Székely Józsefné

Iskolai fejlesztések az Eötvös Programban

77 Székely Józsefné

Az Eötvös József Programban keretében közel 140 intézménnyel kötött szerződést a Türr István Képző és Kutató Intézet. A program céljai:

 • A hátránykompenzációt elősegítő és a tanulási eredményesség növekedését támogató, az országos kompetencia mérés eredményeit növelő komplex intézményfejlesztési program bevezetése.
 • Módszertani segédletek és tananyagok kialakítása és közzététele a befogadó oktatás megteremtése érdekében.
 • Pedagógiai rendszer fejlesztése, amely segíti hátrányos helyzetű gyermekek tanulási eredményességét.
 • A helyi adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló pedagógiai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése.
 • A hátrányos helyzetű csoportok közoktatásbeli sikerességét segítő intézményi szolgáltatások biztosítására alkalmas országos szolgáltató-hálózat kialakítása, különös tekintettel a szolgáltatások elérhetőségének biztosítására a hátrányos helyzetű kistérségekben.

A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓHÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE

Pedagógiai szolgáltató központ

Köznevelési rendszer szintjén: koordináló szerep – országos szinten koordinálja, működteti a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés feladatainak jogszabályban meghatározott végrehajtását.

Köznevelési intézményi szinten: szolgáltatást végrehajtó szerep – pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújt a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelését, nevelést-oktatását ellátó köznevelési intézményeknek, pedagógusoknak.

Hálózat koordináció

TKKI központ, TÁMOP-3.3.13.-13/1-2013-0001 1. alprojekt

Regionális koordinációs központok – 7 fő vezető koordinátor

40 db végpont – 2 fő koordinátor végpontonként

Intézmények – 5 fő mentorok, vezető

A vezető koordinátorok feladatai:

 • koordinálja, irányítja a szolgáltatói végpontokban dolgozó koordinátorok munkáját;
 • műhelyek, konferenciák helyi megvalósításának támogatása (szervezési feladatok, előadások tartása);
 • részt vesz továbbképzéseken, szakmai programokon;
 • szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó helyi feladatok szervezése, segítése az intézményekben;
 • közreműködik a projekt ütemterv szerinti szakmai, módszertani feladatok megvalósításában;
 • közreműködik a vállalt indikátorok teljesítésében;
 • koordinálja a helyi ágazati együttműködéseket a szolgáltatói végpontokban dolgozó koordinátorral együtt.

A koordinátorok feladatai:

 • koordinálja a helyi ágazati együttműködéseket a vezető koordinátorral együtt;
 • műhelyek, konferenciák helyi megvalósításának támogatása (szervezési feladatok, dokumentáció elkészítése);
 • részt vesz a hálózatépítésben;
 • folyamatosan kapcsolatot tart a vezető koordinátorral;
 • részt vesz a projektben szervezett továbbképzéseken, szakmai programokon;
 • szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó helyi feladatok szervezése;
 • szakmai fejlesztések közvetítése az intézmények felé;
 • folyamatos kapcsolattartás a projekt-megvalósítókkal.

Mentorok feladatai

 • A helyzetelemzés alapján a mentorcsoport által elkészített cselekvési terv megvalósítását koordinálja.
 • Nyomon követi és segíti a módosított, kidolgozott fejlesztési tervek elkészítését, alkalmazását és értékelését.
 • Közreműködik a projekt által javasolt új mérési rendszer adaptálásában.
 • Javaslatot tesz a kidolgozott elemzések eredményei alapján készülő standardok meghatározására, módszertani és fejlesztési stratégiák beemelésére az intézmény intézkedési tervébe.
 • Kapcsolatot tart a projektben megalakult gyakorló iskolai hálózattal.
 • Javaslatot tesz a kidolgozott elemzések eredményei alapján készülő standardok meghatározására, módszertani és fejlesztési stratégiák beemelésére az intézmény intézkedési tervébe.
 • Kapcsolatot tart a projektben megalakult gyakorló iskolai hálózattal.

Az intézményfejlesztés két szinten került meghatározásra

Intézményi szinten, amelynek fő céljai

 • a tanulószervezetté válás segítése;
 • a vezető támogatása a változáskezelésben;
 • a belső támogató környezet kialakítás;
 • az önfejlesztési képesség kialakítása.

Tanulói szinten, amelynek fő célja

 • a tanulói diagnózis felállítási folyamatának;
 • az egyéni fejlesztés folyamatának;
 • a csoportos fejlesztés folyamatának;
 • a nyomon követés folyamatának a megtanulása.

Az intézmények hozzájárulása a fejlesztési folyamathoz:

 • Mentorok előzetes tudása, tapasztalatai.
 • Mentorok nyitottsága a program iránt.
 • Mentorok vezetői szerepvállalása.
 • Az intézmények egyedi szükségleteinek azonosítása.
 • Intézményvezető szerepe a fejlesztések implementációjában.

Az eredményes fejlesztéshez kialakított, fejlesztendő szolgáltatások:

 • Intézményi fejlesztési tervek kidolgozásának segítése.
 • Új mérőeszközök kidolgozása, az alkalmazásukra történő felkészítés.
 • Új pedagógia módszerek és tananyagok feltárása, módszertani eszköztár fejlesztése (fejlesztett tananyagok).
 • Kognitív szoftver segítségével további diagnosztikai és fejlesztési lehetőség.
 • A jó gyakorlatok adaptációs folyamatának segítése.
 • A jó gyakorlatok elkészítésének segítése – folyamatleírással, tanácsadás, segítségnyújtás.
 • Képzésfejlesztés, képzések szervezése, megtartása.

A kognitív képességek szoftver kifejlesztése, alkalmazása az intézményekben elkezdődött. A kognitív képességek definiálása:

 • Az egyén azon mentális képessége, hogy feladatokat és problémákat oldjon meg. Nem arra vonatkozik, hogy a személy mit tud, hanem, hogy hogyan emlékszik, figyel, vagy hajt végre feladatokat.
 • Mérésére intelligencia teszteket és kognitív képesség-teszteket használnak.

Kognitív képességek fejlesztése pozitív hatással lehet:

 • a lemorzsolódás csökkentésére,
 • hosszú távon a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatottságának növelésére.

24 kognitív képességet fejlesztő tartalom – nem fedi le az emberi agy minden működésmódját, de a hétköznapi élet, iskolai teljesítmény sikeres végrehajtásához leggyakrabban ezekre támaszkodunk. Fő csoportok:

 • Emlékezet – Emlékezetünk a legáltalánosabb kognitív képesség. Ha ezt sikerül fejlesztenünk, annak az élet minden területén hasznát fogjuk venni.
 • Logika – Ahhoz, hogy megértsük a bennünket körülvevő világot és megtaláljuk az összefüggéseket, szükséges, hogy képesek legyünk logikusan gondolkodni.
 • Téri gondolkodás – Nem csak új helyek bejárásánál vesszük nagy hasznát ennek a képességnek, hanem gyakran van szükségünk arra, hogy jól ismert környezetünkben megtaláljuk a legrövidebb utat vagy alternatív útvonalakat találhassunk.
 • Reakcióidő – Tudományos kutatások mutatják, hogy a válaszadási gyorsaság jó indikátora a szellemi frissességnek. A nem formában tartott agy egyre lassabban tudja elvégezni a szokásos feladatokat, lassabb lesz a mozgásirányításunk is.
 • Figyelem – Figyelmi képességünk a legszűkebb kapacitásunk, mégis mindennapjaink folyamatos koncentrációt igényelnek. Munkánkban gyorsan elfáradunk, ha fenntartott figyelmet igénylő feladatokat végzünk és a hibázás esélye megnövekszik. Összpontosítási képességünk fejlesztésével teljesítményünk javulását érhetjük el.
 • Számolási képességek – Ennek a képességnek a romlása különösen idős korban válhat jelentőssé, de vannak, akik ilyen zavarral élnek, bár ezzel a ténnyel nem szembesültek. Ezen esetek mellett a normális teljesítményűek számolási képessége is javítható és fejleszthető.
 • Koncentrációs képesség – vagy az általános emlékezet teljesítménynövelő hatással lehet szinte minden rendszeres, kognitív erőfeszítést igénylő tevékenységre.

A kognitív játékok digitális tananyag célja:

 • Célcsoport: 6–16 éves korosztály.
 • Kognitív képességek (nem tanulási) játékos felmérése, fejlesztése.
 • Statisztikai adatok megjelenítésének támogatása.
 • Iskolai környezetben és önállóan is használható tartalom.
 • Tartalomfejlesztés a felhasználói szokásokhoz, 21. századi digitális eszközökhöz alkalmazkodik..

Kognitív játékok

Kognitív pszichológiai kutatások eredményeiből fejlesztett 10 db játék. A játékokat játszva megismerhetővé válik:

 • agyunk miben a legjobb, milyenek szinten állunk az egyes kognitív képességekkel;
 • mik azok a képességek, amiket további feladatokkal érdemes fejleszteni;
 • mennyit fejlődtünk utolsó játékunk óta;
 • milyen szinten vagyunk a velünk hasonló korúakhoz viszonyítva.

Fejlesztés szakmai pillére:

 • Pszichológusok: ELTE Pszichológiai Tanszék
 • Pszichiáterek: SOTE Pszichiátriai Intézet.
 • Online játékfejlesztők.

Hagyományos pszichológiai tesztekkel izomorf játékok