Farkas Bertalan Péter – Györgyi-Ambró Kristóf

A tanulás jövője – három év tanári kollaboráció és
tudásmenedzsment tapasztalatai Magyarország
legnagyobb, tanároknak szóló, nyílt,
online kurzusának a tükrében

image177.jpg   image178.jpg

image179.jpg

Mi A tanulás jövője?

A tanulás jövője kezdeményezés a mindennapi pedagógiai gyakorlat digitális eszközökkel való támogatásáról és a tanárok együttműködő tanulásáról szól. A tanulás jövőjében a pedagógusok más szakmabeliekkel és szektorközi partnerekkel működnek együtt, miközben tanulnak egymástól, és közösen reflektálnak a saját gyakorlatukra. A Tempus Közalapítványnál úgy gondolják, hogy a pedagógiát nem a digitális eszközök, hanem a pedagógusok gondolkodása, szemléletformálása teheti eredményesebbé, az osztályterem sikerességének záloga pedig maga a pedagógus. Ezért az online tartalmaik (tananyagok, online kurzusok, kommunikációs csatornák) is minden esetben azt közvetítik, hogy hogyan és milyen pedagógiai célokra tudják a pedagógusok jól használni a technológiai eszközöket.

A tanulás jövője online kurzusok koncepcióját 2018-ban alkották meg a közalapítványnál. A Digitális Módszertár[1] éves felhívásának, a Digitális Tér[2] kezdeményezésnek és a közalapítvány egyéb pedagógusoknak szóló képzéseinek, projektjeinek köszönhetően széles körben érik el az ország kiemelkedő, innovatív pedagógusait. A tanulás jövője kezdeményezés mostanra kifejezetten az online pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazását, kipróbálását helyezi a fókuszba. A kurzusban kiemelkedő facilitátorok adják át tudásukat a résztvevőknek, akik az online tananyag elsajátítása mellett önálló és csoportos tevékenységekben is részt vehetnek. Mindkét feladat sikerességét az online terek előnyeit kihasználó eszközökkel és módszerekkel biztosítják. A tanulás jövője MOOC minden év tavaszán jelentkezik, 2021-ben a 3. nyílt kurzust zárták sikeresen.

A tanulás jövője MOOC

image180.jpg

Minden évben több mint 1700 regisztrált résztvevővel indul el Magyarország legnagyobb, pedagógusoknak szóló tömeges nyílt online kurzusa a Tempus Közalapítvány szervezésében. A tanulás jövője MOOC résztvevői azonnal hasznosítható tudást szereztek a játékosításról, a leghasznosabb digitális platformokról és a pedagógusok közötti együttműködések hasznosságáról.

Kik és miért vesznek részt a kurzusban?

image181.jpg

A tanulás jövője MOOC elsősorban pedagógusoknak szól, nagyjából fele-fele arányban érkeznek az általános és középiskolákból. Emellett az oktatási-képzési szakma számos szereplője megjelenik a regisztráltak között: egyre nagyobb számban vannak jelen óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, egyetemi oktatók, felnőttképző intézmények oktatói és egyéb oktatási szakemberek, mivel a tananyag és a résztvevői ötletek jelentős része jól használható különböző intézménytípusokban és korosztályokkal is. A tanulás jövője MOOC egyre több határon túli magyart vonz (a résztvevők kb. 5%-a határon túli, elsősorban romániai magyar pedagógus), de minden évben több, mint 10 országból vannak résztvevők, szinte minden kontinensről.

Milyen értékek és elvek mentén épül A tanulás jövője kezdeményezés?

Tanároktól – tanároknak: A Tempus Közalapítványnál előzetes igényfelmérések, a kurzusra adott visszajelzések, a Digitális Módszertár tartalmai alapján, szakértőkkel konzultálva és a pedagógiai irodalmat vizsgálva tervezik meg évről évre, hogy milyen jellegű tartalmaknak és mely témák mentén kell az adott kurzusba kerülniük. Mivel gyakorló pedagógusokkal végeznek igényfelméréseket, majd ezt követően magát a tananyagot gyakorló pedagógusok építik fel, ez garanciát ad arra, hogy gyakorlatias, aktuális és jól használható tudással gazdagodjanak a résztvevők.

Innováció: A digitális oktatás témájából is adódik, hogy nemcsak a tananyagnak, de magának a kurzusnak is innovatívnak kell lennie. Emiatt évről évre facilitátorok, szakértők és a résztvevők visszajelzései alapján fejlesztik tovább az online továbbképzést. Az innovációk fókusza a tanárok közti tudásmegosztás és együttműködés erősítése az online térben. Ilyen innováció volt például a Digitális Módszertár inkubátor, amelyben a résztvevők tanácsokat, javaslatokat kérhetnek ötleteik fejlesztéséhez. Ezáltal nemcsak a pedagógusok, hanem a tanárképzést és a tanártovábbképzést folytató intézmények számára is értékes tapasztalatot tudnak nyújtani.

Együttműködés: Legyen szó tananyagokról, tevékenységekről, visszajelzésekről, kurrens pedagógiai kérdések megvitatásáról vagy a résztvevők közti tudásmegosztásról, a kurzusban nagyon fontos szerepet kap az együttműködés. A Tempus Közalapítvány együttműködik például tanárképző intézményekkel azért, hogy a lehető leginnovatívabb tartalmakkal és szolgáltatásokkal jelentkezhessen évről évre. Idén például az ELTE PPK Tanár leszek! műhely tagjait kérték fel közösségszervezésre és a kurzusban közzétett tudás és ötlet rendszerezésére egy gondolattérkép segítségével[3]. A kurzus tervezé-sében és megvalósításában a facilitátorok is együttműködnek, a saját moduljaik mellett a kurzus egészének kialakításában is, 2021-ben pedig az egyes modulokat tanárpárok készítették.

További információkért látogassa meg a Tempus Közalapítvány honlapját[4], vagy A tanulás jövője Facebook oldalunkat[5]. Oktatóvideóink mindenki számára elérhetőek A tanulás jövője Youtube-csatornánkon.[6]

 image182.jpg

[1] http://www.digitalismodszertar.tka.hu/

[2] http://digitalispedagogus.hu/

[3] https://bit.ly/32CpkGz

[4] https://tka.hu/

[5] https://www.facebook.com/Atanulasjovoje/

[6] https://bit.ly/32u3Mvm