Dr. Beneda Attila

A család támogató szerepe a tanulók fejlesztésében

Az előadás prezentációja pdf formátumban pdf image

 

Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket! Immár második alkalommal lehetek jelen az Önök konferenciáján.

A családi környezet fontosságáról, a családügyi gondolkodásról, az oktatás és a családok kapcsolódásáról szeretnék néhány szót ejteni Önöknek.

Egy régi bölcselet szerint az ember életét három szakaszra lehet osztani: az első harmad a tanulásé, a fejlődésé, a második harmad a tetteké, erőé, a harmadik harmad a bölcselet és a tapasztalatok átadásáé és a mentorálásé. Az oktatásban a tanárok, a tanítók esetében annyiban változik ez a sorrend, hogy gyakorlatilag a pályájuk kezdetétől a tapasztalatok és a tudás átadása történik. A nap mint nap végzett odaadó munkájuk meghatározza az egyén, a család és a nemzet jövőjét is. Ezért is igen nagy tisztelettel adózom az Önök által végzett munka iránt.

DrBenedaA 1

Szakmai munkájukkal és a családügyi ágazattal kapcsolatban szeretném kiemelni a Nemzeti alaptantervet. Úgy érzem, hogy az utóbbi egy-két hónap sokkal nagyobb társadalmi aktivitást eredményezett a Nemzeti alaptanterv körül, mint amelyet korábban láthattunk. Szorosan a családügyi ágazatunkhoz tartozik a családi életre nevelés kérdésköre, amellyel a Családi Életre Nevelés Kerekasztal aktívan foglalkozik. Szeretnénk azt, hogy az oktatási rendszer lényeges része legyen a családi életre nevelés.

Kiemelten fontos, hogy a családi szempontok megjelenjenek az oktatásban.

A családpolitika alapelveiről, illetve az idei esztendőről szeretnék néhány gondolatot mondani. A legfontosabb az, hogy Önök majd évek, évtizedek múlva is tudják a hivatásukat gyakorolni. Legyen kit oktatni, legyen kit tanítani, szülessen elég gyerek Magyarországon. Ez azt hiszem, a legnehezebb és legnagyobb problémája a mai magyar társadalomnak. Ebben is úgy gondolom, hogy eminens szerepe van az oktatási rendszernek, személy szerint Önöknek is. Ehhez mi igyekszünk azt a fajta rugalmas, kiszámítható és komplex családtámogatási rendszert megadni, ami nem riasztja el, sőt, segíti a fiatalokat abban, hogy családot alapítsanak és gyermekeik szülessenek. Büszkeséggel szoktuk bemutatni, hogy 2010-hez képest mennyit nőtt a családtámogatási kiadásoknak az összege.

DrBenedaA 2

Az ábra mutatja, hogy munka alapján, biztosítotti jogviszony alapján szeretnénk a forrásokat kihelyezni a családokhoz. 2010-ben az a kormányzati filozófia született, hogy két pillére legyen a kormány működésének. Az egyik az, hogy munka alapú társadalmat építünk, a másik pedig az, hogy minél erősebb családok minél erősebb szövetéből álljon össze a társadalom, mert az hoz létre egy erősebb nemzetet.

DrBenedaA 3

2. ábra: A családtámogatások összege a GDP arányában

Ezek a számok ezt mutatják, mint ahogy a GDP-arányos ráfordítások alakulása is ma Európában párját ritkító, sőt, vezető. A nem mindig baráti nemzetközi környezetben éppen nem olyan régen hallottam, hogy még a balliberális oldalról is Magyarországot fénylő, jó példaként említik a családtámogatási rendszer komplexitása és mértéke miatt.

Két olyan eleme van az ember és a családok életének, amire fókuszálni kell. Az egyik a munka, a munkanélküliség leküzdése, melyről sokat hallottunk. A másik pedig az otthonteremtés. A családi otthonteremtési kedvezmények nagymértékben növekedtek. Több, mint 250 milliárd forint kihelyezett összeg, több mint 90 ezer család támogatása.

Elindult az újabb nemzeti konzultáció, mely során azokat a jelzéseket szeretnénk megkapni az emberektől, a családoktól, a társadalomtól, hogy melyek azok a lehetséges eszközök, amelyek mentén családbarát országgá válhat Magyarország. Olyan intézkedéseket készítünk elő, amelyek újabb alapokra tudják helyezni a családok életét, a fiatalokét, a fiatalok életkezdését, a gyerekvállalást és a gyereknevelést.

2018 a Családok Éve, melyet három alappillérre építettük. Egyrészt olyan családtámogatásokat vezettünk be, amelyek eddig nem voltak. Kiemelném, hogy kétéves lesz és emelkedik a hallgatói GYED, csökkennek a Diákhitel-terhek, bővülnek a Diákhitel-konstrukciók, amelyek vonzó szempontok lehetnek a családalapításhoz. A másik, az a számos program, amelynek a legkülönbözőbb hírei biztos, hogy Önökhöz is eljutottak. Országos és helyi szintű programokat is szerveztünk. Végül a kommunikáció, a marketing, amely fontosságáról is érdemes beszélni. Bőséggel van ok, szerepe, helye és szükség is arra, hogy a családok szerepét, helyét, értékeit újra a társadalom és főként a fiatalok mellé állítsuk.

A Családok Évével kapcsolatban igyekeztünk a lehető legszélesebb körben a tájékoztatást eljuttatni, melyet jövőre is szeretnénk folytatni. Komoly médiakampány övezi a Családok Évét. Remélem, sokaknak volt módjuk látni azt a kisfilmet, amelynek ez a fő mondata:

„Szülőnek lenni életre szóló kaland. Ne hagyd ki!”

DrBenedaA 4

A következő ábrán látszik az a fajta komplexitás, ahogyan a fogaskerekekkel az intézkedések és a különböző elemek egymást erősítő hatását, szinergiáját próbáljuk érvényre juttatni. Két elemet kiemelek, az egyik a Stratégiai és Családügyi Kabinet mely feladata, hogy a Kormány elé kerülő anyagot családügyi és demográfiai szempontból is véleményezze, hogy ténylegesen annak milyen hatása lesz a társadalomra. A másik a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért háttérintézményünk, amelynek az a feladata, hogy tudományos megalapozottsággal, nemzetközi jó példák vizsgálatával, adott esetben kutatásokkal, statisztikákkal is segítsék a jogalkotást, hogy ténylegesen olyan intézkedéseket tudjunk hozni, bevezetni, amelyre a családoknak Magyarországon szüksége van.

DrBenedaA 5

3. ábra: A Családok Éve intézkedései

A végére hagytam Önöknek egy olyan idézetet, amely meglepő lesz, hogy kitől származik. Winston Churchill a második világháború környékének talán legnagyobb hatású európai politikusa. Tudjuk jól, a politikában, általában a társadalomtudományokban milyen hatásos mondatai voltak, de érdemes látni azt, hogy az ő gondolkodása is honnan eredt.

„Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.”

Adja az ég, hogy Magyarországon is ez minél inkább így legyen, hogy ebbe mindannyian, Önök és mi egyaránt minél nagyobb munkát és minél nagyobb hatékonyságot tudjunk belefektetni! Magam, gyermekeim és az összes résztvevő, az Önök által oktatottak nevében is az Önök áldásos munkáját köszönjük és azt is, hogy meghallgattak!

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.