ELŐSZÓ

Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba

 2015ktm2015mcs

Dr. Polonkai Mária

  Köszöntő

polonkaim

Pölöskei Gáborné

Megnyitó

poloskeigne

Dr. Köpeczi-Bócz Tamás

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének
lehetőségei fejlesztéspolitikai eszközökkel

kopeczi 0

Pölöskei Gáborné

A köznevelési intézményrendszer
átalakításának célja, a működés rendszere

poloskeigne 1

Dr. Maruzsa Zoltán

Az Oktatási Hivatal szervezeti változása, új feladatai, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásának rendszere

maruzsa 0

Bruckner László

A szakképzés aktuális kérdései

bruckner 0

Sörös Iván

Az oktatás kiemelt szerepe a Magyar Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégiában

sorosi 0

Schanda Tamás

A Nemzeti Tehetség Program aktualitásai

schandat 0

Hanesz József

A KLIK átalakuló struktúrája, megújuló feladatellátása

haneszj 0