Bajor Péter

A Géniusz program eredményei,
hatása a köznevelési rendszerre

S3 3 Bajor Péter

Magyarország nemzeti kincse a tehetség, a tehetségsegítés nemzeti ügy, a tehetséges magyar fiatalok és felnőttek tudása mégis sokkal kevésbé hasznosul, mint ahogyan az Magyarországnak érdeke lenne. A tehetséggondozás kiemelkedő fontossága ugyanakkor országosan egyre nagyobb figyelmet kap. A tehetséggondozás megjelent a köznevelési és a felsőoktatási törvényben, az Országgyűlés által elfogadott, 20 évre szóló Nemzeti Tehetség Program keretében létrejött a Nemzeti Tehetség Alap, amelybe 270 ezer állampolgár ajánlotta fel az SZJA 1%-át, az Európai Unió társfinanszírozásával fut a Magyar Géniusz Program és az ennek eredményeire építő Tehetséghidak Program, valamint a nem állami kezdeményezések is számottevően hozzájárulnak a tehetségeket támogató intézmények, programok sikeres működtetéséhez.

Az Európai Unió társfinanszírozásával jelenleg is futó, de nagyrészt megvalósult Magyar Géniusz Program (2009–2012) egy olyan országos közoktatási és civil bázisú tehetségsegítő hálózat kialakítását hajtotta végre, amely a tehetség kibontásának és hasznosulásának széleskörű feltételeit teremtette meg (teljes keretösszeg: 4722 mFt). A program több mint 14 ezer pedagógust/mentort vont be és 24 ezer új tehetséget fedezett fel a tudományos technológiai fejlődéssel kapcsolatos tehetségtartalmak mellett számos más tehetségterületen is (így pl. a művészeti, a sport, és a mesterségbeli tehetségek területén). A Program hatékonyságát közvélemény-kutatások eredményei és hatásvizsgálatok igazolják. A Magyar Géniusz Program jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a tehetséggondozás nemzeti üggyé vált.

A program a szakminisztériummal együtt 2011 áprilisában nagysikerű EU elnökségi tehetséggondozó konferenciát rendezett, amelyen 24 európai ország képviselői példaértékűnek tartották az elért eredményeket. A program igen rövid idő alatt mind az EU-ban, mind világszerte széles körben követendő példává vált, és mára már számottevően hozzájárul a magyarságról alkotott kép pozitív vonásaihoz.

A Magyar Géniusz Program főbb eredményei:

  • Létrejött a Kárpát-medence Tehetségtérképe
  • Létrejött a Kárpát-medence tehetséghálózata, mely mára több mint 900 Tehetségpontból és több mint 80 Tehetségsegítő Tanácsból áll.
  • Minden 10. magyar pedagógus, összesen közel 14000 fő vett részt 10-30 órás továbbképzéseken a tehetséggondozás témakörében
  • 25 kötetes, ingyenesen terjesztett és letölthető szakkönyv-sorozat jelent meg
  • Közel 25000 fiatal vett részt a Géniusz keretében szervezett tehetségsegítő programokban.

A Magyar Géniusz Program kiemelt projektjét projektgazdaként a hazai és Kárpát-medencei tehetségsegítő szervezeteket összefogó Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) valósította meg (TÁMOP-3.4.4-A).