Nagy Margit

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete

NM

„Voltak fejedelmek,
Akiknek emlékoszlopot emeltek,
Magast és fényeset,
Mely hirdeté nagyságukat,
Mely hirdeté jóságukat.
És hol van az oszlop?... elesett!
El kellett esnie,
Mert hazugsággal volt tele.
Az idő igaz,
S eldönti, ami nem az.”

(Petőfi Sándor: Voltak fejedelmek)

 

Fejedelmek most is vannak és hirdetik nagyságukat. De semmi sem örök, hála Istennek.

Szervezetünk az elmúlt 25 év alatt abban a reményben működött, hogy megmenthető a délvidéki magyarság. Nem taglalnám az egyre rosszabbodó helyzetet, hiszen a határon túl mindannyian érezzük, tapasztaljuk az anyagi és erkölcsi romlást. Ennek fő oka a politikában keresendő, amelynek következtében tömegesen hagyják el az országot a fiatalok. Ez egyébként jellemző a volt szocialista országokra, nagyobb részük EU-tag, a gazdasági helyzetük azonban messze elmarad a II. világháború után Marshall segélyben részesült és megerősödött országok mögött. Ezekből az országokból tölti fel a munkaerőhiányát a nyugat.

25 évvel ezelőtt Vajdaságban nem volt magyar oktatási civil szervezet. A kilencvenes évek elején, amikor már a legtöbb külhoni területen megalakultak a pedagógus szervezetek, a volt Jugoszláviában még háború dúlt. A megfélemlített lakosság az állását, a megélhetését, a létét féltve – néhány kivétellel – nem mert polgári szervezeteket létrehozni. Az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület már létezett, ennek keretében indítottuk el az anyanyelvápolási programunkat, de egyre nagyobb szükség mutatkozott pedagógus szervezet létrehozására. Dr. Ribár Béla, Muhi Béla, Orovec Júlia és Nagy Margit kezdeményezésével 1993. október 2-án 17 személy aláírásával tartottuk az alakuló ülésünket, majd december 3-án bejegyezték a rendőrségen a szervezetet.

Tevékenységünk egész Vajdaság területét átfogta. 1994-ben megalakultak a területi tagozatok: Dr. Tóth Lajos egyetemi tanár támogatásával a szabadkai tagozat, majd a bánáti, az óbecsei és a szakma szerintiek is: természettudományi, népzenei, anyanyelv ápolási.

Kezdettől fogva a szórványban végzett anyanyelvápolási program volt az egyik legfontosabb tevékenységünk. Ennek keretében már 1992 óta anyanyelvápolási táborokat szervezünk évente. 1996-ban veszélybe került az Újvidéki Rádió által szervezett Szólj, síp, szólj! népzenei vetélkedő fennmaradása, ezóta társként veszünk részt e rangos rendezvény szervezésében. 1997-ben rendeztünk meg első ízben Vajdaságban nyári akadémiát, Szabadkai Nyári Akadémia néven. A szervezetünkben politikai nyomás hatására létrejött szakadás miatt ezt most az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezi, 2000 óta indítottuk be az Apáczai Nyári Akadémiát. A felkért előadók, zömmel anyaországiak. A szakma legtekintélyesebb képviselőit sikerül megszólítani egy-egy tudományos tárgykörből, akik magas színvonalú és újszerűen megközelített izgalmas témájú előadásokkal jönnek Újvidékre.

Az évek során egyes tagozatok elszakadtak tőlünk, önállósodtak, újak alakultak, megszűntek. Vajdaságban gombamód szaporodtak a pedagógus szervezetek, amelyek közül több is megszűnt. A támogatások leosztása alkalmával lényeges a támogató szervezetek döntéshozatalában résztvevő személyek felelőssége is. A szakadást követően nemhogy meggyengültünk volna, inkább megerősödtünk. Ekkor kaptunk jelentős támogatást az anyanyelvápolási tevékenységünkre, az Apáczai Közalapítvány támogatásával (Csete Örs) vásároltunk egy családi házat, kollégiumi épület kialakítása céljából, amit aztán folyamatosan bővítettünk. Köszönjük a támogatásokat a HTMH-nak, A Nemzetpolitikai Államtitkárságnak – itt Pirityiné Szabó Judit állt mellénk. 2008-tól beindult a fiúkollégium is a Telepen. Itt is tovább építkeztünk, 2016-ban avattuk fel a legújabb épületünket Balog Zoltán miniszter úr jóvoltából. Mintegy 80 férőhelyes kollégiumunk van.

Az Apáczai Diákotthont a magyar egyetemistáknak hoztuk létre, mert az egyetemisták nehezen jutottak be az állami otthonokba. A diákotthon református egyházi tulajdonban van, a VMPE működteti. 1999-ben egy családi házat vásároltunk Újvidéken és 2000-ben 20 lánnyal kezdtük meg a működést. Azóta többször bővítettük. Egyre több középiskolást veszünk fel, mert időközben felépült az Európa Kollégium és az egyetemisták oda iratkoznak. Hetente tartunk áhítatot és magyarságismereti előadást a diákoknak, akik az Újvidéki Egyetemen szerbül tanulnak, így próbáljuk ápolni a kapcsolatukat a magyar nyelvvel, kultúrával.

A tanárhiány megoldására magyar nyelvű tanárképzésre van szükség. Létkérdés a magyar egyetem vagy az Újvidéki Egyetemen magyar csoportok létrehozása. Sajnos itt is párthatározatok döntötték és döntik el a jövőt. Ezért csupán nálunk nincs a Kárpát-medencében magyar felsőoktatási intézmény.

Szeretnénk mi is bevezetni a digitális oktatást. Egy kicsi szórványfaluban adtunk az elsősöknek tabletet és azzal indultak tavaly. Reménykedünk, hogy mi, határon túliak is pályázhatunk informatikai eszközökre. A hajdúszoboszlói konferencián sok érdekes új ötlettel gazdagodtunk. Szükség van az ilyen rendezvényekre. Amennyiben lenne iskolai felszereltségünk, pedagógusainkat képeznünk kellene ezen a téren.

Meg kell említenem az oktatási tanácsüléseket is. Nagyszerű ötlet volt, jó együttműködés alakult ki a pedagógusszervezetek között, amelyek gyűrűként veszik körül az anyaországot. Megalakulásunk idején tanácsokért fordultam Lászlóffy Pál akkori RMPSZ elnökhöz. egy gondokkal tele időpontban tréfásan megbeszéltük, hogy csatlakozunk az RMPSZ-hez, mert politikamentesen, függetlenül tudnak működni.

Idén a 25 éves jubileumi ünnepségen pedagógusgyűrűkkel tüntettük ki a legkiválóbb hazai, pedagógusokat, a határon túli testvérszervezeteket és a leghűségesebb anyaországi támogatóinkat.

A VMPE fő tevékenységi területei:

  • Pedagógus továbbképzések szervezése – tanév közben és szünidőben (az Apáczai Nyári Akadémián) szervezünk továbbképzéseket Vajdaságban, továbbá összeállítjuk a magyarországi és erdélyi továbbképzéseken részvevők névsorát.
  • Szórakoztató szóra késztető anyanyelv-ápolási program a szórványban – anyanyelv-ápolási órák tartása, hétvégi óvodák működésének támogatása.
  • Az Apáczai Diákotthon működtetése – 80 szálláshely biztosítása magyar ajkú középiskolásoknak és egyetemistáknak.
  • Beiratkozási program – a magyar tagozatok megmaradása érdekében.
  • Diákvetélkedők szervezése – Szólj, síp, szólj! népzenei vetélkedő; Kőketánc néptánc és népi gyermekjáték vetélkedő; Mit tudsz Torontál vármegyéről? történelem vetélkedő; Suliszínház Fesztivál; Kovács Sztrikó Zoltán fizika-kémiaverseny; Dr. Ribár László általános iskolai fizikaverseny; GENIUS konferencia; TUDOK konferencia regionális döntő; TIT Kalmár László Matematikaverseny regionális döntő;
  • Diáktáborok szervezése: Szórakoztató szóra késztető anyanyelvi tábor; Kincses Tarisznya tábor; Maradéki tábor; Fizika-kémia tábor általános iskolásoknak; GENIUS tábor középiskolásoknak; Gion Nándor Élménytábor általános és középiskolásoknak.
  • Oktatási Központ működtetése Nagybecskereken – számítógépes tanfolyamok, angol nyelv tanítása, kábítószer ellenes program, pszichológus nevelő munkája a gyerekekkel, foglalkozás értelmi fogyatékos gyermekekkel, természetvédelem.
  • Tankönyvpótló kiadványok megjelentetése a Vajdasági Magyar Tankönyvtanács szerkesztésében

Isten segítségével egyesületünk munkája erősödik. Az anyaországnak köszönhetően tudunk működni. Újvidék központjában a II. világháborúig állt a Szentháromság szobor. Aztán eltűnt és helyébe más szobor került. Úgy mondják, hogy akkor is voltak reménykedő, hívő emberek, akik a szobrot megmentették. Befalazták. Vajon lebonthatók-e már a falak? Vajon életre kelhetnek-e a befalazott gondolatok, a hit, az anyanyelv, vajon lesz-e kenyerünk? Csak hittel lehet megmaradni.