Hanesz József

A KLIK átalakuló struktúrája, megújuló feladatellátása

haneszj 0

Engedjék meg, hogy a KLIK átalakuló struktúrájáról és megújuló feladatellátásáról tájékoztassam Önöket, mint háttérintézmény-vezető, természetesen egzakt módon a számok tükrében.

A 2015 első félévi átszervezések után az alábbi intézményhálózat van a kezelésünkben, fenntartásunkban. A KLIK a számok tükrében:

 • A KLIK fenntartásában működő intézmények száma: 2 201 db
 • Feladatellátási helyek száma: 5 154 db
 • Intézményi férőhelyek száma: 1 300 700 fő
 • Tantermek száma: 51 664 db
 • Tornatermek száma: 2 305 db
 • Intézményeinkben tanuló diákjaink száma: 727 012 fő
 • Számított létszám: 788 137 fő
 • Beiratkozó első osztályosok száma: 74 121 fő
  (4000-rel kevesebb, mint 2014 évben)
 • Pedagógus munkatársaink száma: 90 014 fő
 • Nevelő-oktató munkát segítőink száma: 9 758 fő
 • Technikai dolgozóink száma: 6 050 fő
 • Kormánytisztviselőink száma: 1 983 fő
 • KLIK létszám mindösszesen: 107 805 fő

Nagyon szép szám, még mindig, európai méreteket tekintve is, az elején vagyunk a sorrendnek. Ami nagyon-nagyon fontos, amikor egy fenntartóról beszélünk, akkor nyilván azokat a számokat is meg kell nézni, amik a feladatainkat jelentik. A magyar köznevelésben jelenleg egy sajátos helyzettel állunk szemben, mint látható, 1,3 millió gyermeket tudnánk nevelni a rendszereinkben, ehhez képest 727 ezer a gyermekeknek a száma, akik a rendszerünkben vannak. Nyilván a célunk az lenne, hogy minél több diák legyen, hiszen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak komoly feladatot jelent, a gyakorlatilag üresen álló helyeink finanszírozása. És most szeretnék, ha megengedik nekem, egy tévedést eloszlatni. Volt egy érdekképviselet, aki azt mondta, hogy szerinte ezek a számok azt jelentik, hogy iskolabezárásokra kerül sor, szeretném elmondani, hogy szó sincs erről. Ha valaha is a KLIK iskolát zárna be, az az lenne, amelyik üres, ez pedig elég logikus. Gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy az intézményhálózatunk stabil. Kilencvenezer pedagógus kolléga dolgozik a KLIK berkeiben. Mit mondjak, ekkora szellemi kapacitás senkinek nincs Európában. Azt gondolom, ha jól akarunk működni és jót akarunk egymásnak tenni, akkor egyetlenegy feladatunk van: a céljainkért tevékenykedők munkájának összehangolása.

Folyamatosan csökken a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban a kormánytisztviselők száma, mivel azt gondoljuk, hogy a fenntartói tevékenységet ezzel a létszámmal is el lehet látni. Az átalakuló struktúráknak egy nagyon fontos része az, hogy ezeket a kormánytisztviselő kollégákat helyileg pontosan hol is fogjuk a jövőben alkalmazni.

A NOKS-os kollégák és a technikai dolgozóink száma megcsappant azzal, hogy a szakképzés kikerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatköréből. Azt látjuk viszont, hogy ez a létszám bőségesen elegendő a feladatok ellátására.

Mit tervezünk a jövő tekintetében?

A KLIK szervezetének működése nem kőbe vésett dolog, átstrukturálása folyamatosan zajlik, nyitott együttműködő szervezet épül. Egy új, korszerűbb, jobb, rugalmasabb szervezeti működési szabályzat lépett életbe szeptember 11-én, ezzel megteremtve a kiszámítható, átlátható, biztonságos és tervszerű működés lehetőségét, valamint az intézményrendszerben felhalmozódott erőforrások, tudás és tapasztalat egységbe szervezését, a feladat és felelősség harmóniáját megteremtő, indokolt decentralizációt.

Milyen teendők állnak előttünk, hogy a jövőbeni terveinket megvalósítsuk?

Az állami intézményfenntartót szerkezeti átalakításokkal tesszük hatékonyabbá. Több szabályzat vár kidolgozásra, melynek jelentős része készen is van, ezeknek a kiadása hamarosan megtörténik. Az érdeklődők az eljárásrendek változásait, egy intranetes hálózaton, illetve a KLIK honlapján tekinthetik majd meg.

Egységes informatikai rendszert fejlesztünk és fogunk alkalmazni, melynek végpontjai és az alapjai az intézményben lennének. Egy fenntartó akkor hatékony és működőképes, ha az információt időben kapja és időben tudja tovább adni.

Megyeközponti tankerületeink egy nagyon komoly megerősítésen fognak átesni. Gyakorlatilag ezt a munkát meg is kezdtük. 2016. január 1-én úgy kívánjuk a működésünket folytatni, hogy a megyeközponti tankerületeknél csoportosul a funkcionális feladatok nagy része, a járási tankerületeink pedig kifejezetten szakmai dolgokkal, tehát köznevelés-irányítással és humánpolitikai kérdésekkel foglalkoznak a jövőben.

1. táblázat: KLIK költségvetés kiemelt előirányzata 2015–2016 (Mrd Ft)

Azonosító

Kiemelt előirányzat megnevezése

2015 évi eredeti előirányzat összege (Mrd Ft)

2016 évi tervezett előirányzat összege (Mrd Ft)

B1+… + B7

Költségvetési bevételek összesen

12

12

K1

Személyi juttatások

386,9

561

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

104,4

K3

Dologi kiadások

53,4

K6 – K7 – K8

Beruházások, Felújítások, Egyéb felhalmozás jellegű kiadások

0

Kiadások összesen:

544,7

561

 

A köznevelésre fordított milliárdok az én megítélésem szerint a legjobb helyen lévő forintokat jelentik. A KLIK költségvetése örök vita, ennek két oka van, az egyik, hogy a KLIK indulásakor, amikor az önkormányzati alrendszerből átjött a feladat, akkor senki nem tudta megszámolni, hogy pontosan hány forintot költöttek az önkormányzatok, mintegy 3000-en a köznevelésre. Ennek egyetlenegy oka volt, hogy különböző helyeken lehetett elszámolni ilyen költségeket és 2013-ban az induláskor a bázis önmagában véve egy picit félrecsúszott, nem úgy jelent meg a KLIK költségvetésében, ahogy annak lenni kellett.

A 2015-ös és 2016-os év tekintetében is a KLIK költségvetése némi korrekcióra szorul. De ez ma már annyira nem számottevő, mint a múltban volt. Mindig meg szokták kérdezni, hogy mire költi el a KLIK ezeket a súlyos forintokat. Szeretném önöknek megmutatni, hogy a KLIK költségvetésének gyakorlatilag több mint 90%-át személyi juttatásokra költjük:

haneszj 1

Ez azt jelenti, hogy az a százhét és fél ezer kolléga, aki ebben a rendszerben dolgozik, a fizetését a Klebelsberg Intézményfenntartón keresztül kapja, és ha megnézik a tendenciákat, akkor látszik, hogy durván két költségvetési év alatt több mint 110 milliárd forinttal megemelkedett a személyi juttatások összege. Ez azt jelenti, hogy az életpálya és egyéb ilyen irányú rendelkezések végrehajtása nyomán kell ezeket a forintokat elköltenünk.

haneszj 2

A mi életünket, az Önökét, az intézményekét leginkább ez az utolsó három nagyon pici kis vékony oszlop keseríti meg. A KLIK egy költségvetési szerv, és amikor költségvetésről beszélünk, akkor van egy költségvetési minimum, ami egy költségvetési szervnél a dologira költött és a személyi juttatásokra fordított forintok arányát jelöli, mely jelen állás szerint 10% körüli érték. Mikor működne jól egy intézményfenntartó? Akkor, ha a személyi juttatások és a dologi kiadások aránya 75:25 lenne. Ebből az következik, hogy a dologi kiadások értékét meg kell növelni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál, ergo a költségvetést, ilyen szempontból meg kell erősíteni, hiszen a személyi juttatásból, mely alapfeladatunk, elvenni nem lehet, és nincs is ilyen szándék. Azért azt hozzá kell tennem, hogy ért bennünket néhány támadás, nem alaptalanul, amikor valóban csúsztak a kifizetések. Ez látható a dologi kiadásainknál is. Ezért mindenképpen azon vagyunk, hogy ez 2015 végétől 2016-tól már ne legyen probléma az Intézményfenntartóban.

Többször felmerül a működtetés kérdése. Mire költi el a KLIK a dologi forintjait? Engedjék meg, hogy egy hasonlattal éljek: van egy közös lovunk az önkormányzatokkal, mindig az a kérdés, hogy ki csutakolja le és ki lovagol vele. Általában a KLIK-nek a pucolás marad, de ettől függetlenül nyilván látható a fenti grafikonon, hogy hány olyan önkormányzat van ma Magyarországon, aki 3000 fő alatti lakosságszámú település és önmaga látja el az intézményeinek a működtetését. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő festeti ki a folyosót, ő fizeti a villanyszámlát, ő fizeti a takarítónénit, a portást, ebből ma Magyarországon összesen 13 van. Minden egyéb intézmény működtetése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központra hárul. Erre büszkék vagyunk, nagyon sok önkormányzat erről önként lemondott és volt, akinek az adóereje azt mutatta meg, hogy jobb lemondania.

haneszj 3

A másik kérdés a 3000 fő feletti lakosságszámú települések intézményeinek működtetése. Itt a törvény ugye azt mondja nekünk, hogy a 3000 fő feletti település önkormányzata önmaga működteti az intézményeit. Van egy lehetőség, mely kimondja, hogy a választások utáni évben – praktikusan június 30-áig –, el kellett dönteni az önkormányzatoknak, hogy szeretnék-e működtetni az intézményüket, avagy sem. A következő grafikonról kiderül, hogy az önkormányzatok a – 3000 fő feletti lakosságszámú települések – egy jelentős része sem kívánja működtetni az intézményeit. Ezt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központra bízza és ezért, hozzájárulást fizet. Azért fontos kérdés ez, mert ezt nagyon nehéz lekövetni és itt jön az, amiért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorlatilag létrejött. Meg kell próbálnunk az azonos oktatási színvonalat, a köznevelési színvonalat különböző önkormányzatokban lévő intézményeknél megteremteni. Nem könnyű feladat, de imádni szoktuk.

haneszj 4

Hogyan változott a KLIK fenntartású köznevelési intézmények működtetését vállaló települések száma

Ötvenöt működtetést ellátó önkormányzat volt 2015. júniusig, a 3000 fő alatti települési önkormányzatoknál, mára tizenhárman maradtak. A működtetést ellátó 3000 fő felettiek száma, huszonkettővel emelkedett.

haneszj 5

Új irányok

Hova tartunk közösen? Ez itt a kérdés. Megjártuk a hadak útját és már voltunk egészen mélyen a gödör alján és innen kell fölfelé törnünk és szerintem közösen képesek leszünk erre.

A jogalkotói szándéknak megfelelően 2015-ben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működése átalakul. A szervezet feladatköre módosul:

 • kiszámíthatóbb, hatékonyabb és gazdaságosabb működést eredményez;
 • a központ a jövőben hangsúlyosabb irányító, ellenőrző és stratégiai szerepet fog ellátni;
 • a funkcionális feladatok megyeközponti, a szakmai feladatok járási szinten koncentrálódnak.

Mit vár el tőlünk a magyar társadalom, hogyan is kellene egy köznevelést működtetni egy szervezetnek, amit erre hoztak létre?

Nyilván az, hogy a működésünket kiszámíthatóvá és hatékonyabbá kell tenni, ehhez vita nem fér. Mindenki még a régi időszakban a saját önkormányzata tempójához, módszeréhez szokott. Azt gondoljuk, hogy ha egy csapatban focizunk, és egy öltözőben öltözünk, akkor a mez csak egyforma lehet. Azt gondolom, hogy aki ebben a feladatban részt kíván venni, annak ezt el kell tudni fogadni és én ezt kérem is minden kollegától, hogy gondolkodjunk együtt és az új irányokat együtt szabjuk meg. Nyilván önkorlátozással kell kezdeni. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fővárosi központjának létszáma feleződik. Itt a kollégák nem fognak kevesebb feladatot kapni, de nyilvánvalóan kevesebben majd hatékonyabbak leszünk. Ez azt jelenti, hogy inkább a területet szeretnénk megerősíteni, hogy az intézmények és a fenntartók kapcsolata sokkal simább, gördülékenyebb legyen.

Mit szeretnénk? Mi az az előny, amit profitálni fogunk ebből az átszervezésből? A legutolsó pipát szeretném megmutatni. A KLIK ma nem gyors. Ma a gyors döntések időszakát éljük, fel kell gyorsulni. Ma az már nem fogadható el, hogy ha egy intézménynek szüksége van valamire, azt az irdatlan utat járja be, hogy mindent egy retteget négyes mellékletben fölterjeszt az egyik tankerületnek, az átteszi a központba, a központ megnézi, ez az út már nem út. Éppen ezért az első számú feladatunk pontosan az, hogy az intézmények és a fenntartók kapcsolatát tegyük sokkal élőbbé azzal, hogy a feladatok jelenjenek meg a területen és ne egyértelmű mindenre kiterjedő központi döntés legyen.

Hogyan húzogatjuk át a feladatot egyik helyről a másikra? Ezt a néhány gondolatot elmondtam, a funkcionális feladataink nagy része megyeközponti tankerületekhez fog kerülni. A megyeközponti tankerületek 2016-tól pénzzel is fognak gazdálkodni, úgy hívja őket az SZMSZ, hogy Területi Forrásgazdák, ami azt jelenti, hogy nem kell a Nádor utca 32-ig eljönni egy pénzigénynek. Ez a pénzigény megállhat a megyeközpontnál és az ottani apparátus erre alkalmas lesz, hogy ezeket a döntéseket viszonylag gyorsan meghozza. Látszik az, hogy a szakmai feladatok-itt most a köznevelést értem ez alatt- fontos megerősítésének kell végbemennie a járásokban. A járási tankerületeink minden híresztelések ellenére nem szűnnek meg. A járási tankerületeink, azért vannak, hogy az ottani igazgató kollégáim és az intézményvezetők napi élő kapcsolatban legyenek egymással. Nincs más esélye egy fenntartónak. Egész egyszerűen a face-to-face kapcsolat a legszebb dolog a világon. Azt gondolom, hogy ezek a rendezvények is ezt szolgálják, hogy ilyenkor egymás szemébe tudunk nézni.

A Kincstári kártya és használata:

 • A Kincstári kártyát a készpénzforgalom kímélése érdekében, a köznevelési intézmények és a tankerületek alapfeladatainak ellátásához szükséges és indokolt kiadásokra lehet felhasználni.
 • Kincstári kártya használatára a köznevelési intézmények vezetői, valamint az elnök által írásban kijelölt személyek jogosultak.

Vásárlás Kincstári kártyával:

 • Feltöltés havonta történik.
 • Napi limit összegének erejéig használható.
 • A vásárlást igazoló bizonylatokkal történik az elszámolás.

Készpénzfelvétel Kincstári kártyával – ?

A Kincstári kártya működni fog, ez a jó hírem. A nagyon rossz az az, hogy egy kicsit átrendeződik a közbeszerzési törvény. És ha valaki megnézte, régen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kivételezett körben volt: OM azonosítókként, ez azt jelenti, hogy intézményenként lehetett közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ez kikerült a törvényből. Ez azt jelenti, hogy a beszerzéseink, a közbeszerzési törvénye hatálya alá tartozó beszerzéseinket vélhetően központosítottan kell lefolytatnunk. Ami egyáltalán nem baj. Mit jelent ez? Például a tanügyi dokumentumok vagy mondjuk irodaszerek vagy bármi beszerzése. Akkora a KLIK, hogy vélhetően majdnem minden beszerzés központi közbeszerzés hatálya alá fog tartozni, de a Kincstári kártya mégiscsak hasznos lesz. A Kincstári kártya az arról fog szólni, hogy az intézményvezető vagy az általa meghatározott kollegának lesz egy bankkártyája, aki a KLIK kontójára vásárolhat. No azért ez veszélyes, de nyilván mindenkit meg kell tanítani arra, hogy mit vehet, és hogyan vehet. Itt azért ugye mindenkit önkorlátozásra kell majd kérnünk. Viszont nagyon-nagyon fontos lesz, ami számomra nagyon lényeges, szeretnénk az intézmények költési szokásaival megismerkedni. A kártya készpénzfelvételre nem lesz alkalmas.

Pojektforrások fenntartó-szemléletű felhasználása

Iskolaközpontok kialakítása:

 • összehangolt és célzott fejlesztések;
 • eszköz és épületállomány felmérése;
 • felújítások, bővítések, eszközbeszerzések.

Három gondolat a projektjeinkről. A 2007–13-as időszakban, az én tudomásom szerint durván 40–42 milliárd forint került elköltésre a KLIK körében. Ez azt jelenti, hogy ennek egy része örökség, meg az önkormányzatoktól átvett projekt, a többit pedig már mi indítottuk. Azt gondolom, hogy amikor ez a dolog indult, ezek a célok nemesek és szépek voltak, de most a 2014–20-as időszakban mint fenntartó, olyan típusú projekteket kell indítanunk és erre kell forrásokat szereznünk, ami az intézmények állapotának javítását fogja célozni, illetve eszközbeszerezésre irányul. Pontosan miről van szó? Valamennyire át fog alakulni az intézményrendszer, ezt le kell, hogy kövesse egy forrás allokáció. Az intézményeinket szeretnénk mindenféleképpen egy kicsit kistafírozni, hogy mégis a menyasszony szép legyen. Nem kívánjuk eladni nyilván, a menyasszonyt tartani fogjuk, ami a KLIK elsőszámú feladata, hogy a köznevelés minden egyes területen, azonos szinten legyen elérhető. Ez súlyos forintokba kerül. Költeni kell az intézményeinkre nagyon sokat. Szeretnénk ezt a jövőben, akár már egy jövő évi indulással is megtenni. Nem tudom, hogy tudják-e, számításaink szerint 441 milliárd forint értékű vagyont kezelünk. Az alapvető szabályok mindig azt szokták mondani, hogy ha valakinek van otthon egy családi háza, vagy egy lakása, vagy egy hétvégi nyaralója, arra minden évben valamit költeni kell, valamit meg kell javítani. Jó lenne, ha erre most a KLIK is képessé válna. Ezért kétirányú a törekvés. Az egyik, a pályázatos forrásainknak egy jelentős részét az intézményekre költeni, legyen tiszta mosdó, ne ázzon be a lapos tető, legyen rendezett az udvar. A másik irányban, pedig a központi költségvetésből szeretnénk erre minden évben egy százalékot lehívni, ez azt jelenti, hogy 4,4 milliárd forint elköltése a cél. Ez ma már faktum.

A KLIK szervezeti felépítése

Az SZMSZ-ünk szerint a KLIK szervezeti felépítése 2015. szeptember 11-től a következő oldalon lévő ábrának megfelelő. A szervezeti felépítésben látszik az, hogy a megyei tankerületek milyen típusú megerősítésen fognak átesni. Kedves kollégáim, Winston Churchill mondta: „Ha nem akarsz, amikor tudsz, majd nem tudsz, amikor akarsz”. Ez most pontosan jellemző ránk. Egy olyan időszakba értünk el, amikor kaptunk valamire lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel most élnünk kellene. Én azt kérem Önöktől, hogy tartsunk együtt ezen az úton. Látok abban reális lehetőséget, hogy mi, így közösen, a hátunkat egymásnak vetve, meg időnként a homlokunkat is egymásnak szorítva, elképesztően jó dolgokat fogunk véghezvinni a köznevelés érdekében.

haneszj 6