Orosz Ildikó

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

Orosz Ildikó.jpg

„Aki megért, s megértet, egy népet megéltet”

Orosz Ildikó_1.jpg.png

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a kárpátaljai magyar pedagógusok érdekvédelmi szervezete. A kárpátaljai magyar pedagógusok már a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megalakulásakor (1989) annak oktatási bizottságában aktív szerepet vállaltak, 1991-ben pedig – a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás hatékonyabb szakmai érdekképviseletének megvalósítása érdekében – önálló szervezetként megalapították a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget.

Az 1991-es december 8-ra meghirdetett alakuló gyűlésen még csak mintegy félszáz pedagógus volt jelen, viszont az azóta eltelt tizenöt év alatt a tagság negyvenszeresére nőtt. A szervezethez csatlakozott a kárpátaljai magyar oktatási intézményekben dolgozók majdnem teljes köre.

A KMPSZ azon szervezetek közé tartozik, amely spontán, a feladatok megoldása érdekében, alulról szerveződve a semmiből nőtte ki magát. Az első időkben az alapító tagok áldozatos, időt, munkát, energiát nem kímélő, számos esetben az anyagiakat is felvállaló aktivitásának köszönhetően lett azzá a szervezetté, melynek véleménye a kárpátaljai magyar oktatásügy érdekében számít.

Célok és feladatok

A szövetség célja a kárpátaljai magyar tannyelvű pedagógusközösség szervezése, a magyar nyelvű oktatási rendszer fejlesztése, speciális magyar tankerület létrehozása, olyan oktatási intézményrendszer megteremtése, amely figyelembe veszi a magyar nemzeti kultúra hagyományait, gondoskodik az anyanyelvű oktatás megőrzéséről, a nemzeti tradíciókhoz fűződő tantárgyak oktatásáról, Ukrajna oktatási törvényének megfelelően. Céljaik azonosságából eredendően szorosan együttműködik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel.

A KMPSZ szervezi a pedagógusok kül- és belföldi továbbképzését, a diákok tantárgyi vetélkedőit és versenyeit, magyarországi és szülőföldi nyári táboroztatását. Támogatja és elősegíti a bel- és külföldi kapcsolatteremtést magyarországi, illetve magyar nyelvterületen működő tanintézetekkel. Szakmai értekezleteket, versenyeket, konferenciákat, tanulmányi utazásokat, kiállításokat szervez, pályázatokat hirdet. Segíti a könyvkiadás színvonalának emelését, a magyar nyelvű könyvekkel és tankönyvekkel, illetve a módszertani segédanyagokkal való ellátást.

A szakmai szervezet megalakulása óta támogatja és szervezi a szórványban élő, magyar gyökerekkel rendelkező gyerekek óvodai és iskolai oktatását, nyelvélesztését.

A Pedagógusszövetségnek minden kárpátaljai magyar iskolában van képviselete, amellyel rendszeres kapcsolatot tart fenn. Ez a rendszeres kapcsolat lehetővé teszi az információ szabad áramlását és a gyakorlati programok lebonyolítását.

Eseménynaptár

 1. 1991. december 8-án alakul meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, ez év decemberében létrehozzák a KMPSZ könyvtárát.

1992 – megjelenik a Hírmondó, a KMPSZ közlönyének első száma. A szórványvidéken vasárnapi iskolákban beindítják a magyar nyelvű oktatást. Elkezdődik a kárpátaljai pedagógusok magyarországi, erdélyi és felvidéki továbbképzésének és a tantárgyi vetélkedőknek a szervezése.

1993 – a Területi Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Fiókjának megnyitása. Novemberben megjelenik az Irka gyermeklap próbaszáma. Bejegyzik a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványt, valamint a Közoktatás című szakmai folyóiratot. Kezdeményezik a kárpátaljai magyar református gimnáziumok megnyitását. Elindítják a magyar iskolák módszertani kiadványokkal való segítését. Elkezdődik a technikai eszközök beszerzése és eljuttatása az iskolákba anyaországi szervezetek által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatásokból. Az iskolákban megalakulnak a KMPSZ alapszervezetei.

1994 – megjelenik a Közoktatás első száma. Az első gyermekszínjátszó találkozó megszervezése. A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola létrehozása, amely szeptemberben a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozataként kezdi meg működését. A Szalókai Elemi Iskola és a Kisgejőci Elemi iskola általános iskolává szervezése. Újraindul a magyar tannyelvű Császlóci Elemi Iskola. Október 17-én a KMPSZ elnöksége levélben kéri az Ungvári Állami Egyetem rektorát, indítsanak a reál szakokon fakultációs magyar csoportokat.

1995 – február 26-án a Megyei Igazságügyi Főosztály hivatalosan bejegyzi a KMPSZ Alapszabályát. Elindítják a kárpátaljai magyar oktatási intézmények informatikai eszközökkel való felszerelését magánszemélyek, szervezetek és alapítványok támogatásával. A nyár folyamán indulnak az első gyermektáborok. Szeptemberben megnyitja kapuit a magyar iskola Huszton. Magyar fakultációs csoportok indulnak az Ungvári Állami Egyetem fizika és matematika szakán. Decemberben a magyar kormány a Kisebbségekért-díjat adományozza a KMPSZ-nek.

1996 – a Duna TV „Könyvet-könyvért” akciója keretében a KMPSZ közreműködésével 180–200 könyvet adományoz valamennyi kárpátaljai magyar iskolának. Szeptember 25-én megtörténik a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola bejegyzése. Október 4–5-én tankönyv- és taneszköz-kiállítás a magyar oktatás kezdetének 1000. évfordulója tiszteletére. Október 19-én megalakul a Tankönyv- és Taneszköztanács.

1997 – a KMPSZ levélben fordul Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumához az oktatás nyelvén történő érettségi vizsgák ügyében. A Tankönyv- és Taneszköztanács megszervezi a Ragyanszka Skola által korábban kiadott munkafüzetek újranyomását és eljuttatását az iskolákba. Magyar osztály nyílik Rahón. Regionális tankönyvtárak kialakítása Ungváron, Munkácson, Nagyszőlősön, berendezés vásárlása a tankönyvtárak részére.

1998 – a somi Általános Iskola építésének megkezdése a Pro Kárpátalja munkacsoport támogatásával.

1999 – az izsnyétei Általános Iskola új épületszárnyának kialakítása a helyi református egyházzal közösen. Az első Kárpátaljai Nyári Akadémia szervezése: pedagógusok továbbképzésének megkezdése Kárpátalján, magyarországi előadók meghívásával. Az épülő szernyei Általános Iskola tetőszerkezetének megépítése a svájci Pro Kárpátalja munkacsoport támogatásával. Ingatlan vásárlása, melyben a KMPSZ székháza, a központi könyvtár, a Tankönyv- és Taneszköztanács, az Irka gyermeklap és a Közoktatás szakmai folyóirat szerkesztősége kap helyet. Gyorsmásoló (risograph) és spirálozó gép vásárlása, a Tankönyv- és Taneszköztanács sokszorosító műhelyének kialakítása, a munkafüzetek önálló készítésének kezdete.

2000 – a salánki középiskola felújítása (a szponzorok közreműködésével). A Huszti Magyar Iskola teljes felújítása a Kárpátalja Magyarságáért program keretén belül. Újraindul a magyar tannyelvű Korláthelmeci Elemi Iskola. Magyar iskola nyílik Gyertyánligeten. Számítástechnikai továbbképzés indul a pedagógusok számára.

2001 – a Tankönyv- és Taneszköztanács első önálló kiadványának megjelenése. A Beregszászi Magyar Gimnázium tetőszerkezetének felújítása a HTMH segítségével, gázkazánok beszerzése a fűtési rendszer felújításához. Gázkazánok beszerzése az Aknaszlatinai Középiskola számára. Segítségnyújtás az épülő Tiszaújlaki Középiskola építési munkálataihoz. A Nagyberegi Középiskola tornatermének felújítása a svájci Pro Kárpátalja munkacsoport támogatásával. A Nagyszőlősi Középiskola tetőszerkezetének felújítása, az Eszenyi Középiskola tetőszerkezetének megépítése, nyílászárók cseréje a Kárpátalja Megsegítése program keretén belül. Magyar osztályok nyílnak Kőrösmezőn, Szolyván. Az árvízi program során a KMPSZ közreműködésével 17 iskola kap jelentős támogatást. Megszervezik az árvíz sújtotta települések gyerekeinek magyarországi üdültetését.

2002 – a magyar oktatási intézmények technikai eszközökkel való felszerelésének folytatása, az informatikai laboratóriumok teljes kiépítésének kezdete a középiskolákban. Februárban megalakul a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete. A KMPSZ szerződést köt az Illyés Közalapítvánnyal a „Szülőföldön magyarul nevelési-oktatási támogatás” program lebonyolítására. A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia első pedagógus-továbbképzései. Öt új nyári tábor indul. 2002 novemberéig 205 számítógépet, 91 nyomtatót, 24 fénymásolót, 185 magnetofont, 31 videomagnót, 23 tv-t, 91 magyar, 105 ukrán klaviatúrájú írógépet juttatott a KMPSZ a magyar oktatási intézményekbe különböző szponzorok jóvoltából. Hat iskola kapott Internet-használati lehetőséget. Vekerdi József egymillió forint értékű ajándékot adományozott a kárpátaljai óvodáknak és iskoláknak (634 értékes könyv, 24 CD-ROM). Megalakul a Kárpátaljai Magyar Iskolák Szülői Szövetsége (XII. 07.). Minden magyar oktatásban részesülő első osztályos iskolatáskát kap ajándékba teljes tanszerkészlettel.

2003 – az Irka gyermeklap 10. születésnapja. A Máltai Szeretetszolgálat 2000 kerékpárt adományoz a KMPSZ-nek a kárpátaljai iskolákba való eljuttatás céljából. A kárpátaljai magyar óvodák eszközbővítése. A Sulinet program lebonyolítása. A tantárgyi vetélkedők győzteseinek hazai és külföldi táboroztatása. A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Akadémia szervezése és lebonyolítása.

2004 – a Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet elismeri a Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretein belül folyó továbbképzéseket. A Pedagógusakadémia eszközparkjának bővítése. Emléktáblát avatnak Ónody Géza kiváló pedagógus emlékére Tiszaásványban. Az emléktáblát Csuka Béla kőfaragó készítette és ajándékozta a KMPSZ-nek. November 12–14-én a Képzéssel a jövő ifjúságáért program első rendezvénye a Máltai Szeretetszolgálattal közösen Mátészalkán. Az Apáczai Kiadó adományának (22 083 könyv) eljuttatása az iskolákba. A tantárgyi vetélkedők győzteseinek hazai és külföldi táboroztatása. A Nyári Kölcsey Akadémia szervezése és lebonyolítása.

2005 – január 21–23-án a Képzéssel a jövő ifjúságáért program második rendezvénye a Máltai Szeretetszolgálattal közösen Beregszászban. A tiszaásványi, fornosi, salánki óvoda felújítása a Juliánusz Barát Magánalapítvány segítségével. „Légy Te is felfedező” kémiai minilaborok eljuttatása az iskolákba az Apáczay Közalapítvány jóvoltából. Internetes konferencia szervezése az Euroclip Közalapítvány támogatásával Gutenberg goes to Hyperland – avagy az interaktív multimédia hálójában témakörben, előadó Kovács Ferenc médiamérnök, Oslo (Norvégia). A kárpátaljai magyar iskolák és óvodák eszközbővítése. A tantárgyi vetélkedők győzteseinek hazai és külföldi táboroztatása. A Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia szervezése és lebonyolítása

2006 – Számítógépek, fénymásolók, DVD-lejátszók, hangosító berendezés eljuttatása az oktatási intézményekbe. Szakközépiskolák támogatása. Nemzetközi Bartók Vetélkedő szervezése és lebonyolítása. Öt hazai gyermektábor megrendezése. A tantárgyi vetélkedők győzteseinek hazai és külföldi táboroztatása. A Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia szervezése és lebonyolítása.

Tantárgyi vetélkedők

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség megalakulása óta szervezi, ösztönzi és támogatja a pedagógusok azon kezdeményezéseit, amelyek elősegítik a szülőföldjükön tanuló magyar diákok esélyegyenlőségének megteremtését. E célt szolgálja 1994-től a tantárgyi vetélkedők szervezése és lebonyolítása. Mivel az ukrajnai közoktatás által szervezett vetélkedőkön az ukrán nyelv hiányos tudása miatt a magyar iskolákban tanuló gyerekek kevésbé érvényesülnek, ezért a szövetségünk által szervezett és lebonyolított tantárgyi vetélkedők és versenyek lehetővé teszik a diákoknak, hogy egyenlő esélyek mellett mérjék össze tudásukat. A vetélkedőket humán és természettudományi témakörben szervezik.

Ezeknek a tanulmányi versenyeknek nagy a tétje, ugyanis érettségiző diákok esetében az 1-5. helyezettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára történő felvételizés esetén – a KMPSZ és a KMTF között megkötött szerződés értelmében – hozott pontszámként növelhetik a felvételi vizsgákon szerzett pontértékeik számát.

Hagyományos természettudományi vetélkedőink:

 • Gordiusz matematikaverseny,
 • Zrínyi Ilona nemzetközi matematikaverseny,
 • Terebesi Viktor matematikaverseny,
 • Szedlák Ferenc matematikai emlékverseny, valamint
 • biológia, informatika, fizika, kémia, földrajz vetélkedők.

Humán témakörben hagyományos vetélkedőik:

 • Kazinczy szépkiejtési verseny,
 • Költészetnapi szavalóverseny,
 • Karádi helyesírási verseny,
 • Szórványban élő magyar gyerekek szavalóversenye,
 • Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny.

A tanulmányi vetélkedők döntőit elő- és középdöntők előzik meg. A rendezvények a diákok magas arányú részvétele mellett zajlanak.A győztes tanulók nemegyszer magyarországi versenyeken a Kárpát-medencében élő magyar diákokkal mérik össze tudásukat, ahol szép eredményeket érnek el. A Pedagógusszövetség által szervezett és támogatott tantárgyi vetélkedők győzteseit magyarországi és hazai táborozással jutalmazzák.

Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia

Mivel Ukrajnában a pedagógus-továbbképzések ukrán nyelven folynak azon tanárok számára is, akik magyar tannyelvű iskolákban dolgoznak, ezért a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség célul tűzte ki a szakmai továbbképzések magyar nyelven történő lebonyolítását. A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógus Akadémia 2002 nyarán kezdte a magyar nyelven tanító tanárok intenzív posztgraduális képzését. Az akadémia célja a magyar közoktatás erősítésével az egyetemes emberi értékekhez igazodó magyar kultúra szolgálata, a kárpátaljai magyar értelmiségek szakmai ismereteinek megújítása.

Továbbképzéseik egy hetesek, melyeken napi 8–9 órában hallgathatnak elméleti, illetve gyakorlati előadásokat a jelentkezők. A tanfolyamok helyszíne – kivéve az Ének-, zene-, néptánc és kézműves továbbképzést (ennek helyszíne Péterfalva) – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

A Kölcsey Akadémia tevékenységének egyik legnagyobb sikere az a szerződést, mely két szakmai szervezet – a Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet és a KMPSZ – között jött létre 2004-ben. A megállapodás eredményeképpen az Intézet a saját kötelező óraszámú minősítése részeként ismeri el az akadémiánkon hallgatott óraszámot.

Orosz Ildikó_2.jpg

A KMPSZ programja

Abból kiindulva, hogy a jelenlegi oktatási rendszer számunkra idegen, mind koncepciójában, mind gyakorlatában, mind pedig színvonalában számos kívánnivalót hagy maga után, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, az alapítólevelében és alapszabályában rögzítettekkel összhangban, aktívan részt kíván venni területünk oktatáspolitikájának alakításában, a magyar oktatási rendszer magyar szellemiségben történő felépítésében, annak egy minőségileg magasabb szintre való emelésében. Működésével elő kívánja segíteni az oktatási rendszer demokratizálását és liberalizálódását, valamint annak jogi elérése érdekében tevékenységét az alábbiakban vázolt program alapján kívánja kifejteni.

Oktatáspolitikai és jogi kérdések

El kívánja érni, hogy Kárpátalja magyar oktatási rendszere teljes szuverenitást élvezzen; felépítésében és működésében zökkenőmentesen kapcsolódjon mind a nyelvországi, mind pedig az egyetemes európai oktatási rendszerhez. Arra törekszik, hogy a magyar oktatási rendszert magyar szakemberek szervezzék és irányítsák.

Szorgalmazza, hogy az oktatási intézmények alapításának, illetve fenntartásának joga illessen meg minden természetes és jogi személyt. Támogatja a tanintézetek autonómiájának megteremtését oly módon, hogy az állami oktatásügyi szervek azok működésének csupán jogszerűségét bírálhassák felül, célszerűségét nem.

Kívánatosnak tartja egy, az oktatás liberalizálódását elősegítő demokratikus oktatási törvény mihamarabbi életbe léptetését.

Szorgalmazza a vegyes tannyelvű iskolák felszámolását, s a magyar tanintézetekben tanuló gyerekek számának oly mértékű növelését, hogy ahol a magyar lakosság részaránya eléri az 50%-ot az ukrán, illetve az orosz iskolákban is, tegyék lehetővé a magyar nyelv oktatását.

Tekintettel a társadalmunkban zajló gyors politikai és gazdasági változásokra, csillapítani igyekszik a magyar oktatási rendszer értelmetlen megrázkódtatásait, a pedagógusok társadalmi presztízsének további leértékelődését.

Kapcsolatot kíván tartani a felekezeti oktatási intézményekkel, illetve elősegíti együttműködésüket az állami oktatási intézményekkel.

Támogatja a felnőttoktatás különböző formáit, a népfőiskolák rendszerének újraélesztését.

Szükségesnek tartja, hogy a szövetség kapjon módot az állami oktatásügy dokumentumaiba való betekintésre.

Kidolgozza Kárpátalja önálló magyar oktatási rendszerének irányelveit, szerkezetét, működési mechanizmusát, illetve erőfeszítéseket tesz annak életre hívásáért.

2. Tanmeneti kérdések

Síkra száll a teljes tanszabadságért; a tantervek, valamint a tanmenet összeállítása, a tan- és segédkönyvek kiválasztása, a módszertani munka megszervezése stb. kerüljön teljes mértékben az adott tanintézet hatáskörébe.

Vizsgálja a kárpátaljai magyar tanintézetek működését és problémáit. E célból széles körű statisztikai felméréseket végez az oktatási rendszer minden szintjén.

Tanulmányozza Magyarország és más európai államok oktatási rendszerének felépítését és működését.

Javasolja a pedagógus-továbbképzés oly irányú módosítását, hogy az a nemzetiségi elv betartásával történjen, illetve a későbbiekben közreműködik egy önálló magyar pedagógus-továbbképző intézményrendszer kiépítésében.

Kiemelten foglalkozik a szórványmagyarság oktatásának problémáival. A rendelkezésre álló eszközök elosztásában az utóbbiakat illetően a pozitív diszkrimináció elvét alkalmazza.

Figyelmet fordít a magyar óvodai hálózat kiépítésére és tökéletesítésére.

Szorgalmazza magyar tannyelvű csoportok megnyitását a szakiskolákban és az egyetemen, illetve a későbbiekben a nyelvországgal való széles körű együttműködés alapján önálló közép- és felsőoktatási intézmények alapítását kezdeményezi.

Hangsúlyozza a magyar oktatás-nevelés a nemzeti kultúrában gyökerező hagyományainak és a modern európai szellemiség, illetve követelményrendszer ötvözésének szükségességét.

Erőfeszítéseket tesz a pedagógia és a pszichológia új eredményeinek az oktatás-nevelés gyakorlatába történő átültetésére, az oktatás tudományos alapokra való helyezésére.

Elősegíti valódi pedagógiai alkotóműhelyek létrejöttét.

3. Gazdasági és szociális kérdések

Szorgalmazza a magyar oktatási intézményeknek juttatott eszközök lehetőség szerinti növelését, illetve a jövőben a költségvetés az oktatás szférájára eső részének arányos leosztását.

Elősegíti a magyar oktatási intézmények tanszerekkel és oktatási segédanyagokkal való ellátottságának javítását, a nyelvországi és más adományok megszervezését és elosztását.

Kísérletet tesz egy, a szövetség effektív működését biztosító alapítvány létrehozására.

Felvállalja a nyelvországi és más pedagógiai kiadványok terjesztését, illetve önálló kiadói tevékenységet folytat.

Támogatja az oktatásügyi dolgozók tevékenységének szerződéses alapokra való helyezését, azok szociális védelmének erősítését, a pályázati rendszer elterjedését, a minőségi differenciálás valós rendszerének bevezetését.

Kidolgozza a magyar pedagógus-szakszervezet elvi alapjait, a későbbiekben közreműködik létrehozásában.

4. Szervezési kérdések

Elősegíti a kapcsolatteremtést és kapcsolattartást a magyar nyelvterületen működő tanintézetekkel, valamint a kárpátaljai magyar tanintézetek és pedagógusok közti kommunikációt.

Szervezett alapokra kívánja helyezni a pedagóguscsere, nyelvországi továbbképzés, nyári egyetemek, pedagógus- és diáktáborozások, valamint csereüdülések egész rendszerét.

A pedagógusok szakmai életének felpezsdítése céljából konferenciákat, versenyeket stb. szervez, pályázatokat hirdet.

Külföldi pedagógusok bevonásával nyelvtanfolyamokat szervez.

Területi magyar pedagógiai könyvtárat hoz létre.

A fentebb vázolt célokat a szövetség fokozatosan, az aktuálpolitikai helyzet biztosította lehetőségek maximális kihasználásával, a magyar kultúra egyéb szféráival való kompatibilis betartásával a nyíltság, tolerancia és konstruktív együttműködés jegyében kívánja elérni.

Orosz Ildikó_3.jpg