Pusztai Katalin

Az Ellenőrzés, tanfelügyelet – szaktanácsadás – minősítés
szekció összefoglalója

pk0

A szekcióban többféle kapcsolódásnak is szem- és fültanúi lehettünk. A TÁMOP 3.1.5 „Pedagógusképzés támogatása” kiemelt projekt konzorciumi partnerei szerepeltek egy-egy előadással, valamint a TÁMOP 3.1.8 projekt szakértői is bemutatták a tanfelügyeleti ellenőrzés eszközeit és módszertanát. Ez utóbbi téma is szorosan kapcsolódik a minősítéshez, hiszen a minősítést minden esetben tanfelügyeleti látogatás előz majd meg. Jól szemlélteti mindezt az az ábra, melyet Szabó Mária mutatott be az előadásában.

pk1

Elsőként egy kicsit rendhagyó előadást hallhattunk az e-portfólió készítés módszertanáról. Kotschy Beáta beszélt a portfólió szerepéről a pedagógiában. Felsorolta a lehetséges érveket és ellenérveket is. Kitért a portfólió funkcióira és tartalmára. Nagy Regina bemutatta azt az elektronikus felületet, amelyre majd a pedagógusok feltölthetik a dokumentumaikat. Hangsúlyozta, hogy ez még tesztfelület, fejlesztés alatt áll.

Kotschy Beáta miután visszavette a szót elmondta, hogy ez a kipróbálás éve. Jó tanácsként ajánlotta a jelenlévő pedagógusoknak, hogy mostantól minden dokumentumot tegyenek el egy-egy pedagógiai tevékenységükről, rögzítsék, hogyan történt, hogy sikerült megvalósítani a céljaikat, mindezt néhány mondatban érdemes leírni, reflektálni az eseményre. Véleménye szerint, az e-portfólió szemléletváltást igényel. A pedagógus munkájának a minősége fog változni, hiszen átélheti azt, hogy a saját előmeneteléért felelős. Adódott a kérdés, hogy ki a jó pedagógus. Kotschy Beáta szerint az a jó pedagógus, aki tudatos, döntései megfontoltak, felismeri a problémát, azt is, hogy miből adódik, és hogyan lehet megoldani.

Nagy Regina is javaslattal zárta az előadását, hogy a pedagógusok kezdjék meg az adatok feltöltését az intézményben, a KIR-ben.

Barcsák Marianna, a 3.1.8-as projekt szakértője előadásában felvázolta a szakértők feladatait, bemutatta a tanfelügyeleti standardok fajtáit és azok felépítését. Részletesen beszélt az intézményi ellenőrzés területeiről és az ellenőrzés módszereiről. Mindezt példán keresztül szemléltette, a belső kapcsolatok, az együttműködés, a kommunikáció területén.

Barlai Róbertné szakértő a vezető ellenőrzésének területeiről, módszereiről, az eljárásról és az eszközökről beszélt. Előadásában hangsúlyozta, az ellenőrzés nem vár el mást, mint amit eddig gondoltunk a jó iskoláról és óvodáról. Példájában a vezetői pályázat elemzési szempontjait mutatta be.

Jurecz Emil nemcsak a 3.1.8-as projekt szakértője, hanem több éve igazgató egy általános iskolában, ezért sok gyakorlati példával, sokéves tapasztalatival kiegészítve beszélt a pedagógus ellenőrzés területeiről, módszereiről és eszközeiről, a dokumentumelemzésről, az óralátogatásról, az interjúról és az e-portfólióról. Hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés is – akárcsak a minősítés – a nyolc pedagóguskompetencia alapján történik. Ezek közül emelte ki a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése kompetenciát és példáját ehhez kapcsolta.

Dr. Szabó Mária, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa előadásában a pedagógus szintleírásokat mutatta be és az új típusú szaktanácsadást. Nemzetközi kutatásokra hivatkozott akkor, mikor azt állította, hogy a változások beépülésére 8–10 évre van szükség. Értelmezést adott a szintleírásokra, amely szerint ez egy olyan elvárásrendszer, amit – lehetőség szerint – mindenki el tud fogadni. A projekt során öt munkakörre készültek el a szintleírások: óvónő, tanító, tanár, gyógypedagógus és kollégiumi pedagógus munkakörére. Horizontális és vertikális rendszerben helyezték el a szakértők a leírásokat, hogy értelmezhető legyen, hogyan fejlődik a pedagógus az évek és a munkája során.

Az előadó az új típusú szaktanácsadás jellemzőit a következőkben látja:

  • személyre szabott,
  • folyamatos,
  • egyenrangú kapcsolatban valósul meg,
  • írásbeli összegzés.

A szekció előadásait élénk érdeklődés kísérte, nagyon sok kérdést tettek fel a hallgatóság soraiból, amelyek a kiépülő rendszerek elveire és gyakorlati megvalósítására vonatkoztak.

Ha néhány kulcsszóval összegezhetném a szekció munkáját, akkor azok a következők lennének: változás, elvárások, fejlődés.

Köszönöm az előadóknak, a jelenlevő szakmai vezetőknek, szakértőknek, hogy igyekeztek minden kérdésre kielégítő választ adni.