Bella Tibor

A Szakértői feladatok szekció összefoglalója

P 22 Bella Tibor

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Kollégák!

A közoktatás rendszerének átszervezésében nagyon fontos szerep jut a közoktatási szakértőknek. Ezt maguk a szakértők is így érzik, hiszen közel 100 fő volt jelen a szekció ülésén.

A szekció négy témát ölelt fel:

 • foglalkozott az ellenőrzés gyakorlati kérdéseivel,
 • a pedagógus versenyképességéről nyújtott tájékoztatást,
 • precíz, konkrét információt adott az intézményi dokumentumok átdolgozásához és
 • a Közoktatási Szakértők Országos Egyesületének e tárgykör tevékenységét meghatározó szerepéről informálta a résztvevőket.

Az országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés rendszere, a fejlesztés gyakorlati kérdései témában tartott előadást Maus Pál, az Oktatási Hivatal TÁMOP-3.1.8 projekt szakmai vezetője.

Előadásából megtudtuk, hogy a pedagógiai ellenőrzés három területen történik:

 • a pedagógus
 • az intézményvezető és
 • az intézményi területen.

Az előkészítő munkálatai már elkezdődtek, és a kipróbálás fázisaihoz közelednek.

Az ellenőrzés folyamatában az eszközök közül kiemelt:

 • az óra- és foglalkozás-látogatások, amelynek szempontjai egységesek és nyilvánosak;
 • a dokumentum-ellenőrzések (előzetes és helyszíni), amelyből a helyszíni a pedagógus által készített, illetve használt dokumentumokból áll;
 • fontos szerepe lesz az Önértékelésnek ð minőségbiztosítás;
 • az interjúban az óraelemzésen kívül a pedagógus egyéb pedagógiai tevékenységére is rá tud világítani.

A vezetői ellenőrzés folyamán az előzőeken túl, fontos szerephez jut az intézményről készített kérdőív és egy új elem is szerepet kap, az intézményi bejárás.

Ellenőrzés menete három fázisból tevődik össze:

 • előzetes felkészülésből;
 • helyszíni ellenőrzésből;
 • és a tapasztalatok összegző véleményének elkészítéséből.

Az ismertető utáni kérdésekből néhányat szeretnék megosztani Önökkel:

 • Az ellenőrzés során gondoltak-e arra, hogy hogyan fogják megítélni a vezető-helyetteseket, vezetőként vagy pedagógusként?
 • Az eddig kiépített minőségbiztosítási rendszereknek mi lesz a sorsa?
 • Mennyi ideig tart egy pedagógus szakmai ellenőrzése?
 • Az ellenőrzésben résztvevő szakértők kiválasztása, képzése mikor, milyen módon történik?

Tóth Géza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Munkaerő piaci Kulcskompetenciák Projektiroda szakmaivezető-helyettese, a TÁMOP 2.1.2. a pedagógus versenyképességének növelésének témájában az idegen nyelv és informatikai kompetenciák fejlesztéséről beszélt. Kiemelte a pedagógusok szerepét a projekt megvalósításában, külön is hangsúlyozva azt, hogy a pedagógusok mint képzésben résztvevő célszemélyek informatikai és idegen nyelvi ismereteiket bővíthetik. Lehetőség van arra a projekt keretében, hogy a pedagógusok, mint a képző intézmények alkalmazottai, képzőként dolgozhassanak a projekt informatikai, illetve idegen nyelvi képzéseiben. A közel 800 e-Magyarország pont bevonásával 800 e-tanács­adó alkalmazására nyílik lehetőség. Az e-tanácsadói feladatok ellátására számítanak a pedagógusok aktív közreműködésére.

Dr. Cs. Nagy Gábor címzetes igazgató, főtanácsos, közoktatási szakértő a Köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó változásból adódó feladatokról az intézményi dokumentumok átdolgozásáról beszélt. Színvonalas előadását heves taps követte, mert precíz, pontos jogszabályi utalásokkal tűzdelt ismertetőjét nagy érdeklődéssel hallgatták. Kiderült, hogy rengeteg feladat előtt állnak az intézmények.

Jurecz Emil igazgató úr, a KÖSZOE főtitkára az egyesület szerepéről beszélt a Köznevelési törvény tükrében. Előadásában kitért a szakértők felelősségére és kompetenciáira, illetve a várható feladatokra. A törvényi változás sokrétű feladatot vetít előre a szakértők számára, amely komoly felkészülést is igényel. Előadásában biztosította az egyesület tagságát, hogy az eddig is működő információáramláson túl, a szakértők felkészítésében is segítséget nyújt.

Köszönöm értékes hozzászólásaikat, vitaindító, izgalmas kérdéseiket, aktív részvételüket a szekció munkájában. Kívánom, hogy munkájukban eredményesen hasznosítsák a konferencián hallottakat!