Petránné Képes Gizella

Az Óvodai nevelés szekció összefoglalója

27 Petránné Képes Gizella

„Életpályamodell az óvodában”

A szekció előadói a szekció témájának megfelelően az óvoda világára, speciálisan jelenítették meg a három alappillért:

  • a tanfelügyeletet: Wölfling Zsuzsanna közoktatási szakértő, az „ Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez – Óvodai nevelés” társszerzője és szakmai koordinátora,
  • a minősítést: Dudásné Szécsény Erika közoktatási szakértő, az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez – Óvodai nevelés” társszerzője,
  • a szaktanácsadást: Smizsánszkyné Marján Ida tanfelügyelő-minősítő tréner, szaktanácsadó, a miskolci Batsányi János Óvoda vezetője

mutatta be a 60 fős óvodai szekció résztvevői részére.

Mindhárom előadó hangsúlyozta: a tanfelügyeleti és minősítési rendszer mindenki számára nyilvános, megismerhető.

Felhívták a figyelmet arra, hogy mindnyájunk felelősségteljes feladata, hogy ez alapján felkészüljünk a tanfelügyeletre, minősítésre és igénybe vegyük a szaktanácsadói rendszert. Most már igazán nem mondhatjuk, hogy nincs elég időnk a felkészülésre.

Az előadók a hatályos jogszabályi környezet részletes és átfogó ismertetésével, az óvodákra vonatkoztatva adtak a résztvevőknek hasznos és kiváló szakmai tanácsokat.

Mindhárom előadó kiemelte, hogy a tanfelügyelet, minősítés és szaktanácsadás során a támogató, fejlesztő attitűd érvényesül majd. Megerősítették, hogy a rendszer mindhárom alappillérében annak a szemléletnek kell érvényesülnie, hogy: hogyan legyen a jó óvodapedagógus még jobb óvodapedagógus, illetve fel kell tárni azt, hogy mi az, ami nehezíti az óvodapedagógus eredményes munkáját.

A három előadást nagyon aktív kerekasztal-beszélgetés zárta, ahol a portfólió feltöltésével kapcsolatos kérdésekre kaptak személyre szóló válaszokat a szekció résztvevői.

A szekció során folyamatosan felszínre kerülő problémaként fogalmazódott meg a tanfelügyeleti, minősítési és szaktanácsadói eljárásrend azon pontja, ami az óra/foglalkozás/tevékenység látogatását megelőző 5–15 perces megbeszélést írja elő.

A szekció egyértelmű álláspontja, hogy az óvoda világában a gyermekek életkori sajátosságaiból adódóan ez nem megvalósítható, mert megszakítja az óvodai élet folyamatosságát, így nem kaphat majd objektív képet a pedagógus munkájáról a tanfelügyelő, a minősítő és a szaktanácsadó. A szekció javaslata: a foglalkozást megelőzően az óvoda vezetője, vagy az általa megbízott óvodapedagógus (például: a foglalkozást tartó pedagógus társa) vezesse be a látogató szakértőket, szaktanácsadókat az adott csoport életébe.

A szekció munkáját az egyik résztvevő kolléga hozzászólásával értékelném:

„… emberközeli, szakma- és gyermekközpontú szekció, amelyet a szakma tisztelete és a párbeszéd megteremtése” jellemzett.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó tanácskozást kívánok az óvodai szekció nevében!