Mandák Csaba – Száva Eszter

Miért gondoljuk magunkról, hogy nevelésközpontú iskola vagyunk?

18 mandakcsaba            45 szavaeszter

Bemutatkozik a Kontyfa Iskola…

A főváros egyik legnagyobb területű, és egyben legnagyobb lélekszámú lakótelepén működik a Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Nevelési Tanácsadó.

Az iskolába járó tanulók száma 810 fő.

Az általános iskola, a gimnázium, a szakközépiskola és az óvoda mellett működik a Kontyfa Művészeti Iskola és a Diák Sportegyesület. Fontos hangsúlyozni, hogy egy önkormányzati fenntartású közoktatási intézményről van szó. Már évek óta azon dolgozunk, hogy ennek az összetett intézménynek egy egységes pedagógiai program mentén úgy tervezzük meg az életét, hogy a különböző intézményegységek minden egyes tevékenysége egymásra épülve, és egymást kiegészítve szolgálják ugyan azt a célt: „Iskolánk pedagógiai működése során arra törekszik, hogy minél több gyermeket és fiatalt segítsen ahhoz, hogy megismerje és kiművelje képességeit, kiteljesíthesse önmagát.” (Részlet az iskola pedagógiai programjából)

Az óvoda nyolc gyermekcsoporttal, 200 férőhellyel rendelkező intézményegység. Környezeti és esztétikai nevelési programmal dolgozik. A környezeti nevelés terén oktatóközponti rangot vívott ki magának. E program keretében az óvónénik a gyermekeket rendszeresen helyszíni foglalkozásokra, kirándulásokra, táborozásokra viszik. Az óvodában a gyermekek közelében kisállatokat gondoznak, szobai és kerti növényeket ápolnak az óvodások bevonásával. A gyermekek fejlesztését heti rendszerességgel logopédus, néptánc oktató, gyermektorna szervező, úszóedző segíti.

A leendő elsősöket és szüleiket minden évben a beiratkozás előtt bemutatkozással várjuk. Bemutatjuk jelenlegi osztályukkal a jövő évi elsős tanítókat, rövid ismertetést adunk az iskolánkban folyó munkáról.

Az „ABC-ház”, az elsősök otthona, külön épületben található, melyben csengetés nélkül, barátságos környezetben tanulnak, játszanak, s a napközi is itt működik délután. Minden osztálynak saját napközis nevelője van, aki egy-két tantárgyat is tanít az osztályban.

Pedagógiai programunk értelmében az első három évet egységesen, elemi szakaszként kezeljük, amely biztosítja a lehetőséget a gyermekek számára, hogy egyéni ütemben sajátíthassák el az alapvető ismereteket, magabiztos tudást szerezhessenek.

Az elsősök szeptemberben készségfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt, ahol a kézművességgel, a néptánccal, a kreatív tánccal és a drámajátékkal ismerkednek meg. Az osztálytanítók ebben az időszakban közösség és tanulási készségeket fejlesztő foglalkozásokat tartanak, amelyeken megismerik a gyerekeket, szokásaikat, tehetségüket, esetleges nehézségeiket.

Ennek folytatásaként az első három évben minden délelőtt szabad-sáv néven tehetséggondozó, fejlesztő órákat tartunk, amelyeken a szülők, a tanulók és tanítók közös választása alapján vesznek részt a gyermekek.

A mozgunk-játszunk nevű sáv, amely a szabadban való mozgást szolgálja, szintén délelőtt van, s ebben az időszakban karate és labdás előkészítő foglalkozásokra is járhatnak tanulóink.

Munkánkat iskolapszichológusok és fejlesztőpedagógusok segítik.

Az ének-zene emelt szint vezetője már az óvodákban meghallgatja a gyerekeket, s alkalmasságuk esetén felajánlja a beiratkozás lehetőségét. Ezen kívül a márciusi nyílt napon is lehet tőle időpontot kérni a meghallgatásra.

A harmadik évtől indul az idegennyelvi előkészítő programunk, majd negyedikben elkezdődik a német és az angol nyelv oktatása normál, illetve 5. évfolyamtól emelt óraszámú csoportokban. Már az elsős beiratkozás idejére meghatározzuk az angolos és németes osztályokat.

Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a szabadidős tevékenységekre is, melyek kiegészítik oktatómunkánkat.

A diákönkormányzat aktív közreműködése az iskolai közéletben már több mint 10 éves hagyományra tekint vissza. Többek között az iskolai házirend megalkotása és elfogadása az önkormányzat joga és felelőssége.

Művészeti iskolánkban több tanszak működik, számos művészeti ággal lehet megismerkedni délutánonként, s az általános iskolai tanulmányai mellett alapfokú művészeti végzettséget is szerezhet.

A sportegyesületünk több szakosztályban, a sportiskola asztalitenisz sportágban nevel bajnokokat, és biztosítja az egészséges szabadidősport lehetőségét.

Négyosztályos gimnáziumunkba a jó bizonyítványt elérő Kontyfás és nem Kontyfás tanulókat várjuk. Gimnáziumunkban számos fakultáció működik, emellett a nyelvoktatásra helyezzük a hangsúlyt.

A szakközépiskola érettségi után számítástechnikai szoftverüzemeltető szakmát ad.

Az itt szinte csak felsorolásként megemlített területek és különböző tevékenységek közötti összhang megteremtése az egyik legfontosabb feladatunk. Azt, hogy ez mennyire sikerül, hogy milyen gyakorlati módszereket alkalmazunk akár a szervezésben akár a napi megvalósításban, a helyszínen működés közben lehet igazán megítélni.

Őszintén remélem, hogy sikerült felkeltenem a kollégák érdeklődését, és minél többen eljönnek hozzánk személyesen is, hogy átadhassuk mindazt, amiben - úgy gondoljuk – sikereket értünk el, elmondhassuk – mindannyiunk okulására – hogy mi az, amiben kudarcot vallottunk, és persze, hogy mi is tanulhassunk másoktól.

* * *

Tisztelt Kollegák, Kedves Barátaink!

A Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Nevelési Tanácsadó 1997 óta rendszeresen rendez szakmai bemutatókat, pedagógiai napokat és olyan rendezvényeket, ahol igyekszünk bemutatni törekvéseinket, eredményeinket, az általunk kipróbált módszereket. Legutóbb 2001 novemberében került sor ilyen bemutatóra, és most újra szeretnénk fórumot adni a tapasztalatcserének, a szakmai együttműködés alakításának.

Kérem, engedjék meg, hogy ezúton hívjam meg

 Önöket és Munkatársaikat

iskolánk szakmai bemutató rendezvényére,

2004. március 23-ára!

A délelőtti részben bemutató jellegű tanórákat ajánlunk két blokkban, a délutániban pedig workshop jelleggel lehetőség nyílik a délelőtti foglalkozások közös feldolgozására, a látott technikák megtanulására, elsajátítására, tapasztalatcserére és továbbképzésre, többek között a szöveges értékeléssel kapcsolatos tapasztalatok, módszerek és dokumentumok bemutatására, feldolgozására.

A rendezvényt hagyományosan a tudásfelhasználáshoz, ismeretszerzéshez hangsúlyosan kötődő szabadidős rendezvény egészíti ki, Magyarország Európában címmel. A gyerekek – és Önök is, kedves Vendégeink! - egy képzeletbeli időutazáson vehetnek részt, melynek minden pillanatát egy-egy osztályközösség valósítja meg. Utazzanak Velük!

A Kontyfa Művészeti Iskola által rendezett kiállítás megnyitóját követően minden vendégünket várjuk Pedagógusklub című rendezvényünkre, ahol kötetlen beszélgetés, sütemény, tea mellett zárjuk a napot.

A programot szakmai kiállítók egész napos jelenléte teszi teljessé.

Kérjük, fogadják el meghívásunkat országos szakmai napunkra és előzetesen jelezzék vissza részvételi szándékukat a mellékelt jelentkezési lap elküldésével!

Tisztelettel:                                                    

2003. decemberében

 Rozsáli Oszkár

Elnök – igazgató

Tervezett program

Tervezett bemutatóórák:

 1. Néptánc
 2. Kézműves
 3. Dob
 4. Ének-zene
 5. Egészséges élet
 6. Osztályfőnöki
 7. Művészettörténet
 8. Multimédiás földrajz és történelem
 9. Kooperatív tanulási módszerekre építő anyanyelvi
 10. Német
 11. Matematika
 12. Angol

Tervezett alkotóműhelyek, beszélgetések:

 1. Húsvéti tavaszköszöntő I. / kézműves foglalkozás megtanulható technikákkal
 2. Húsvéti tavaszköszöntő II. / népszokások, gyerekjátékok, táncok tanítása
 3. Dalcsokor, kamarakórus
 4. Projektnap – tudásfelhasználó szabadidős programok
 5. A zörgéstől a ritmusig – a Kodály módszer hangszerkészítéssel egybekötve
 6. Húsvét – németül, angolul
 7. A szöveges értékelés bemutatása a gyakorlatban, a rendezvény értékelése szövegesen
 8. Kooperatív tanulási módszerek
 9. Iskolavezetés, iskolaszervezés, iskolafejlesztés

* * *

Előzetes jelentkezési lap

Név: ....................................................................................................…...............

Munkahely megnevezése: ..........................................…............….....................

...............................................................................................................................

Értesítési cím: ...........................……...................................................................

...............................................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................

Kérjük, az előzetes jelentkezési lapot legkésőbb

2003. december 15-ig

visszajuttatni szíveskedjék a megadott címek bármelyikére!

 

Levélben:

Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Nevelési Tanácsadó

1156 Budapest Kontyfa u. 5.

Faxon: 1/ 414-0278

E-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.