ELŐSZÓ 

Tisztelt Olvasó!

Változatlanul nagy érdeklődés mellett, immáron ismert szakmai fórumként zajlott 2001. október 11-13. között a III. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Debrecenben:

A SZAKÉRTŐ SZEREPE A MINŐSÉGI KÖZOKTATÁSBAN

III. ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

suliszerviz

DEBRECEN

2001. OKTÓBER 11–13.

Nagy öröm számunkra, hogy több mint 500-an elfogadták meghívásunkat, és részvételükkel hozzájárultak a rendezvény tartalmi és hangulati sikeréhez.

A háromnapos tanácskozás sokszínű, a közoktatás modernizációs folyamatait átölelő témaköröket dolgozott fel, kellő teret engedve az alkotó véleményeknek. A korábbi konferenciákhoz hasonlóan a fórum főként a közoktatási szakértő szerepére fókuszált. mindezt abban a kontextusban, amely a közoktatás szereplőit a valóságban is kooperációra „kényszeríti”.

A tanácskozás egyaránt számot tarthatott a fenntartók, az intézményvezetők, a pedagógusok és a szülők érdeklődésére: tematikája, aktualitása lehetővé tette ezt.

Kiemelt témakörei voltak:

  • a minőségfejlesztés a közoktatásban: a Comenius 2000 minőségfejlesztési modell intézményi kiépítésének tapasztalatai, a kétszintű minőségfejlesztés lehetőségei,
  • az óvodai, iskolai programbeválás, a kerettanterv bevezetésének tapasztalatai,
  • a mérés – értékelés kezdeti eredményei, lehetőségei
  • a Közoktatási Törvény, illetve a közoktatás tartalmi szabályozásának új orientációi (pl.: erkölcsi nevelés, mentálhigiénés szokások alapozása, közösségi nevelés).

A rendezők korábbi köre: a Közoktatási Szakértők Egyesülete (KÖSZE), az Informatika-Számítástechnika tanárok egyesülete (ISZE) és a SULISZERVIZ Oktatási és Szakértői iroda kibővült.

A szakmai párbeszéd, az oktatásirányítás és a szakértői kör kooperációjának fejlsztéseként értelmezhető az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) közreműködése, támogatás a szakértői konferencián.

A tanácskozás előadásait, referátumait és összefoglalóit ezúttal is megjelentetik a konferenciaszervezők abban a reményben, hogy hozzájárulnak a szakmai közvélemény informálásához, a konferencián elhangzottak bemutatásához, a közoktatási szakértők szerepének értelmezéséhez.

Reméljük Tisztelt Olvasó, ez a kiadvány az Ön számára is segít feleleveníteni a harmadik debreceni szakértői konferenciát, annak eseményeit, programjait, és egyúttal új szakmai, oktatáspolitikai információkat kínál azoknak, akik nem vehettek részt a munkájában. Bízunk benne, hogy az előadókkal készült személyes hangvételű riportok és a konferencián készült fotóanyag is jelzi a konferencia közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy akik velünk töltötték az időt, a konferencia idején, élményekben, tapasztalatokban, ismeretekben gazdagodva távozhattak rendezvényünkről.

Köszönjük az előadók, vitavezetők együttműködést, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Reméljük találkozunk Önökkel 2002. október 10-12-én a IV. Országos közoktatási Szakértői Konferencián Debrecenben! Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!

Debrecen, 2001. október

A házigazda Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda

és a rendezvényt támogató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

nevében tisztelettel:

Bényei Sándor  Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba
 főosztályvezető   ügyvezetők