ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó!

A 2015/16. tanév kezdetén – mint ahogy ezt 1999 óta minden év őszén megszokhatták – ismét vártuk a jelentkezőket a közoktatási szakértők, szaktanácsadók, intézményfenntartók, felsőoktatási szakemberek, intézményvezetők, pedagógusok országos konferenciájára. Ebben az évben már tavasszal, s azóta folyamatosan érkeztek kérdések a konferencia témáiról, előadóiról. Minden eddiginél nagyobb várakozás előzte meg a rendezvényt. 2015 októberében immár tizenhetedik alkalommal rendeztük meg e népszerű szakmai fórumot:

A FEJLESZTÉSEK EREDMÉNYEI ÉS A JÖVŐ STRATÉGIÁI AZ OKTATÁSBAN

XVII. ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

suliszerviz

HAJDÚSZOBOSZLÓ

2015. OKTÓBER 6–8.

A konferencia iránt minden eddiginél nagyobb érdeklődés mutatkozott. A regisztráltak száma 957 fő volt, akik összesen 170 településről jelentkeztek. Közülük több mint 800-an vettek részt a rendezvényen.

Nemek szerinti megoszlás:

 • 238 fő férfi,
 • 719 fő nő.

Szervezők, közreműködők: 25 fő.

A szakmai és kulturális programok előadói: 100 fő (58 férfi és 42 nő).

A jelentkezők száma intézménytípus szerinti megoszlásban:

 • óvodából: 70 fő
 • általános iskolából: 132 fő
 • középfokú oktatási intézményekből: 79 fő
 • szakképzési centrumokból: 48 fő
 • felsőoktatási intézményből: 10 fő
 • fenntartóktól: 15 fő
 • pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményből, szakszolgálattól: 80 fő
 • határon túli pedagógus szervezetekből: 7 fő
 • egyéb intézményből: 109 fő.

Minisztériumokból és háttérintézményekből:

 • EMMI: 9 fő
 • NGM, NSZFH: 6 fő
 • OH: 42 fő
 • OFI: 48 fő
 • KLIK: 33 fő
 • TKKI: 258 fő
 • MATEHETSZ: 8 fő
 • EMET: 7 fő
 • Educatio: 2 fő.

Ebben az évben befejeződnek az Európai Unió támogatásával megvalósuló, hét éve tartó fejlesztési folyamatok, s elindulnak a 2014–2020-as időszak innovációi.

Az idei konferencián igyekeztünk teljes képet adni az oktatás-nevelés területén megvalósult pedagógiai-szakmai fejlesztésekről, lehetőségekről, bemutattuk a szakma újdonságait, a most záruló projektek elméleti és gyakorlati eredményeit.

Előadóink bemutatták a köznevelési intézményrendszer átalakításának célját, rendszerét, a szakképzés átalakításának folyamatát, a szakképzési centrumok működését.

Lehetőséget biztosítottunk arra, hogy az érdeklődők átfogó képet kapjanak az oktatáspolitikát és a nevelést-oktatást érintő egyéb aktuális témákról is.

Az alábbi kiemelt projektekről tartottak beszámolót, bemutatót a fejlesztésekben résztvevő szakemberek:

 • TÁMOP-3.1.1-11/1 – XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz;
 • TÁMOP-3.1.2-B/13 – A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése;
 • TÁMOP-3.1.4.B-13/1 – Köznevelés az iskolában;
 • TÁMOP-3.1.5/12 – Pedagógusképzés támogatása;
 • TÁMOP-3.1.8-09/1 – Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban;
 • TÁMOP-3.1.15-14 – Köznevelési reformok operatív megvalósítása;
 • TÁMOP-3.3.13-13/1 – Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló;
 • TÁMOP-3.3.15-13/1 – A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében;
 • TÁMOP-4.1.2.B – Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése;
 • TÁMOP-6.1.2.A-14/1 – Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával.

A most induló fejlesztésekről is kaptak ízelítőt a konferencia résztvevői.

Köszönjük a segítséget együttműködő partnereinknek:

tamogatok

A három napon 20 plenáris előadást hallhattak a résztvevők, 12 szekcióban folytak műhelymunkák.

A konferencia programjaként került sor a X. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLÁS KÉPZŐMŰVÉSZETI DIÁKTÁRLAT megnyitójára.

A szervezők felhívására 304 db alkotás érkezett 212 ifjú alkotóművésztől, akiket 33 rajztanár készített fel. A pályázók 27 település 29 iskolájából érkeztek. Kiállításra 135 diák 150 alkotása került.

Díjazásban 6 pályázó részesült, különdíjban 5 diák, míg az alkotó csoportdíjas közösségek száma 3.

A zsűri megállapítása szerint ez a kiállítás méltó módon reprezentálja az ország alkotó középiskolásainak képzőművészeti tudását.

Gratulálunk az alkotó diákoknak, felkészítő tanáraiknak és iskolájuknak!

A résztvevők a szakmai előadások, szekciófoglalkozások után kulturális programokon töltődhettek fel, kapcsolódhattak ki:

 • Örkény: Macskajáték című műve készült a Manna produkció előadása: A Szkalla lányok, melyet Béres Ilona és Tordai Teri előadásában láthattunk.
 • A gálavacsora jó hangulatát köszönhetjük a Sütő Band Zenekarnak, a Valcer Táncstúdiónak, a ZeneTheatrumnak és Fazekas László műsorvezetőnek.

Reméljük sikerült megmártózni a kiváló hajdúszoboszlói gyógyvízben is az érdeklődőknek!

E kötet a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, szekció-összefoglalók gyűjteménye. Reméljük, hogy a kiadvány segítséget nyújt további munkájukhoz! Bízunk benne, hogy a konferencián készült fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távoztak tőlünk a konferencia résztvevői!

Köszönjük az előadók, a szekcióvezetők együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat, a fejlesztések eredményeit az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Reméljük lesz jövőre is szakember-találkozó Hajdúszoboszlón, melyre hívhatjuk, várhatjuk Önöket!

Találkozzunk 2016 októberében a XVIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián!

Debrecen, 2015. október

A házigazda Suliszerviz Pedagógiai Intézet és a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében tisztelettel:

Kónyáné Tóth Mária

igazgató

Molnár Csaba

ügyvezető