Sipos Imre

A konferencia megnyitása

05 Sipos Imre megnyitó

Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves kollégákat, külön köszöntöm az elnökség tagjait, államtitkár asszonyt, államtitkár urat, levezető elnök asszonyt.

Aki szervezett már ilyen konferenciát, tudja, hogy mekkora felelősséggel és feladattal jár, ezért a magam részéről is nagy tisztelettel köszönöm Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba kollégák szervezőmunkáját, akik fáradhatatlanul, immár XVI. alkalommal szervezik meg ezt a rendezvényt.

Az érdekesség kedvéért kigyűjtöttem az elmúlt tizenöt év konferenciájának témáit, talán valamennyiünknek hoz némi üzenetet. 1999-től az első négy konferenciának a témája a szakértő szerepe a minőségi közoktatásban volt. Aztán 2003-ban közoktatásunk az európai csatlakozás küszöbén. Akkortájt egy rendkívül aktuális témával. Közoktatásunk az Európai Unióban, közoktatás-fejlesztés, esélyteremtés, jöttek a következő évek témái. Új dimenziók a felnőttképzésben és a szakképzésben, esély, kompetencia, értékelés – ekkor írunk 2007-et. Tartalmi megújulás, szerkezetátalakítás, térségi együttműködés. Tanulva tanítunk – az oktatás fejlesztéséért. 2010 az oktatás megújítása, sokszínű iskolarendszer; az oktatás jelenlegi helyzete, jövőképe, közreműködés a köznevelés megújításában, nevelés-oktatás határon innen és túl és így érkeztünk el az ez évi témához: Tartalmi és szervezeti változások a köznevelésben.

Ez volt a kronológia és talán a résztvevők közt azok számára is kirajzolódott egy, a fejlesztés irányába tartó ív, akik esetleg valamennyi konferencián részt vettek, ha végiggondolták ezeket az éveket.

Azt gondolom, hogy az itt lévők, mindenképpen a köznevelésért, a köznevelésben tevékenykednek, dolgoznak nap, mint nap. A nagyszámú résztvevő, az előadók, a kormányoldal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzetgazdasági Minisztérium, ezek háttérintézményei is jelzik, hogy valamennyiünk számára fontos a párbeszéd és az együttműködés.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében külön köszöntöm Önöket és ha szabad, akkor hadd fogalmazzak meg egy nagyon minimális célt, egy minimális indikátort: azt az örömszintet, amivel most Önök megérkeztek a konferenciára, valamilyen skálán szíveskedjenek elhelyezni maguknak, és a konferencia végeztével vessék össze a végén tapasztalható érzéseikkel. Ha egy kicsit emelkedett a skálán való elmozdulás, nem jöttünk hiába.

Ehhez kívánok valamennyiüknek tartalmas konferenciát!