Hudacsek Lászlóné

Az Intézmények a megújuló szakképzés rendszerében
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
szekció összefoglalója

Hudacsek.jpg

Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves kollégákat, akik az online térben résztvevői a szakképzési szekció programjának.

A 2020/21-es tanév több szempontból is különleges. A megújult szakképzési rendszer változásai és a kialakult járványügyi helyzet egyaránt nagy kihívást jelent az iskolák számára.

A szakgimnáziumot felváltotta az ötéves technikum, az OKJ szakképesítések helyett 175 szakma közül választhattak a tanulmányaikat 2020 szeptemberében megkezdő diákok. Alapvetően átalakult a felnőttek szakmai oktatása, képzése. Nagyobb hangsúlyt kap az előzetes tudás beszámítása, a rövidített képzések vonzó alternatívát kínálnak a szakmaválasztóknak. A szakképzés rendszerében nagyobb önállóságot kaptak az iskolák, ám evvel együtt a vezetőkre, oktatókra is nagyobb felelősség hárul. A beiskolázás eredményei biztatóak, érezhetően emelkedett a szakképzést választók aránya.

Az új rendszer bevezetése egyeseket lelkes bizakodással tölt el, míg a sok újdonság másokat inkább kissé elbizonytalanít. A változásokról, annak előnyeiről, az abban rejlő lehetőségekről dr. Magyar Zita elnök asszony plenáris előadásában adott átfogó képet. A szekcióülés előadói egy-egy részterületre fókuszálva osztják meg kutatásaik, fejlesztéseik eredményeit, evvel is segítve az oktató kollégák munkáját.

  • A validációs pilotok eredményeinek bemutatása ahhoz nyújt szakmai támogatást a szakképző intézményekben dolgozóknak, miként lehet a felnőttek oktatásában a beszámítást kérő jelentkezők előzetes tudását elismerni.
  • A szakképzés sikerének alapkérdése az eredményes beiskolázás. A pandémiás helyzet komoly nehézséget jelent az iskolák marketing terveinek megvalósításában. A személyes kontaktus lehetősége minimálisra csökkent, egymás után maradnak el a nyitott napok rendezvényei, a pályaválasztási kiállítások, fórumok. Második szekcióelőadásunk ebben a kérdésben kíván segítséget nyújtani a kollégáknak, megmutatva, milyen támogatást kínálunk a pályaorientáció digitális térben történő megvalósításához.
  • A szakképzés átalakításának első eredményei már érezhetőek: emelkedett a technikumba jelentkezők száma, és a szakképző iskolát is jelentős arányban választották a diákok. A szakképzésben tanulók rendszerben tartása, a képességeikhez igazodó fejlesztése a belépő diákok kompetenciáinak felmerésén alapul. Az erősségieket és gyengeségeiket megismerve nyílik lehetőség az egyénre szabott fejlesztések tervezésére. Ebben a tanévben már harmadik alkalommal került megszervezésre a szakképző intézményekben tanuló diákok bemeneti kompetenciamérése. Az országos mérés eredményeit elemző előadásban bemutatjuk honnan indultunk, merre tartunk és milyen feladatokra kell kiemelt figyelmet fordítanunk.
  • A szekcióülés zárásaként „Új lehetőségek és feladatok a szakképzésben” címmel összegezzük a megújult szakképzés iskolákra háruló főbb feladatait, különös tekintettel a lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás csökkentését támogató programok értékelésére.