Petránné Képes Gizella

Az Óvodai nevelés szekció összefoglalója

pkg0

Az óvodai nevelés szekció nevében szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit!

A szekciónkban elhangzott két előadás és a szekcióbeszélgetés teljes anyaga a konferencia kiadványában, illetve a Suliszerviz honlapján hozzáférhető lesz, az idő rövidsége miatt, most csak nagyon vázlatosan tudom Önöknek elmondani ezek tartalmát.

Szekciónk első felében két előadást halhattak az érdeklődő résztvevők a mai magyar óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések témakörében.

Első előadónk, dr. Nadrainé Szent-Gály Viola, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Óvodafejlesztési Iroda Irodavezető asszonya volt, aki rendkívül szemléletesen és sokoldalúan mutatta be a TÁMOP–3.1.1–11/1-2012-0001 számú pályázat keretében zajló kutatási programot, annak eredményeit a sikeres óvoda-iskola átmenet és az esélyteremtés, a hátránykompenzáció támogatása témakörben.

Valamennyi résztvevő óvodapedagógus számára szívet melengető volt az Irodavezető asszony bevezetője, melyben megállapította, hogy „Módszertani kultúrában az óvodapedagógia ma verhetetlen Magyarországon”.

A pályázat eredményeként rendszerszintű javaslatok születtek, mely alapján stratégiai célként fogalmazódott meg az egységes, magas színvonalú, mindenki számára hozzáférhető kisgyermekkori nevelés.

Ennek a stratégiai célnak megfelelve hallhattuk a következő előadást a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Hatósági Osztály osztályvezető asszonyától, Rozmis Attilánétól, a „Felkészülés a három éves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvétel megvalósítására fenntartói és intézményi szinten” címmel.

Osztályvezető asszony a megyei köznevelési fejlesztési tervek alapján egy országos helyzetképet tárt elénk a mai óvodák férőhelyeiről, azok kihasználtságáról, azokról a településekről, ahol a kihasználtság szempontjából „kritikus” a helyzet, arról, hogy milyen konkrét feladatok várnak a fenntartókra és az óvodákra annak érdekében, hogy a jogszabályi elvárásoknak megfelelve 2014. szeptember 01-jétől valamennyi 3–7 éves gyermek teljes körű beóvodázása megvalósuljon Magyarországon.

A két előadást követően szekcióbeszélgetés keretén belül, közel két órán keresztül szakmai tapasztalatainkat osztottuk meg, adtunk egymásnak szakmai tanácsokat, együtt értelmeztünk jogszabályokat az óvodákat érintő aktuális feladatokkal kapcsolatban.

A 40 fő körüli résztvevő aktívan bekapcsolódott a szekcióbeszélgetésbe, amely során a konferencia előadásaival koherensen megállapítottuk az óvodák jövőbeni hangsúlyos feladatait:

  • a KIR pontos feltöltésével készüljünk a pedagógusminősítésre;
  • az óvodapedagógusok informatikai és önértékelési kompetenciáinak fejlesztése;
  • a gyakornoki/mentori rendszer folyamatának intézményi szintű szabályozása;
  • intézményi önértékelés rendszerének működtetése, annak koherenciája a pedagógusok kompetencia-területeivel.

A szekciónkban hangsúlyos problémaként vetődött fel, hogy a köznevelési rendszerben hatályos jogszabályok még mindig nehezen értelmezhetőek az óvoda világában, mert iskolai terminológiákat tartalmaznak.

A szekcióbeszélgetés eredményeként mindnyájunk számára egyértelművé vált, hogy a pedagógusok a minősítés folyamatában nem maradnak magukra, ebben személyre szóló szakmai segítséget kapnak majd az államilag támogatott tanácsadói hálózattól.

Az óvodai nevelés szekcióját a gyermekközpontú szemléletmód érvényesítése jellemezte, megerősítettük, hogy mindnyájunk legfőbb feladata az óvodás gyermekek számára a derűs, nyugodt, harmonikus óvodai fejlesztő légkör folyamatos biztosítása, minden egyéb csak ezt követheti, illetve minden egyéb feladatunknak ezt kell szolgálnia. A jogszabályi változások okozta „izgalmakból” a gyermekeknek semmit sem szabad érezniük.

Tisztelt Konferencia!

Az óvodapedagógusok társadalma mindig nyitott a teljes köznevelés-közoktatás rendszerére, mindig ott vagyunk az általános és középiskolákat érintő előadásokon, érdekel minket a teljes rendszer működésével kapcsolatos információhalmaz.

A szekcióvezetők összegző beszámolóját követő előadás az óvodákról szól majd, „Az óvodák helye és szerepe a mai magyar köznevelési rendszerben” címmel. Kérem Önöket, hogy tiszteljék meg az óvodapedagógusok társadalmát azzal, hogy ezt az előadást meghallgatják, és nem hagynak magunkra minket!

Az óvodai nevelés szekciója nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket és további jó tanácskozást kívánok!