Székely Józsefné

Az Eötvös József program – TÁMOP 3.3.13
szekció összefoglalója

szj1

Kedves kollegák, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Szekcióvezető úrnak el kellett mennie hivatali elfoglaltsága miatt, üdvözletét küldi mindenkinek, nagyon sajnálja, hogy nem ő mondhatja el a beszámolót. A mi szekciónkban összesen 30--35-en voltunk, a kisebb létszámú szekciókhoz tartoztunk.

Szekcióvezető úr ismertette a program célját és tartalmát, amely hét alprogramból, illetve részből áll. Az Eötvös József Program célja egy olyan méltányos, befogadó oktatási rendszer megteremtésére irányuló komplex programcsomag összeállítása, amelynek elemei ágazati együttműködéseken alapulnak, összehangoltan és átfogóan működnek, így egymást kiegészítve és egymás eredményeire építve mozdítják elő a társadalmi befogadást.

Alprogramok:

 • Eötvös József Program – Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet megalakítása
 • Oktatási Hivatallal együttműködve az országos kompetencia-méréseken átlag alatti teljesítményt nyújtó intézmények kiszűrése, kiválasztása (100 intézmény).
 • Az Oktatási Hivatallal együttműködve az eddigi országos kompetencia-mérések eredményeinek feldolgozása, különös tekintettel az átlag alatt teljesítő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok intézményei tekintetében. A cselekvési tervre kötelezett intézmények részletes vizsgálata, problématérkép felrajzolása, továbbá képzési program megvalósítása a cselekvési tervek és fejlesztési stratégiák területén.
 • Oktatási intézményi minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységek fejlesztése, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportokat oktató-nevelő intézmények tekintetében.
 • Pedagógusképzések, továbbképzések, jó gyakorlatok, szupervíziók kidolgozása és megvalósítása, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok oktatásával-nevelésével kapcsolatos módszertani, szociális, kommunikációs kompetenciák megerősítésére a szegregáció megszüntetése céljából.
 • Tudásmegosztás elősegítése, érintettek tájékoztatása.
 • Pilot programok lebonyolítása.

A program bemutatása után, megismertük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ TÁMOP 3.1.4/B programját. A bemutatót Fehérvári Krisztina, a projekt szakmai vezetője tartotta. Hogyan gondolkozik a pedagógiai-szakmai szolgáltatásról Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Az Eötvös József Program és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közös pontjai:

 • pedagógiai-szakmai szolgáltatás hatékonyságának a növelése;
 • új módszerek alkalmazása, elterjesztése.

Harmadik előadónk: Mátray Zsolt a Roma felzárkóztatás módszertani támogatása című ÁROP-2.2.15 program eredményeit mutatta be.

Kiemelte a program kapcsolatát az Eötvös József Programmal:

 • felzárkózási programok bevezetése már a kisgyermekkortól;
 • egységes társadalmi felzárkózást segítő koncepció kialakítása;
 • mentorálás;
 • Országos Roma Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet által, a nemzetiségi/roma hagyományokra és identitásra figyelemmel, olyan felzárkóztatási programok tervezése és megvalósítása/kipróbálása, amelyek mintaként szolgálhatnak országos felzárkóztatási programok megvalósításához.

Szünet után az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) munkatársaként én mutattam be a pedagógiai-szakmai szolgáltatás intézményrendszerét, az OFI feladatait a pedagógiai-szakmai szolgáltatás területén.

A programzáró előadás, az országos kompetenciamérés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményeiről szólt. Dr. Setényi János összegzésként elmondta, hogy a hátrányos helyzetű tanulók száma és aránya nő, társaikhoz hasonlóan fejlődnek, de nagyon alacsony a bemeneti szintjük, hátrányledolgozás nincs, nem a matematika, hanem a szövegértés a gyenge pontjuk.