kezdeti eredményeinek beszámolójára.

Tavaly a háromnapos tanácskozás sokszínű, a közoktatás modernizációs folyamatait, reformelképzeléseit érintő témaköröket dolgozott fel, kellő teret engedve az alkotó véleményeknek. A kormányváltás miatt indokolttá vált az új elképzelések, stratégiák ismertetése, megvitatása.

Idén minden szakterületen, így a közoktatásban is fő szerepet kap hazánk jövő májusi Európai Unióhoz történő csatlakozása. Közoktatásunk az európai uniós csatlakozás küszöbén áll, így módosított törvények, új irányelvek, új feladatok és kihívások vesznek körül bennünket. A konferencia a közoktatási terület uniós csatlakozását segíti. A konferencián olyan szakemberek előadását hallhatják, akik részt vettek a törvényalkotásban és a benne foglaltak megvalósításában.

A konferencia hasznos szakmai ismereteket nyújt, s lehetőséget ad a személyes tapasztalatcserére, a főbb kérdéspontok megvitatására a szekcióülések során.

A résztvevők hét szekcióban tárgyalhattak: óvoda, általános iskola, középiskola, gyógypedagógia, szakértői tevékenység, intézményfenntartói és nevelésközpontú iskola témákban.

Idén 17 határon túli magyar kollégát is köszönthetünk a résztvevők között, akik Horvátországból, Szlovéniából, Erdélyből érkeztek.

A tanácskozás előadásait, referátumait és összefoglalóit ezúttal is megjelentetjük abban a reményben, hogy hozzájárulnak a szakmai közvélemény informálásához, a konferencián elhangzottak bemutatásához, az uniós csatlakozás küszöbén a közoktatási szakértők feladatának pontos értelmezéséhez. A kiadvány nem a konferencia pontos „jegyzőkönyve”, az előadók által jóváhagyott anyagokat tartalmazza.

Reméljük, hogy ez a gyűjtemény az Ön számára is segít feleleveníteni a debreceni szakértői konferenciát, annak eseményeit, és egyúttal szakmai, oktatáspolitikai információkat kínál azoknak, akik nem vehettek részt a munkában.

Bízunk benne, hogy az előadókkal készült személyes hangvételű riportok és a konferencián készült fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy akik velünk töltötték az időt a konferencián, élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távozhattak tőlünk.

Köszönjük az előadók, vitavezetők együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Reméljük, találkozunk Önökkel 2004 októberében is a VI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián Debrecenben!

Debrecen, 2003. október

A házigazda Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében tisztelettel:

Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba

ügyvezetők