Manner Tímea

Jövőbeni pályázati lehetőségek
a közoktatás szakterületen (különös tekintettel
a TÁMOP-3.3.8 és TÁMOP-3.3.9 konstrukciókra)

S7 3 Manner Tímea

TÁMOP-3.1.2-12 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban

Pályázó: Jelen pályázati kiírás keretében digitális tananyag/taneszköz fejlesztésben referenciával rendelkező gazdasági társaságok vagy az ilyen referenciával rendelkező gazdasági társaságokból álló konzorciumok pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek:

 • kutatási terv készítése;
 • a kutatási tervben meghatározott szakértői feladatok, tevékenységek végrehajtása;
 • pedagógiai terv keretében a tervezett fejlesztés feltételezések, pedagógiai célkitűzések, alternatívák bemutatása;
 • a pályázat keretében létrehozott kiegészítő oktatási tananyagokat az Oktatási Hivatal hatályos eljárásrendje szerint akkreditáltatni kell a pályázati projekt megvalósítási szakaszában.

Keretösszeg: 4 000 000 000 Ft.

Minimum-maximum támogatási keret: legalább 10 000 000 Ft, de legfeljebb 95 000 000 Ft lehet a regionális fejlesztés során, és legalább 50 000 000 Ft, de legfeljebb 450 000 000 Ft az országos fejlesztés során.

Beadási határidő: A kitöltő program véglegesítése miatt a beadási határidő meghosszabbításra kerül.

Egyéb fontos tudnivalók: standard elbírálású konstrukció.

TÁMOP-3.3.8-12 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása

Pályázók lehetnek: nevelési-oktatási intézmények: óvoda; általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény; diákotthon és kollégium valamint a Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül: egységes vagy összetett iskola; közös igazgatású közoktatási intézmény; általános művelődési központ (ÁMK); egységes óvoda.

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon közoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot, ahol a nevelési-oktatási intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya a 2011. októberi statisztikai adatok alapján meghaladja a 15%-ot.

Támogatható tevékenységek:

 • pedagógiai módszerekben való megújulás;
 • együttműködések megerősítése;
 • egyéni fejlesztési terv és végrehajtása.

Keretösszeg: 2 000 000 000 Ft.

Minimum-maximum támogatási keret: 5 000 000 Ft – 30 000 000 Ft.

Beadási határidő: 2012. október 8 – 2012. november 8.

Egyéb fontos tudnivalók: standard elbírálású konstrukció.

TÁMOP-3.3.8-B/12 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben

Pályázók lehetnek: A pályázat kiírásban pályázhatnak az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelési oktatási intézmények, többcélú intézmények, nonprofit szervezetek. A pályázat kiírásban projektgazda kizárólag a 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott hátrányos helyzetű, illetve leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamelyikében működő szervezet, intézmény vagy annak fenntartója lehet, valamint olyan székhelyintézmény, amelynek tagintézménye a fent meghatározott kistérségek valamelyikében működik és a tagintézmény a fejlesztésben érintett.

Támogatható tevékenységek:

 • pedagógiai módszerekben való megújulás;
 • együttműködések megerősítése;
 • egyéni fejlesztési terv és végrehajtása.

Keretösszeg: 2 000 000 000 Ft

Minimum-maximum támogatási keret: 5 000 000 Ft – 30 000 000 Ft.

Beadási határidő: 2012. október 8 – 2012. november 8.

Egyéb fontos tudnivalók: standard elbírálású konstrukció.

TÁMOP-3.3.9.A-12 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása
(TÁMOP-3.3.9.C – hátrányos helyzetű térségek)

Pályázók lehetnek: Egyéb egyesület, Egyház, Egyházi intézmény, Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy, Egyéb egyházi szervezet, Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Támogatható tevékenységek:

 • Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek
 • Előkészítés
 • Együttműködések, hálózatosodás, kapacitásfejlesztés
 • Gyermekek bevonása és benntartása a programban
 • Szociális hátrány kompenzálásával kapcsolatos tevékenységek
 • Fejlesztő, (egyéni) tanulást elősegítő, támogató, személyiségfejlesztő tevékenységek
 • Eszközök beszerzése – tanoda sztenderd szerint

Keretösszeg:
A komponens: 2 000 000 000 Ft
C komponens: 2 000 000 000 Ft

Minimum-maximum támogatási keret: 10 000 000 Ft – 30 000 000 Ft.

Beadási határidő: 2012. október 8 – 2012. november 8.

Egyéb fontos tudnivalók: standard elbírálású konstrukció.

TÁMOP-3.3.9.B-12, A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Második Esély típusú programok
(TÁMOP-3.3.9.D – hátrányos helyzetű térségek)

Pályázók lehetnek:

 • Nevelési-oktatási intézmények:

a) szakiskola,

b) gimnázium, szakközépiskola;

 • Többcélú intézmény közül

a) egységes iskola vagy összetett iskola, amennyiben megfelelő intézményegysége van;

b) közös igazgatású közoktatási intézmény

Támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítése
 • Felkészítő tevékenység
 • Alternatív tanulási formákat támogató tevékenységek
 • Pedagógiai munkát segítő tevékenységek, együttműködések kialakítása
 • Pályaorientációs tevékenység
 • Tanórán kívüli kulturális szabadidős programok
 • Eszközbeszerzés

Keretösszeg:
B komponens: 2 000 000 000 Ft
D komponens: 1 500 000 000 Ft.

Minimum-maximum támogatási keret: 20 000 000 Ft – 50 000 000 Ft.

Beadási határidő: 2012. október 8 – 2012. november 8.

Egyéb fontos tudnivalók: standard elbírálású konstrukció.

TÁMOP-3.3.11 Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében

A konstrukció kiírás alatt áll, a szakmai koncepció kidolgozása zajlik.

Megjelenési határidő még nem ismert.

A TÁMOP-3.3.7-09 konstrukció folytatása.

TÁMOP-3.3.10.A-12 és TÁMOP-3.3.10.B-12, Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása

A konstrukció kiírás alatt áll, a szakmai koncepció kidolgozása zajlik.

Megjelenési határidő még nem ismert.