Dr. Polonkai Mária

A Tehetségfejlesztés szekció összefoglalója

pm00

A szekció szerda délután kb. 50 fő érdeklődő részvételével dolgozott. A délelőtti előadások folytatása, kiegészítése, a szekcióban előadók álmaimnak bemutatása, sikerek, eredmények szerény, de mégis büszkeséggel átitatott mondatokkal történő ismertetése történt.

Lengváriné Bárány Mária: kézműves mester, tanító, fotókkal illusztrált előadásában a kiskőrösi Bem József Általános Iskola kézműves műhelyét mutatta be. Csodálatra méltó az a misszió – éreztük a szavaiból – amit betöltenek kolléganőjével, segítő mester kollégáival. Nagyon érdekes volt, amit mondott és mutatott az előadó, mert láthattunk örömmel tevékenykedő gyerekeket, csodálatos tárgyakat, amit készítettek. Elmondta, hogy hogyan segítik a foglalkozások, az együtt töltött szabadidő, a táborok, a gyerekek fejlődését, személyiségük kibontakozását.

Huszárné Kádár Ibolya: a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium igazgatónője a közel 100 éves, nagy hagyományokkal rendelkező középiskola tehetségfejlesztő tevékenységét mutatta be. Büszkén mutatta azokat a személyeket, akik az intézményből indulva sikereket értek el. Elmondta, hogy 2000 óta vesznek részt az Arany János Tehetséggondozó Programban, de az elsők között regisztráltak mint Tehetségpont, valamint TÁMOP-OKA pályázatot is nyertek. Az intézmény számára mindig a tehetséggondozás tartalma, a fiatalok fejlődése volt a fontos. Kiemelkedik az intézményben a nyelvi, a természet­tudományos és a művészeti tehetséggondozás. Van a tevékenységük­nek egy másik vonulata is, aktív részvétel a hálózatosodásban. A kapcsoltépítés, közös rendezvények, amelyek által mindenki gazdagodott, amelyből mindenki épült. A Zrínyi Ilona Gimnáziumban van élet a pályázatok után is, mert munkájukat a tervszerűség jellemzi és jó alapokon áll.

Demarcsek Györgyné a Vásárhelyi Tehetségpont – Régiós Tehetségdiagnosztikai Központ vezetője előadása során, ha több hely lett volna a szekció teremben megtanította volna a szekció résztvevőit táncolni, kis színpadi játékot előadni vagy festeni. Az elkötelezett pedagógus, alkotóművész, előadásából átjött mindannyiunk számára, hogy a gyerek, a fiatal a legfontosabb a színpadon, a szabadidőben, a táborban vagy a szülőkkel együtt megtartott rendezvényeken. Csodálatos fejlődésen mennek át a fiatalok a közösségükben és a legtehetségesebbek óriási sikereket értek/érnek el.

A negyedik előadást Pappné Gyulai Katalin osztályvezető tartotta a „debreceni példáról.” Az osztályveze­tő asszony egy nagyváros – Debrecen Megyei Jogú Város – példaadó tehetséggondozását tárta elénk. Előadását óriási figye­lem kísérte, mert kiderült belőle, hogy mit lehet tenni, ha a fenntartó támogató, a pedagógus tenni akar, és mindez szakmailag is megalapozott, jól előkészített. A modell az alábbiakban foglalható össze:

  • tehetségazonosítás, -válogatás az általános iskola 4. évfo­lyamán;
  • tehetségfejlesztés az 5-6. évfolyamon;
  • lehetőség a tanulóknak arra, hogy 6. évfolyamon a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában, vagy a város más középiskolájában folytassák tanulmányaikat;
  • általános iskola 7–8. évfolyamán intenzív tehetséggondozás;
  • középiskolában a tehetségfejlesztés segítése;
  • kapcsolat az egyetem Szakkollégiumával.

Az 1. és 4. előadás tartalmáról a Géniusz Könyvekből[1] is tájékozódhatnak.

 

[1] http://geniuszportal.hu/geniuszkonyvek