Petránné Képes Gizella

A módosított Helyi Óvodai Nevelési Programok „kihívásai” a mindennapi óvodai életben: az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, fejlesztő óvodai légkör biztosítása..! „Különórák” az óvodában!?

21 petránné

A vitában résztvevők hozzászólásai:

  • A közoktatási törvény értelmében az óvoda nyitva tartásának teljes idejében nevelő munka folyik az óvodában, vagyis a nevelési idő = a teljes nyitvatartási idővel. Az óvodapedagógus a gyermek óvodába lépésétől kezdve a távozásának időpontjáig komplex módon neveli-fejleszti a gyermeket. A módosított Alapprogram egyértelművé teszi, hogy a nevelési időben csakis óvodapedagógus láthatja el a gyermekek nevelését – fejlesztését. Ebből egyértelműen következik, hogy a teljes nyitvatartási idő alatt nincs helye a külső szakember által tartott külön foglalkozásoknak. Természetesen, amennyiben a nevelőtestület valamelyik óvodapedagógusa rendelkezik speciális kompetenciával (pl. néptánc) akkor van helye a fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásoknak a szülők igényének megfelelve.
  • Nagyon nehéz betartani ezt a jogszabályt, hiszen a több óvodát működtető településeken versenyhelyzetbe kényszerülnek az óvodák. Vagyis abba az óvodába viszik a szülők a gyermekeket, ahol több külön foglalkozás van. Sok óvodát nem érdekli, hogy mi van a jogszabályban…
  • Igen, valóban… az óvodák nagy része nem veszi figyelembe az óvodás korosztály életkori-pszichikai sajátosságait, hanem a szülők túlzott – az óvodásgyermekektől idegen – igényeinek felelnek meg. Nekünk, óvodapedagógusoknak nem a szülőket, hanem az óvodás gyermekeket kell szolgálnunk.
  • Mi délután fél négytől lehetőséget adunk a külön foglalkozásokra, amit szülői igényekre építve külső szakemberek tartanak. Úgy érzem, hogy ezzel nem sértjük a törvényt …, a versenyhelyzet kényszerít minket.
  • Az óvodáskorú gyerekeknek nincs szüksége a sokféle külön foglalkozásokra, ezek a foglalkozások zaklatottá teszi az életüket, nekünk pedig a nyugodt, családias fejlesztő légkört kell biztosítanunk számukra.
  • Az általam vezetett óvodában semmilyen külső szakember által tartott külön foglalkozást nem engedélyezek, az óvodapedagógusok sokszínű kompetenciái biztosítják, hogy nagyon változatos, magas színvonalú tevékenységeket nyújtsunk a gyermekeink számára. Csak így tudunk igazán gyermekközpontúak lenni. Merjünk nemet mondani a külső vállalkozóknak.
  • Igenis az óvodapedagógusok kompetenciája, hogy a jogszabálynak megfelelve, az óvoda teljes nyitva tartási ideje alatt csakis ők foglalkozzon a gyermekekkel.
  • A világhírű magyar óvodapedagógia értékeit csakis úgy őrizhetjük meg, ha bízunk saját kollégáink szakmaiságában és nem engedünk az óvodás gyermekek érdekeit és jogait sértő, a külön foglalkozásokra vonatkozó igényeknek.

Nekünk, óvodapedagógusoknak az a feladatunk, hogy az óvodáskorú gyermekeinket az életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő sokoldalú, differenciált fejlesztésbe részesítsük az óvoda teljes nyitvatartási idejében. Ezt a feladatunkat csakis úgy tudjuk maximálisan ellátni, ha bízunk magas színvonalú és színes óvodapedagógusi kompetenciáinkban és nem engedjük, hogy a gyermekeink derűs, nyugodt családias óvodai légkörét – melyben érvényesül a szabadjáték elsődlegessége – megzavarják a pici alapon szerveződő külön foglalkozások.

A szekció tagjai egyértelműen egyet értettek az előző bekezdésben összefoglalt állásponttal, hangsúlyozták, hogy az óvodapedagógus egyedüli kompetenciája az óvodás gyermekek nevelése-fejlesztése, és ez az óvoda teljes nyitvatartási idejére érvényes.

A szekció valamennyi résztvevője még szeretette volna a vitát folytatni, de a 45 perc idő nem tette ezt lehetővé számunkra.

Szekcióvezetőként megköszöntem a kollégák aktív együttműködését.