Pongrácz László

A mérési rendszer fejlesztése, az érettségi
rendszer átvilágítása – TÁMOP-3.1.8-09/1
„Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban”

P 11 Pongrácz László

Kedves Kollégák!

Engedjék meg, hogy először egy örömteli hírt osszak meg Önökkel!

Az Országos kompetenciamérés rendszer elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat. Ezzel az első olyan közszolgáltatás lett Magyarországon, amely a piaci termékek és szolgáltatások között, azokkal azonos követelmények között versenyezve megkapta ezt a rangos és minőséget tanúsító díjat, így a védjegyet a továbbiakban jogosan birtokolhatja.

A díjnak mi nagyon örülünk, de ne gondolják, hogy ezek után elégedetten „ülünk a babérjainkon”!

Éppen e díj elnyerése az, ami még inkább arra sarkall bennünket, hogy a mérési rendszert továbbfejlesszük, hiszen látható, hogy eddigi eredményeinket nem csak a szűk szakmai közeg, hanem a „külvilág” is elismeri.

A TÁMOP 3.1.8. pályázat pedig megteremti számunkra a fejlesztéshez szükséges forrásokat.

pong1

A teljes projektbe a mérési rendszer fejlesztése és az érettségi vizsgák átvilágítása az ábrán látható módon illeszkedik.

pong2

De mit jelent mindez konkrétan? Kezdjük az Országos kompetenciamérés rendszerével!

pong3

Még pontosabban! – Ennek a feladatnak a keretében a meglévő szövegértési és matematikai tartalmi kereteket, valamint a tanulói háttérkérdőív tartalmi keretét tovább finomítjuk, még részletesebben kidolgozzuk.

Ugrásra készen! – A mérési rendszer tartalmilag sem lezárt. Sokféle kívánság, ötlet, gondolat merül fel a mérés körének kibővítésére. A projekt keretében kidolgozásra kerülnek:

  • a természettudományos kompetenciamérés rendszere,
  • a szociális kompetenciák mérésének rendszer,
  • a nemzetiségi nyelvi mérések rendszere,
  • a kompetenciamérés eszközrendszerének megtervezése az SNI tanulók minél nagyobb körére.

Tehát több területen is felkészülünk a rendszer bővítésére.

Minden iskola értsen hozzá! ­– Az eltelt 11 év alatt sikerült egy világszínvonalú mérési rendszert felépítenünk. Most hangsúlyozottan kell erőinket koncentrálnunk arra, hogy az iskolák minél jobban, minél értőbben legyenek képesek használni a mérési eredményeket. Ebben a projektben minden iskolából 1-1 pedagógust részesítünk a mérési eredmények értelmezését, elemzését, helyi felhasználását segítő képzésben.

Minél kényelmesebben! Használják a laikusok is! – Fontos tudni, hogy a mérési rendszer nemcsak a köznevelési szakma szereplői, hanem gyakorlatilag minden állampolgár számára szolgáltat:

  • megismerhetjük saját gyermekünk vagy az ő iskolájának teljesítményét,
  • használhatjuk az eredményeket, amikor iskolát keresünk, vagy egyszerűen csak
  • nosztalgiázhatunk régi iskolánk mai eredményein.

Ehhez azonban az kell, hogy az adatok a közvélemény számára is emészt­hető, szűkíthető, kereshető formában megjelenjenek. Ezt segíti az OH által szeptemberben bevezettet oktatas.hu oldal egyik szolgáltatása, amely - az érettségi, a középfokú felvételi és az OKTV eredményekkel kiegészülve – „soha nem volt” szolgáltatásokkal halmozza el az érdeklődőt.

Mindenképpen próbálják ki, érdemes!

pong4

Kutassanak a kutatók! – Régi vágyunk, hogy a felhalmozott adatokat minél többféle módon, minél hasznosabb szempontok szerinti elemzéseknek vethessük alá. A projekt lehetőséget ad a kutatók számára, hogy meghatározott témák kutatásai feladatát és ezzel együtt forrását elnyerjék.

Értsék meg minél mélyebben, használják minél sokrétűbben! – A projekt lehetőséget ad arra is, hogy a korábban kifejlesztett szolgáltatásokat korszerűsítsük. Kitűntetett helyen áll ezek között az ún. Feladatbank szoftver, amely segítségével az iskola lényegében egy teljes saját kompetenciamérést bonyolíthat le. A szoftver segíti és irányítja őt a feladatlap összeállításától, annak előállításán árt az adatrögzítés és a kiértékelés folyamataiban egyaránt. A következő évre tehát ez a szoftver teljes egészében megújul, és méltó színvonalú eleme lesz a mérési rendszernek.

Hatékonyabban, gyorsabban, korszerűbben! – Ennek a programnak a keretében lehetőség lesz kipróbálni, hogy a mérés feldolgozásának manuális módszereit hogyan lehetne kiváltani elektronikus rendszerekkel. Kezdve a feladatlapok beszkennelésével, folytatva a feleletválasztós feladatok válaszainak elektronikus feldolgozásával és bezárva a nyílt végű feladatok kódolásának magas szintű informatikai támogatásával. Mindevvel meg kívánjuk alapozni a feldolgozási technológia fejlesztését, átalakítását.

pong5

A TÁMOP 3.1.8. projekt ránk vonatkozó része mindemellett kiterjed az érettségi vizsgarendszer több szempontú átvilágítására az elmúlt nyolc év 17 vizsgaidőszakának tapasztalatai alapján.

Mi történt eddig? – Az ebbe körbe tartozó projektek célja az eddig felhalmozódott vizsgaeredmények tartalmi és számszerű elemzése. Néhány szempont:

  • a vizsgaidőszakok vizsgaeredmények időbeli változása,
  • összefüggés a tartalmi elemek és a vizsgaeredmények változásai között,
  • modellszámítások az értékelési rendszer működéséről.

Hogyan működik? Mi lenne ha…? – A projekt keretében az öt nagy vizsgatárgy idei vizsgadolgozatainak eredményeit vizsgáljuk meg a mérésmetodika eszközeivel. A validitás vizsgálata mellett az egyes feladatok működése is a vizsgálat tárgya. Sor kerül továbbá az értékelési rendszer esetleges korrekcióinak várható következményeit elemző modellszámításokra is. E tanév tavaszán ugyanezen öt vizsgatárgy tekintetében feltérképezzük, hogy milyen kapcsolat van a két szint követelményei és értékelési rendszere között.

Mi a szakma véleménye? – A vizsgák az elmúlt nyolc évben gyakorlatilag azonos követelmények szerint zajlottak. Most a tanév során feltérképezzük a tanárok véleményét, tapasztalatait a vizsgakövetelmények tartalmi és formai elemeiről. Mi a jó és mi a nem jó? Mit lenne jó változtatni és mi az, ami maradandó értéknek ítélnek. Különböző módszerekkel (kérdőívezés, konferenciák) minden szaktanárhoz el kívánunk jutni, lehetővé téve a szakmai véleménynyilvánítást.

Jobban szakszerűbben! –  A projekt keretében felújítjuk az ún. vizsgáztató képzéseket annak érdekében, hogy az elmúlt években aktívvá vált pedagógus generáció is megfelelően, hozzáértő módon tudjon bekapcsolódni a vizsgáztatásba. Ne feledjük ugyanis, hogy ez a pedagógus szakmának egy olyan területe, amely a pedagógusképzésben meglehetősen marginális, elhanyagolt.

Természetesen mindezen projektek közös célja, hogy az érettségi rendszer átvilágítása után javaslatot tegyen a vizsgarendszer tartalmi megújítására, és formai tökéletesítésére.

Végezetül:

pong6

Ugye, kíváncsiak lennének a dián látott információkra?

Ha rámennek az Oktatási Hivatal http://oktatas.hu/ című új honlapjára, mindezt az információt pillanatok alatt elérhetik. Megkaphatják a keresett iskolák listáját, majd továbbléphetnek az egyes iskolák mélyebb adatai felé. Mindezt az iskolák beiskolázási, érettségi vagy OKTV eredményei alapján is megtehetik.

A különféle adatbázisok információinak ilyen fajta hozzáférhetővé tétele minőségi ugrást jelent az oktatás iránt érdeklődők szolgálatában.

Kérem, használják minél többen, minél többet, minél több célra!