Bánhidi Sándorné

Szekció-összefoglaló

 

Az informatika mint tematikus szekció jelentése a konferencia záró plenáris ülésének:

A szekció munkájában 43 fő vett részt. A résztvevők 21 települést képviseltek, 7 fő budapesti volt. 2 fő könyvkiadó informatika felelős szerkesztője, 1 fő minisztériumi háttérintézménytől, 3 fő tanárképző intézményből és 3 fő pedagógiai szolgáltató intézményből vett részt a munkában. 3 tanár volt debreceni.

A szekcióban dolgozók megköszönik a rendezvénytől kapott új ismereteket, és gratulálnak a rendezőknek a csendes, szerény de  mindenre kiterjedő méltó körülményt biztosító szervező munkáért.

Jóleső érzéssel vettük tudomásul, hogy a plenáris előadások közérdeklődésre tartottak számot, és hogy fontos -  szükséges információkat tartalmaztak. A szekció köszöni a plenáris előadóknak, hogy a konferencia teljes időtartama alatt velünk voltak, és kiscsoportos beszélgetésekben is megválaszolták kérdéseinket.  Nekünk ez fontos volt, és mi is fontosak voltuk nekik.

A szekcióban minden előadó megjelent, és elvégezte a munkát. Egy előadás megtartása időhiány miatt elmaradt. A záró dokumentumban az írásos formáját szerepeltetni fogjuk.

Az informatika tantervi bizottság vezetőjétől megtudtuk, hogy a kerettantervi óraszámok és tartalmak folyamatos javulása tapasztalható. A szakképző intézmények képviselői mégis hiányérzettel távoztak, mert erről az iskolatípusról elmondottak nem tartották kielégítőnek.

A tanárokkal szembeni kihívásról szóló előadás rámutatott, hogy minőségi oktatásra való törekvés folyamatában az emberi kommunikációra továbbra is szükség van, és arra is, hogy a tanítást segítő eszközök  használatában a tanárnak kell megtalálnia megfelelő mértéket.

A tankönyvvé nyilvánítás folyamatáról és a tankönyvírás tudományáról tartott kerekasztal megbeszélés rámutatott, hogy az oktatás folyamatában ezután is szükség lesz a jó tankönyvekre. Megállapítottuk azonban, hogy a tankönyvírás egy másik szakma, amelyet szintén nem tanítanak a tanárképző egyetemeken.  Mégis úgy látjuk, hogy a tankönyveket gyakorló tanároknak kell írniuk, és más gyakorló kollégáknak kell lektorálniuk is.

A szekció felkéri az erre vállalkozó kiadókat, hogy keressék meg a tankönyvírás tudományához értő írókat, és mielőbb jelentessenek meg egy tankönyvírói kézikönyvet.

Ezt azért tartjuk szükségesnek, mert mind a kiadók, mind a tankönyvvé nyilvánító bizottság a szerzőkön akarja elverni a port a könyvek hibái miatt. Mint előbb mondtam, ez egy másik, - ám megtanulható tudás, de csak akkor ha összegyűjtjük és közreadjuk a tudás elemeit.

A szerzői és szoftverjogok magyarországi helyzetét bemutató előadás- és konzultációból megtudtuk, hogy hazánkban 5 év alatt mintegy 20 %-ot emelkedett a jogtiszta szoftverek használatának aránya, amelyet örvendetesnek tartunk, valamint, hogy  jogi konzekvenciái lehetnek az illegális szoftverhasználatnak.

Szekciónkban bemutatkozott az Első Magyar Oktatási Tájékoztató Szolgálat, aki lelkes tanárok vállalkozásából jött létre, hogy információhoz  juttassa a gyerekeket és a közoktatás sűrűjében tévelygő pályaválasztókat.

Úgy ítéltük meg, hogy az előadások és az azt követő beszélgetések új információhoz, a dolgok világosabb értelmezéséhez segítettek minket, és olyan mindennapi problémát tárgyaltak, amelyek segítették a szakértő kollégáink eligazodását a minőségi közoktatás jövőbeni feladatai között.

A konferenciát hasznosnak ítéljük, és javasoljuk a szervezőknek, hogy tapasztalataikat használják fel az Iskolafenntartók I. Országos Tájékoztató Konferenciájának a megrendezésére, amelynek Debrecen méltó otthona lenne.

Köszönjük a város szíves vendéglátását.