Dudok Györgyné

A tehetségpontok
és a pedagógiai szakszolgálatok kapcsolata

50 Dudok Györgyné

Az intézményünk bemutatkozása:

 • 2007-ben a város általános iskoláit összevonták egy intézménnyé: (Arany János – Beszterce lakótelepi – Dornyay Béla – Kodály Zoltán – Petőfi Sándor – Székhelyintézmény – Gárdonyi Géza Tagintézmények – Kollégium).
 • 2009. januártól Tehetségpontként tevékenykednek.
 • Igazgató: Mravcsik Sándor, aki egyben a Tehetségpont képviselője is.
 • Kapcsolattartó: Dudok Györgyné.
 • 271 pedagógussal – 2671 tanulóval működik az intézmény.

Az összevont intézmény működése:

 • Hetente egyszer tagintézmény-vezetői értekezletet tart az igazgató – aktualitások, feladatok megbeszélése.
 • A tagintézmény-vezetők tájékoztatják iskolájukban a tantestület tagjait a havi értekezleten elhangzottakról, „összekötők” a tantestületük és a Tehetségpont kapcsolattartója között.
 • A kapcsolattartó személyesen is kapcsolatot tart az aktív tehetséggondozást végző kollégákkal.

Tehetséggondozási területeik:

 • interperszonális
 • intraperszonális
 • logikai-matematikai
 • nyelvi
 • természeti
 • testi-kinesztetikus
 • térbeli-vizuális
 • zenei

Pályázatok:

 • Kiváló Akkreditált Tehetségpontként minden megjelenő MATEHETSZ és Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázatokra beadták az igényüket.
 • Külön gondot fordítottak a kollégák továbbképzésére is.

Együttműködés a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal

Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:

 • Intézmény vezetője: Németh Gáborné Takács Rita főigazgató
 • Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
 • Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Salgótarjáni Tagintézménye (3100 Salgótarján Acélgyári út 3/A)
 • Ellátott feladatok:
  • szakértői bizottsági tevékenység,
  • gyógypedagógiai tanácsadás,
  • korai fejlesztés és gondozás,
  • fejlesztő nevelés,
  • nevelési tanácsadás,
  • logopédiai ellátás,
  • gyógytestnevelés,
  • kiemelten tehetséges tanulók gondozása.
 • Tehetséggondozási koordinátor: Szénási Kamilla

A Szakszolgálat és a Tehetségpont kapcsolata

Kapcsolatfelvétel:

 • A Szakszolgálat főigazgatójának kérésére a Szakszolgálat tehetséggondozó koordinátora kezdeményezi a kapcsolatot a Tehetségpont kapcsolattartójával.
 • A kapcsolattartó konzultál a lehetőségekről a Tehetségpont képviselőjével.
 • Együttműködési megállapodást kötnek.

Együttműködési megállapodás a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Salgótarjáni Tagintézménye és a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Kiváló Akkreditált Tehetségpontja között:

 • Esélyegyenlőség biztosítása.
 • Közös platformok létrehozása.
 • Méréssel hozzásegíti a tehetséges tanulók kiválasztását, azonosítását.
 • A Szakszolgálat koordinátora ajánl különböző fejlesztési területeket pedagógusnak, szülőnek.
 • Tehetséges gyermekek szakmai, emberi nevelésének segítése a tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés növelése.
 • A Tehetségpont tájékoztatja a rendezvényeiről az érintetteket (kiadvánnyal, meghívóval).
 • A Szakszolgálat kinyilvánítja, hogy részt kíván venni a tehetséggondozással kapcsolatos programok megvalósításában.
 • A lehetőségekhez mérten közös pályázatírás a tehetségek felfedezése, gondozása, fejlesztése témában.
 • Mindkét fél figyelemmel lesz arra, hogy a tanulók tanórán kívüli leterheltségét aránytalanul ne terheljék.
 • A Szakszolgálat képviselteti magát olyan rendezvényeken is, ahol a fiatalok számot adnak eredményeikről, fejlődésükről, pályájuk alakulásáról.

A mérés előkészítése:

 • A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium igazgatója tájékoztatja a tagintézmény-vezetőket a megállapodás létrejöttéről.
 • Meghatározzák a mérés célcsoportját: 5. évfolyam.
 • A tagintézmény-vezetők az 5. osztályok osztályfőnökeit tájékoztatják a mérés lebonyolításáról.
 • Személyes találkozás a Szakszolgálat intézményében (Szakszolgálat főigazgatója, tehetséggondozási koordinátora, munkatársa – Tehetségpont képviselője, igazgató-helyettes, Tehetségpont kapcsolattartója, fejlesztőtanár, 5. osztályok osztályfőnökei).
 • A Szakszolgálat tehetséggondozási koordinátora tájékoztat a mérés lehetőségéről, módjáról.

Tehetségkoordinátor:

 • Az 5. osztályok osztályfőnökeinek kezébe adja:
 • Renzulli: Kreativitás – Átlagon felüli képesség – Feladat iránti elkötelezettség.
 • Mönks: +iskola – szülő – kortárs féle modell rajzát.
 • Szülői engedélyt a vizsgálathoz.
 • Szülői véleménykérő lapot a gyermekéről.
 • Mit tudtok egymásról? – tanulói kérdőívet.
 • Tehetségszűrő megfigyelési szempontsort pedagógusoknak.
 • A tehetséges gyermekek jellemzői: Affektív jellemzők – Kognitív jellemzők.
 • Pedagógus jellemzésének szempontjait a kiválasztott gyermekről.

Egyéb szempontok alapján vizsgált tanulók (előszűrés):

 • Túlmozgásos, hiperaktív tanulók.
 • Csendes, visszahúzódó gyerekek.
 • Osztályon belül népszerű tanulók.
 • „Minden lében két kanál” tanulók.

Előszűrés értékelése:

Pedagógiai kérdőív feldolgozása

Szülői értékelés

Kognitív

Affektív

Hátrányos helyzetűeknél tehetségre utaló jelek (max. 20)

 

Képesség
(max. 50)

Speciális képességek

Kreativitás

(max. 50)

Motiváció

(max. 50)

Érdeklődés

(max.50)

   
             

Pszichológus szűrése:

 • Képesség: Standard Raven-teszt – Abszolút tehetségküszöb: 115 IQ
 • Kreativitás: Torrance-féle kreativitás tesztek – Átlag feletti kreativitás:
  T-60-as értéktől számítva (+1 szórás) a kreativitás bármely összetevője esetén.
 • Motiváció: Kozéki–Entwistle-féle iskolai motivációs teszt – Abszolút tehetségküszöb: 83 pont az érdeklődő, kognitív/aktivitási motívumok dimenziójában.

Tehetség, tehetségindex: a képesség, kreativitás és motiváció vizsgálatának végeredménye (111).

A koordinátor tájékoztatja a mérés eredményéről:

 • A mért tanulók osztályfőnökeit – egyénileg.
 • A szülőket is egyenként, igény szerint.

Egyéni fejlesztési területek tanulónként:

 • Képességfejlesztés.
 • Motivációfejlesztés.
 • Kreativitásfejlesztés.

A fejlesztés színterei:

 • Szakszolgálat: művészetterápia – motivációfejlesztés, kreativitásfejlesztés, személyiségfejlesztés, önismereti tréning, szorongásoldás, (üvegfestés, rajzolás, gyurmázás, agyagozás, zene stb.).
 • Tanórai fejlesztés – a mérés eredményétől függően, javaslatok szaktanároknak (például: nyelvtani játékok, szópárbaj, szójáték, szógyűjtés).
 • Tanórán kívüli fejlesztés – tehetséggondozó műhelyek.

Nyomon követés:

 • A pszichológus keresi a kapcsolatot ezekkel a fiatalokkal és megnézi, mennyire váltották be a hozzá fűzött reményeket:
 • 10 év múlva,
 • 20 év múlva,
 • 30 év múlva.

A mérés folyamatos, évenként ismétlődik.

Az értékelés szeptember hónapban történt meg a most már 6. osztályok osztályfőnökeivel, szülőkkel.

Ismét az 5-es osztályfőnököket tájékoztatja a koordinátor, behívja az intézményébe és megkezdődik az 5. osztályos tanulóknak az előszűrése.

Elérhetőségünk: