Kardos Éva

A konstruktív életvezetés pedagógiájának és
gyakorlatának egyedisége – Konstruktív Életvezetés
Iskolája Alapítvány szekció összefoglalója

image463.jpg

Szekciónk egy jelenleg is kiépülés alatt álló intézményrendszer bemutatását és szakmai munkájának összefoglalását tűzte ki céljául.

A Konstruktív Életvezetés Intézményei (KONELI) néven ismertté váló, értékalapú nevelést-oktatást nyújtó intézményrendszer jelenleg hat, egymással szakmai kapcsolatban álló, de önállóan működő intézményből áll.

  • Kincsem Sziget Óvoda,
  • Varázshíd Iskola-előkészítő (óvodai csoportok),
  • Alapítványi Általános Iskola,
  • Varázsbagoly Tehetség- és Fejlesztő Központ,
  • Suliszerviz Pedagógiai Intézet,
  • Alma Nemzetközi Egyesület.

Terveink szerint 2022 első felében kerül megalapításra az intézményrendszer új tagja, az Alapítványi Gimnázium, mely 2022. szeptember 1-jével kezdi meg működését.

Az intézményrendszer nevelési-oktatási tevékenységében közös szemléleti alapot jelent a Prof. Dr. Bábosik István által kidolgozott konstruktív életvezetés pedagógiája. A program elméleti és gyakorlati kérdései a közelmúltban egy módszertani szakkönyvben kerültek összefoglalásra[1].

A KONELI modell a jelenleg működő modellek hatékonynak bizonyult személyiségfejlesztő megoldásmódjait, valamint a neveléstudomány és a személyiségelmélet új felismeréseit törekszik integráltan alkalmazni.

A pedagógiai modell alapját a modern európai társadalmi és gazdasági elvárásoknak megfelelő, konstruktív életvezetésű, határozott emberkép adja, melynek jellemző jegyei a szociomorális normakövetés, a szociális életképesség, az egyéni eredményesség, a folyamatos önfejlesztés, az érzelemgazdagság, a stressz-megelőző képesség és a kiegyensúlyozott életvitel.

A nevelési-oktatási intézményeinkben alkalmazott fejlesztő hatásrendszer fő forrása a gazdag, sokoldalú tevékenység-repertoár és az ennek keretében működtetett motivált, komplex feladat-szériák együttese.

A KONELI intézményekben a világra való nyitottságot, a kreativitást, az egyéni képességekben, a megszerzett tudásban és a modern technika alkotó használatában rejlő lehetőségeket kívánjuk közvetíteni a gyermekek, tanulók számára.

Szemléletünkben ugyanakkor nagyon fontos szerepet játszik a hagyományőrzés és a nemzeti értékek iránti tisztelet, melyek élményalapú megtapasztalását tanórák, szakmai foglalkozások és szabadidős tevékenységek keretében valósítjuk meg.

Intézményeink magán fenntartású intézmények, ugyanakkor értékválasztásunk alapján szoros kapcsolatot ápolnak a köznevelés egész rendszerével. Óvodánk nevelési programja, illetve iskolánk pedagógiai programja teljes mértékben szinkronban áll az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával, valamint a Nemzeti alaptantervvel.

Szekciónk első részében a KONELI intézményrendszer vezetői részletesen bemutatták az intézményekben folyó szakmai munkát, melyből a hallgatóság hiteles képet kaphatott az intézményrendszer komplexitásáról és egyedi arculatáról.

A második részben került sor az intézményekben megvalósuló innovációk összefoglalására. Ennek keretében pedagógiai, tehetségfejlesztési szakértőink (Dr. Mandel Katalin, a Magyar Franchise Szövetség főtitkára, Dr. Pálfi Sándor, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési tanszékének vezetője, Dr. Dúró Zsuzsa, a Palota Tehetségfejlesztő Egyesület szakmai vezetője), továbbá együttműködő partnereink – a Duplitec Kft. és a Stiefel Eurocart Kft. – képviselői (Koren Balázs szakmai tanácsadó és Gere Ferenc digitális oktatási szakértő) vázolták fel a közösen végzett szakmai fejlesztőmunka irányait és eddigi eredményeit.

Jövőbeli céljaink között kiemelt szerepet tölt be az állami intézményrendszerrel való kölcsönösen előnyös szakmai együttműködések folytatása és továbbfejlesztése, a megkezdett pedagógiai fejlesztőmunkák (projektpedagógiai továbbképzés, középiskola, szakmai tájékoztató-tanácsadó funkció) megvalósítása, lezárása és a nevelési-oktatási franchise rendszer kialakítása.

Bízunk abban, hogy sokrétű, és egyre bővülő szakmai tevékenységünkkel, illetve az azzal együtt járó társadalmi felelősségvállalásunkkal továbbra is sikeresen tudjuk szolgálni a hazai nevelés-oktatás ügyét.

 

[1] Bábosik István: A konstruktív életvezetés pedagógiája és iskolája, Eötvös József Könyvkiadó, 2020