Csernovitz Adél

Ír és portugál jó gyakorlatok a befogadó oktatás terén.
A STAIRS projekt tapasztalatai

image173.jpg

Az inkluzív oktatást támogató nemzeti rendszerek újragondolása, a STAIRS (Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education) projekt 2019. január 31-én indult. A projektet az Európai Bizottság az Erasmus+ program szakpolitikai reformok támogatása kulcstevékenység keretében támogatja.

A projekt a társadalmi befogadás területén Európa-szerte fellelhető jó gyakorlatok felkutatására és adaptációjára, de leginkább magára az adaptációs folyamat kézzel foghatóvá tételére fókuszál. A Tempus Közalapítvány koordinátorként, további hat intézmény partnerként működik együtt a projekt során.

A projekt előzményei a csoportunkban

A Tudásmenedzsment csoport nem elsősorban projekteket valósít meg, hanem tudatosan vállalt szakpolitikai témák mentén igyekszik kísérleti vagy fejlesztési tevékenységet végezni. Mind a Közalapítvány egészének, mind a Tudásmenedzsment csoportnak van saját stratégiai célkitűzése, víziója azzal kapcsolatban, hogy egy-egy témában mit szeretne elérni. Ezeket a célokat és témákat igyekszünk előmozdítani szakpolitikai projektek megvalósításával.

CroCooS[1] – Előzzük meg a lemorzsolódást! című projektünk során egy korai jelzőrendszer kifejlesztésére tettünk kísérletet. A cél egy intézményfejlesztési program létrejötte volt, amely elősegíti, hogy az intézmények ellenállóbbak legyenek azzal a jelenséggel szemben, hogy a fiatalok idő előtt, vagyis még a végzettség megszerzése előtt elhagyják az iskolát. A CroCooS Tudástár, intézményfejlesztési útmutató és egy hozzátartozó, közel harminc eszközt tartalmazó gyakorlati eszköztár a tanárok, intézményvezetők és a segítő szakmák képviselői számára is rendkívül jól használható.

A CroCooS projektünkkel párhuzamosan zajlott az EFFeCT – tanárok kollaboratív tanulásával kapcsolatos projekt. Az eredmények között egy módszertani keretrendszert, a témával kapcsolatos glosszáriumot, facilitátori kézikönyvet, támogató eszközöket is találhatnak a látogatók.

Fontos továbblépés volt ESLplus című projektünk, amelynek célja egy európai tudásportál[2] létrehozása volt, amely mind szakpolitikai, döntéshozói, intézményvezetői szinten, mind pedig a tanárok szintjén hasznos információkat nyújt a lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás témaköréből szerte Európából. A korai iskolaelhagyás európai tudásportálja jól strukturált és könnyen kereshető minőségi tartalmakat kínál, építve az összegyűjtött és rendszerezett nemzetközi, nemzeti, helyi és intézményi szakértelemre. Ezekből a projektekből és releváns szakpolitikai témákkal kapcsolatos tevékenységünkből nőtte ki magát a STAIRS projekt.

image174.png

A STAIRS projekt résztvevői

A projekt koordinátorintézménye és résztvevői (hat ország, hét intézmény).

Tanuló országok:

 • Magyarország – Tempus Közalapítvány (Tudásmenedzsment csoport), az ITM háttérintézménye; koordinátorintézmény
 • Csehország – Centre for Applied Research and Continuing Professional Education
 • Horvátország – Varazdin Country
 • Szlovénia
 • Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training (CPI – a szlovén Oktatási, Tudományi és Sport Minisztérium és a Munka- és Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium alapította);
 • Educational Research Institute (ERI)

Jógyakorlat-megosztó országok:

 • Írország – Mary Immaculate College, Limerick (Írország vezető tanárképző intézménye, az ország általános iskolai tanárainak 40%-át itt képzik, 5000 hallgatója van.)
 • Portugália – Universidade Lusófona de Humanidades e Technologias, Lisszabon (Portugália legnagyobb magánegyeteme)

A KA3-as projekt céljai:

 • A társadalmi befogadással kapcsolatos európai jó gyakorlatok megismerésének és adaptációjának elősegítése.
 • Hazai adottságok felmérése és összevetése kiválasztott európai országokban.
 • Európai párbeszéd és tapasztalatcsere támogatása az inklúzió és az adaptáció témakörében.
 • Hazai tudás áttekintése és rendszerezése a társadalmi befogadás témájában.

A projektben részt vevő intézmények munkáját minden országban saját szakértői csapatok is segítik.

image175.png

A STAIRS[3] projekt tevékenységei

A projekt tevékenységei az alábbi területek köré csoportosíthatók:

 • Előkészítés és kutatás – igények feltárása, országjelentések elkészítése sablonok alapján, szükségletek, tanulási célok megfogalmazása.
 • Jó gyakorlatok felkutatása (jógyakorlat-megosztó országokban és más európai országokban, például Ausztria, Skócia).
 • Szakértői tanulmányutak előkészítése.
 • Szakértők felkészítése: tanulási naplók, sablonok előkészítése, konzultációk, Canvas-felület.
 • Tanulmányutak megvalósítása (a Covid-19 miatt online formában valósultak meg).
 • A projekttermékek elkészítése: nemzeti adaptációs tervek, európai adaptációs útmutató, változáskezelési eszköztár, záró/összefoglaló jelentés, európai szintű szakpolitikai ajánlások megfogalmazása, MOOC.
 • Folyamatosan: disszemináció – A STAIRS projekt honlapján, ESLplus honlapon, szakértők hálózatba rendezése a téma körül nemzetközi szinten (Canvas), nemzetközi webinárium, nemzeti szintű disszeminációs fórumok, Alma a fán műhelysorozat, Alma a fán-kötet (2022. májusban várható).

Alma a fán műhelysorozat

A Tempus Közalapítvány 10 éve tart rendszeresen Alma a fán műhelyeket. A workshopok eredetileg pedagógusoknak, munkaközösség- és iskolavezetőknek szóltak, támogatva a tanárok elméleti és módszertani fejlődését, illetve a szakmai hálózatépítést, de mindazok számára ajánlott, akik a hazai oktatás előmozdítását szívügyüknek tekintik. 2019-től a műhelyek témája a társadalmi befogadáshoz kapcsolódik, ezért a részvétel nyitott minden olyan társterületi szakember számára is, akinek szerepe lehet ennek elősegítésében. Jelenlegi témáink az oktatás egészének tanulóközpontú, inkluzív megközelítéséhez kapcsolódnak.

Megvalósult személyes és online alkalmak:

 • Hatékony kommunikációval a társadalmi beilleszkedésért küzdő gyerekek támogatásáért (2019. 10. 17.)[4]
 • Befogadó oktatási környezet (2020. 02. 27.)[5]
 • Tanulj meg többet tenni! Online és offline jó gyakorlatok, módszertanok a tanulók támogatásához (2020. 10. 01.)[6]
 • Értjük egymást? Értsük egymást! Jó gyakorlatok és módszertanok a szülőkkel való együttműködésre. II/1. (2021. 03. 25.)[7]
 • Értjük egymást? Értsük egymást! Jó gyakorlatok és módszertanok a szülőkkel való együttműködésre. II/2. (2021. 05. 20.)[8]
 • Jó iskolát mindenkinek! Hogy csinálják Írországban és Portugáliában? (2021. 11. 25.)[9]

Várható eredmények:

 • Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtése a társadalmi befogadás témakörében.
 • Országjelentések készítése a társadalmi befogadás dimenziójáról (HU, CZ, SI, HR).
 • Nemzeti adaptációs tervek kialakítása (HU, CZ, SI, HR).
 • Európai adaptációs ajánlások publikálása.
 • Nyílt online kurzus (STAIRS MOOC) tervezése szakértőknek, döntéshozóknak és iskolavezetőknek, amely a befogadó oktatás terén kínál szakpolitikai tanulási lehetőséget.

Jó gyakorlatok a befogadó oktatás terén

A projektben összegyűjtött ír és portugál jó gyakorlatokról készült angol nyelvű esettanulmányokat az ESLplus Portálon lehet megtalálni a Jógyakorlat gyűjteményben.[10]

A projektben az alábbi jó gyakorlatokat gyűjtöttük össze.

 • Írország:
 • Special Education Initiative[11]
 • Delivering Equality of Opportunity in Schools (DEIS)[12]
 • Limerick DEIS Primary Schools’ Literacy Initiative[13]
 • Transforming Education through Dialoge (TED)[14]
 • Youthreach Programme[15]
 • Portugália:
 • A School for Everyone[16]
 • Inclusion Practices in a Rural Environment[17]
 • Promoting Inclusion and Valuing VET Courses[18]
 • Curriculum Enrichment Activities[19]
 • Learning Courses to Improve Employability and to Enhance Social and Professional Inclusion[20]
 • Modular Training for the Unemployed Without Upper-secondary Qualification[21]

Jó gyakorlatok legfontosabb közös jellemzői:

 • A tanulót helyezik a középpontba – egyéni fejlesztése tervek készítése, differenciált oktatás a tanteremben.
 • A fejlesztés holisztikus megközelítése – a társas kapcsolatoknak és a művészeteknek az iskolai életben jelentősebb szerep jut; a személyes/érzelmi és társas készségek fejlesztése kulcsfontosságú.
 • Az iskola a helyi közösség része kulturális és közösségi központ, ami számos programot és szolgáltatást nyújt a családoknak, szülőknek, a közösség felnőtt tagjainak és a kisebb gyerekeknek is.
 • Az iskola és a családok együttműködése kulcsfontosságú.
 • Megfigyelhető a tanári teamek együttműködése.
 • Az iskolák tanuló szervezetekként működnek, jellemző a tudásmegosztás, valamint a hálózatosodás.

 image182.jpg

[1] http://oktataskepzes.tka.hu/hu/crocoos

[2] http://eslplus.eu/en

[3] https://stairs.tpf.hu/

[4] https://bit.ly/32ldLDI

[5] https://bit.ly/3plPI09

[6] https://bit.ly/3egFpUT

[7] https://bit.ly/3ei3XfZ

[8] https://bit.ly/33TZIWb

[9] https://bit.ly/3qoq2PT

[10] https://bit.ly/32sJ4fE

[11] https://bit.ly/32oCMhb

[12] https://bit.ly/3ez1cax

[13] https://bit.ly/3sumxK3

[14] https://bit.ly/3FpyWCX

[15] https://bit.ly/3yZLoXx

[16] https://bit.ly/3yQnsWu

[17] https://bit.ly/3qh4Nzn

[18] https://bit.ly/3ehoz82

[19] https://bit.ly/33SMTLL

[20] https://bit.ly/3FjpWPA

[21] https://bit.ly/3H8aBSE