Petránné Képes Gizella

Az Óvodai nevelés szekció összefoglalója

petranne 1

Az óvodai szekció nevében tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit.

Szekciónkban 52 fő érdeklődő kolléga vett részt.

Óvodai szekciók elérte a kitűzött célját: a témaszakértők bevonásával aktív szekcióbeszélgetés valósult, melynek eredményeként kirajzolódtak az óvodai nevelési rendszerünk erősségei, lehetőségei, problémái.

Témaszakértőink Lendvai Lászlóné, Smizsánszkyné Marján Ida és Szabadi Edit voltak. Mindhárman elismert, ismert óvodai szakemberek, akik köznevelési szakértők, mesterpedagógusok és aktív, szakmailag elkötelezett résztvevői köznevelési rendszerünknek, ezen belül is az óvodai nevelés fejlesztésének.

A szekcióbeszélgetés témái a konferencia programjában megjelölteknek megfelelve a következők voltak.

Smizsánszkyné Marján Ida témavezető koordinálásával:

 • A három éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének tapasztalatai. Ez a terület erősségként jelenik meg óvodai rendszerünkben.
 • A Nemzeti Pedagógus Kar szerepe az óvodai nevelésben.
 • A szekcióban megfogalmazódott, hogy a Pedagógus Karban, annak vezetőségében az óvoda kevésbé hangsúlyosan kap szerepet.
 • Smizsánszkyné Marján Ida ismertette az óvodai tagozat munkáját, melyben kiemelt szerepet kap a szakmai fejlesztés.

Szabadi Edit témaszakértő:

A Szakértői Etikai Kódexen belül a tanfelügyeleti ellenőrzések és a minősítés folyamatára vonatkozó részeket emelte ki, párhuzamosan érintve a minősítő vizsga és eljárás aktuális helyzetét, tapasztalatait. A szekcióban ez a téma váltotta ki a legnagyobb érdeklődést, ezen a területen a következők kerültek megvitatásra:

 • A minősítő bizottság munkájában a szerepek (elnök, szakos szakértő, delegált tag) világosan elhatárolt feladatköre.
 • A tevékenység látogatások időtartamnak értelmezése az óvodában.
 • A tevékenység látogatás során benn tartózkodhat-e a váltótárs, a dajka és/vagy pedagógiai asszisztens a csoportban.
 • A szekció résztvevőinek együttes véleménye, hogy az óvoda speciális rendszerének megfelelve, az adott óvoda helyi pedagógiai programjával koherensen zajlik a csoport élete a minősítés során, így természetesen az óvodai csoport napirendjének megfelelően segítőként benn lehet – benn kell lennie – a pedagógiai munkát segítőknek.
 • Problémaként merült fel a minősítő bizottság összerendelése akkor, ha nem óvodapedagógus az elnök, illetve abban az esetben, ha egy napon két óvodapedagógus minősítése történik.
 • Erősségként fogalmazódott meg, hogy az óvodavezetők és óvodapedagógusok felkészültek a minősítésre, az intézményeikben az eljárásrend pontos megvalósításának feltételeit biztosítják.

A szekció másik nagy érdeklődést kiváltó témáját – Lendvai Lászlóné szakértő koordinálta: Önértékelés – Tanfelügyelet témakörben. A témaszakértő alapos betekintést biztosított óvodája éves munkatervébe, amelyben világosan és egyértelműen megfogalmazódtak az intézményi önértékeléssel kapcsolatos nevelési évre szóló feladatok.

Az idő rövidsége miatt csak nagyon röviden ismertetném a szekció tapasztalatait, a megfogalmazott kéréseket.

 • A témaszakértők felhívták a figyelmet arra, hogy az önértékelés folyamatát már meg kellett kezdeni, az önértékelési csoportok munkájának szabályozását az SZMSZ-ben, vagy munkaköri leírásokban rögzíteni szükséges.
 • Hangsúlyos problémaként fogalmazódott meg a szülők kérdőíves felmérésének folyamata, módszere. A szekció résztvevői kérik, hogy a szülői kérdőíves felmérés során figyelembe vehessék az adott óvoda szüleinek szociokulturális hátterét, illetve az óvoda informatikai adottságait (tárgyi és humán feltételek vonatkozásában egyaránt).
 • A szekcióban résztvevők nagyon várják a tanfelügyelet elektronikus felületének megnyitását, illetve a tanfelügyelet éles elindítását.
 • A szekcióból kérdés érkezett a mesterpedagógusi pilot programmal kapcsolatban, többen szeretnének bekapcsolódni ebbe a programba.

Zárógondolatként szeretném jelezni a szekcióban megfogalmazott „félelmet”, hogy az óvónői társadalom nagyarányú nyugdíjba vonulásával egyre több problémát jelent a megüresedő óvodapedagógusi álláshelyek betöltése (gyakornok, mentor stb.).

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az óvodai szekció nevében további tartalmas, eredményes tanácskozást kívánok!