Könczöl Tamás

Az Educatio szerepe az oktatásfejlesztés
támogatásában szekció összefoglalója

kt0

Kapcsáné Németi Júlia irodavezető előadásában a befogadó pedagógiai gyakorlat eszközrendszerei és a minőségi oktatás feltételeinek kapcsolatát foglalta össze az esélyteremtéssel összefüggésében. Kitért azokra az elérendő célokra és feladatokra, és alkalmazható eszközökre, rendelkezésre álló lehetőségekre, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézményben tanuló valamennyi gyerek a képességeinek megfelelő tanulási utakat járja be.

Salomvári György tájékoztatta a résztvevőket a KIR történeti fejlődéséről, amelyben kiemelt szerephez jut az innovatív információs rendszerek közoktatási alkalmazása. A nemzetközi tapasztalatok alapján a KIR továbbfejlesztése időszerű, ennek keretében a „hagyományos” adminisztrációs szolgáltatások mellett az egyéni nyomon követésen alapuló közoktatás fejlesztés jelenti a közeljövő kihívását. 

Schanda Tamás közoktatási osztályvezető bemutatta a TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt keretében az Educatio NKft. által megvalósított hálózatkoordinációs tevékenységet. Szóba került a Fejlesztési Nyomonkövető Felület, a Szolgáltatói Kosár, a Biztos Kezdet Óvodai Program és a Referencia-intézményi felkészüléssel kapcsolatos feladatok. Az október végén záruló referencia-intézményi előminősítési eljárás keretében várhatóan 750–760 feladatellátási hely kerül előminősítésre. Kiemelte, hogy jelenleg több mint 3000 jó gyakorlat került feltöltésre az Educatio NKft. felületére, amely így a közoktatás legnagyobb tudásbázisa.

Főző Attila irodavezető bemutatta az NFM és az Intel Corporation közötti megállapodás értelmében indított projektjeinket. Ezek célja nemzetközileg ismert tartalmak és képzések lokalizációja és hazai adaptáció­ja. Az Intel Teach Essentials Course a projekt alapú tanulást helyezi előtérbe és naprakész módszertani ismereteket ad pedagógusoknak a 21. századi készségek fejlesztésére az IKT-ra építve.

Az iTEC 12 ország részvételével zajló négyéves nemzetközi projekt, amelynek célja a jövő osztálytermének kutatása európai pedagógusok, kutatók és technológiai fejlesztők bevonásával. Az Educatio Nonprofit Kft. koordinálja a magyar pedagógusok munkáját, amely idén közel 70 tanár részvételét jelenti a nagymintás vizsgálatokban. Tavasszal indul az újabb ciklus, amelyre várjuk kísérletező kedvű, innovatív, az IKT eszközöket ismerő pedagógusok jelentkezését.

Nagy Regina irodavezető részletesen bemutatta a Szolgáltatói Kosár és a Fejlesztési Nyomonkövető Felület – Hatáselemző rendszereket.

A Szolgáltatói Kosár eredeti célja a TÁMOP 3.1.4 támogatása volt, de mostanra a felület kinyílt, hiszen több mint 3500 regisztrált felhasználója van, és hatalmas pedagógiai tartalommal rendelkezik (például: több mint 2600 publikus jó gyakorlat, több mint 5000 feltöltött saját innováció).

A szaktanácsadói rendszer mintegy 1300 tanácsadót tart nyilván a Kosár – cél, hogy az új pályázatok megvalósításában is tudjuk használni az ő tapasztalataikat, ezért a későbbiekben egy moduláris jellegű tanácsadói felkészítési rendszert szeretnénk működtetni, amelynek része a folyamatos segítségnyújtás is a szaktanácsadók felé – összhangban a az új szakmapolitikai irányokkal.

A Fejlesztési Nyomonkövető Felület – Hatáselemző jelenleg a TÁMOP 3.1.4 kedvezményezettjei által feltöltött pályázati eredményeket tartalmazza. Cél, hogy a későbbiekben minden közoktatással kapcsolatos pályázat eredményei bekerüljenek a rendszerbe, és abból elemezhető adatokat szolgáltassanak szakmai irányítás, tervezés számára. A közeljövőben három pályázati konstrukció feltöltő felülete készül el.