Bessenyeiné Tóth Tünde

A szakértők szerepe, feladata a pedagógusok
minősítésében, tanfelügyeletében szekció összefoglalója

31 Bessenyeiné Tóth Tünde

A hazai köznevelés átalakításának

meghatározó eleme az országos pedagógiai-szakma ellenőrzés (tanfelügyelet) és a pedagógusminősítés eszközrendszerének kidolgozása. Mindkét rendszer tervezését, kipróbálását és bevezetését, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakértők felkészítését kiemelt uniós projektek keretében végzi az Oktatási Hivatal.

A TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt keretében kerül sor a pedagógusminősítés eszközrendszerének kidolgozására, tesztelésére, a szükséges korrekció elvégzésére, a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekttel közösen a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértők felkészítésére.

Az Oktatási Hivatal szakemberei ezen feladatok végrehajtásáról, a fejlesztés során szerzett tapasztalatokról és a tapasztalatok alapján bekövetkezett változásokról, illetve a pedagógusok minősítésével és a tanfelügyeleti ellenőrzésekkel járó szakértői feladatokról tájékoztatták a szekció közel 90 résztvevőjét.

A TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt szakmai vezetője, Tóth Mária és szakmai szakértője, Fűrész Edit a 2015. évi minősítővizsgákra és minősítési eljárásokra történő felkészülés legfontosabb tudnivalóit, a szakértők feladatait a minősítés folyamatában és az e-portfólió felületen történt változásokat foglalta össze közös előadásban. Tóth Mária felhívta a jelenlévők figyelmét a jogi háttér ismeretének, a jogszabályi változások nyomon követésének jelentőségére, ismertette a jövő évi minősítési tervbe történő felvétel feltételeit és a bekerült résztvevők körét, valamint azokat az eszközöket és lehetőségeket, amelyekkel az Oktatási Hivatal támogatja a pedagógusok felkészülését a minősítésre.

A szakmai vezető tájékoztatást adott a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet módosításairól és a projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatokról, amelyek együttesen indokolták a minősítés eszközrendszerének korrekcióját. Kiemelte a 2015. évi minősítés folyamatát érintő változásokat, illetve a változatlan elemeket. A végrehajtott módosításokat az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány második, javított változata tartalmazza, amelynek elkészült a rövidített, az e-portfólió készítésére és védésére, az óra-/foglalkozáslátogatásra vonatkozó információkat összegző verziója. A kiadványok az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon érhetők el.

Fűrész Edit szakmai szakértő a szeptember 12-én megnyílt, a 2015. évi minősítéshez szükséges e-portfólió felületen az eszközrendszer korrekciója, valamint a pedagógusoktól kapott visszajelzések alapján végrehajtott módosításokat vázolta. Kitért az egyes portfóliójellegben történt változásokra, valamint az e-portfólió értékeléséhez javasolt szempontokat, tanácsokat a szakértők számára. A minősítés további lépéseinek bemutatását követően Tóth Mária a pedagógusminősítéshez kapcsolódó szakértői feladatokat ismertette részletesen.

A szekció harmadik előadója Móri Árpádné, a TÁMOP-3.1.5 kiemelt uniós projekt szakmai szakértője a reflexióról és annak a pedagógusminősítésben betöltött szerepéről beszélt. Felhívta a jelenlévők figyelmet, hogyan jelenik meg a reflexióban a többféle megoldási módban való gondolkodás és a tudatos döntés képessége. Elvárásként fogalmazta meg a szakértők számára a fejlesztést előtérbe helyező, az elmélet és a gyakorlat koherenciáját igazoló, okokat és következményeket feltáró megnyilvánulást.

A szekciót záró kerekasztal-beszélgetés résztvevői a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői felkészítések tapasztalatait összegezték. A beszélgetés során kitértek a képzésbe kerülés feltételeire, a szakértői kompetenciák fejlesztésére, a szakértői profil kialakítására, a 2×30 órás továbbképzés felépítésére és tananyagára, a képzéseket záró vizsgákra, valamint a tanfelügyeleti és a pedagógusminősítési rendszerek kapcsolatára.