Dr. Szenes György

Az Általános iskola, középiskola
szekció összefoglalója

szgy0

Szekciónkban négy előadás volt. Nagyon demokratikusan megosztva: egy a középiskoláknak szólt, egy az általános iskoláknak és kettő pedig mind a két iskolatípus képviselőinek.

Az első előadó Pásztor Tibor a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság megbízott főigazgató-helyettese volt, aki a szakmai vizsgáztatásról, illetve a felnőttképzésről beszélt. Elmondta, hogy a fiatalok számára minden iskolatípus és minden szakképesítés elérhető, vagyis a magyar szakképzési rendszer a szakiskolától az egyetemig átjárható. Többen nem osztották ezt a nézetet, hiszen a szakiskola és ma már a szakközépiskola sem biztosít lehetőséget bármilyen továbbtanulási irányba. Az előadás főtémája az volt, hogy milyen az új szakmai vizsga, miben különbözik az eddigi moduláris vizsgától, amelyet szakmai közvélemény azért támadott, mert nagyon hosszú ideig tartott a vizsga és bonyolult volt az adminisztrációja. Ettől a tanévtől egy komplex szakmai vizsgán tehetnek tanúbizonyságot tudásukról a végzősök. Az előadó a felnőttképzési törvényről is beszélt, amely már megjelent, de sajnálatos módon a végrehajtási rendelet még nem, ezért nem lehet új felnőttképzést beindítani.

A második előadó Pappné Gyulai Katalin, debreceni tankerületi igazgató volt, aki a sajtóban is sokszor vitatott témáról: az egész napos iskolákról, illetve a gyermekek 16 óráig történő iskolai benntartózkodásáról beszélt. Éles határvonal húzódik a kettő között, az egész napos iskola, egy olyan iskolaszervezési forma, amelyen egyenletesen osztódnak el a tanóra és az egyéb foglalkozások. Az iskolai munka egy sajátos pedagógiai program alapján szerveződik, amelyet a szülők és az iskola nevelőtestülete elfogadott. Míg a gyerekek 16 óráig történő kötelező benntartózkodása egy más szervezési forma. Itt az esetek döntő többségében a tanórákat délelőtti időszakban tartják meg, hiszen a délutáni foglalkozásokról elkérheti a szülő a gyermekét.

A harmadik előadásban Cs. Nagy Gábor igazgató úr a 2013/14-es tanév feladatrendszerét foglalta össze az iskolavezetés, a nevelőtestület és a diákok szempontjából. Aki hallotta, az tanúsíthatja, hogy feladat olyan sok, hogy nem kell félnünk attól, hogy kitöltetlen részek maradnak a pedagógusok negyvenórás munkaidejében. Ha munkaidő 55 óra lenne, az sem lenne elegendő. Olyan mennyiségű jogszabályváltozás, annyi feladat hárul az iskola vezetőire, a nevelőtestületre, amely nem végezhető el 32 vagy 40 óra alatt.

A negyedik előadó dr. Dobszay Ambrus, az OFI igazgatója volt, aki a kerettantervi adaptáció korlátairól, az eltérő kerettantervek jóváhagyásáról szólt. Az előadó elmondta, hogy 67 iskolát érint valamely alternatív kerettanterv. A szekcióban elhangzott, hogy az alap probléma, a kötelező kerettantervekkel kapcsolatosan az, hogy a 10%-os szabad sáv nem ad elegendő mozgásteret az iskoláknak. Az iskolák és a gyermekek között is, ennél lényegesen nagyobb a különbség.

A szekciónk munkájában 40–50 fő vett részt, termékeny és aktív vita alakult ki.