Halász József, Gémes Géza

A tanulás jövője – a 3 és 4 dimenziós oktatást bevezető „4D Smile” projekt bemutatása

halasz gemes

A projekt általános bemutatása

A projekt teljes neve: „4D Simulated and Managed Interactive Learning Experiences” Rövid elnevezése: 4DSMILE. A projekt elnevezései angol nyelvűek, mert nemzetközi együttműködésben valósul meg.

A projektben résztvevő partnerek: Doncaster College, Nagy-Britannia, Kokkolan ammattiopisto, Finnország, Koordinátor intézményként: Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, Dabas.

A projekt időtartama: 2008. október 1 – 2010. szeptember 30, célja: 3 és 4 dimenziós oktatási módszertan elterjesztése Magyarországon és Finnországban 6 db szakképzési tananyag létrehozásán és oktatási alkalmazásnak vizsgálata révén.

A projekt finanszírozása

A projekt az Európai Bizottság Leonardo da Vinci Innováció transzfer, Egész életen át tartó tanulás programja keretében kerül megvalósításra. A pályázatot kiíró szervezet: Tempus Közalapítvány. A projekt teljes költségvetése 291 545€, ebből 74.95% LDV támogatás, 25.05% önrész.

A projekt eddigi megvalósulása

Jelenleg a projektidőszak felénél járunk és bátran elmondhatjuk, hogy a projekt eddigi megvalósulási rátája a várakozásoknak megfelelő, hiszen a magyar és a finn tananyagobjektumok is elkészültek. 2009. május 18-25. között a magyarországi bemutató-sorozat nagy érdeklődés mellett zajlott le. A bemutató-sorozat visszhangja a projektet azóta is kíséri, ennek köszönhetően országszerte egyre több rendezvényre kaptunk, kapunk meghívást.

Hátralévő projekt tevékenységek

3 darab finn tananyagobjektum befejezése, majd roadshow Finnországban (2009.november 23-27.). A 3 magyar tananyagobjektum bővítése (iskolaépület, raktár, csővezeték). Tesztelés valós tantermi környezetben (Dabason elkezdődött idén szeptemberben). A tesztidőszak értékelése, tanulmány elkészítése

A technológia innovatív karakteréről

A térhatás képi megjelenítése nem újdonság, hiszen 3D moziban már sokan láthattak hasonlót. Újdonságnak mondható tulajdonképpen: Az a technológiai portfolió, amely elsősorban az újonnan kifejlesztett szoftverre építve képes a jó minőségű térhatás előállítására. A számítógépes formatervezésben elterjedt CAD programokban elkészült ún. nyers adatokat képes kiváló minőségben és térben megjeleníteni.

Térbeli megjelenítő eszközcsaládok

3D televízió – kikapcsolt állapotban nagy képernyős plazma tévére emlékeztet. Térhatása mérsékelt, de már jól érzékelhető. Alkalmazási előny, hogy sötétítést nem igényel és szabad szemmel, szemüveg nélkül élvezhető.

3D hordozható vetítő rendszerek Térhatása kiváló, szemüveg és sötétíthető terem szükséges. Nem fixen szerelt, tehát bemutatók tartására ugyancsak alkalmas. Oktatási és képzési célokra elsősorban ez az eszköz ajánlott.

Három paneles fixen szerelt vetítőrendszer. Jelenleg ez a rendszer tekinthető a technológia zászlós hajójának, hiszen a legjobb minőségű térbeli megjelenítésre képes. Három kisebb mozivászon méretű „falat” jelent oly módon elrendezve, hogy a középső falhoz képest a két szélső fal szöget zár be.

A technológia a felhasználó szempontjából

Mindannyian hallottunk mér olyan találmányokról, eszközökről, amelyek gyorsan jelentek meg és tűntek el, vagyis nem terjedtek el széles körben és a fanatikus érdeklődőkön kívül nem vonzottak széles felhasználói tömegeket.

Lényegesnek tartjuk leszögezni, hogy a 3D/4D eszközcsaládnak valóságos értelme és gyakorlati haszna van nagyon sok iparágban és szektorban – ezek közül az oktatási és szakképzési alkalmazásról szólnánk bővebben.

Mely esetekben használható elsősorban?

Értelme akkor van az alkalmazásnak, ha másmilyen módon egyszerűen nem lehet egy adott ismerethalmazt a célcsoporthoz eljuttatni, mert még nem létezik – főleg az új találmányok, mikro vagy makro méretek miatt, új formatervezés, építészeti modellek esetén elsődleges relevanciája van ennek a technológiának. 

Abban az esetben is elsődleges értelme van az alkalmazásnak, ha radikálisan sikerül lerövidíteni az ismeret átadásának idejét – hiszen az így elnyert időt más hasznos tevékenységre lehet fordítani – ez az előny használható ki elsősorban az oktatásban és a képzésben.

Az első két szemponton túl tapasztalataink szerint létezik hozzáadott értékként még egy szempont, ez pedig az igényes, jó minőségű vizuális megjelenés, ami önmagában is attraktív és ez a figyelem felhívásának és megtartásának nagyon fontos eleme lehet, főleg olyan célközegben, mint a szakképzés.

Technológia vagy módszertan a 3D/4D megjelenítés?

Tapasztalataink szerint az oktatási eszközök szakképzési használata nem elsősorban beszerzési kérdés. Az igazi kihívás a beszerzést követően jelentkezik, vagyis, hogy a beszerzett eszközt ténylegesen használják is a diákok, a tanárok és a szakoktatók. Ezért állítjuk, hogy minden oktatástechnikai eszköz valójában használati módszertant is jelent, vagyis azt a folyamatszabályozást, amelynek eredménye a tényleges és a folyamatos használat.

Lényeges, hogy 3D/4D eszközcsalád alkalmazási feltétele a tartalom megléte. Ezért ezeket a rendszerek többnyire testre szabott tartalommal forgalmazzák. A megjelenítő rendszerek gyorsan terjednek, így általánosságban elmondható, hogy egyre több és több az elérhető 3D/4D tartalomelem.

Az oktatási/gyakorlati eszközök használatának feltételei:

Beszerzés / beüzemelés – a jelenlévők tudják, hogy ez sem könnyű feladat, de azt is tudják, hogy a beszerzés még nem jelent automatikus használatot.

Az eszköz üzembiztos és tartós működőképessége – valljuk be, hogy arra is tudnánk példát mondani, hogy az eszköz folyamatosan meghibásodik.

A rongálási kockázat minimalizálása vagy teljes kiküszöbölése – tapasztalataink szerint általában elmondható, hogy egy-egy eszköz minél több munkaállomásból, részegységből vagy tartozékból áll, annál nagyobb a részegység vagy tartozék „eltűnési” vagy meghibásodási esélye.

Kulcsfeltétel, hogy az az oktató, akinek használnia kell, képes is legyen a napi szintű használatra. Ez a feltétel két komponensből áll:

 • A betanítás, képzés biztosítás.
 • Az alkalmazó oktató képes legyen az eszközt az adott szakképesítés/tantárgy oktatásának szolgálatába állítani.

A 3D/4D vetítő rendszer helyzete a felsorolt szempontok alapján

 • Beszerzés/beüzemelés: Lényeges beszerzési szempont, hogy az eszköz szakmaközi jellege miatt gyakorlatilag bármely szakma képzéséhez illeszkedik. Beüzemelése (összerakása) gyakorlatilag egy órán belül elvégezhető, a sötétítésen kívül egyéb átalakítási munkálatokat nem igényel.
 • Üzembiztos és tartós működés. A rendszer annyira üzembiztos és tartós, amennyire egy átlagos projektor.
 • A rongálási kockázat minimalizálása vagy teljes kiküszöbölésének feltételei: zárható terem kialakítása A foglalkozás befejeztével a szemüvegek számának ellenőrzése.
 • Oktatók képzése: az eszköz nem igényel semmilyen képzést. Amit az oktatónak tudni szükséges az nem egyéb, mint egy adott objektum billentyűparancsai, ami átlagosan 3-4 billentyűt + az egér használatát jelenti.
 • Az eszköznek az adott szakképesítés/tantárgy oktatásának szolgálatába állításához az szükséges, hogy legyen az adott tanmenethez illeszkedő tartalom.
 • A gyakorlatban a fent elmondottak azt jelentik, hogy a beszerzést követően az alkalmazásnak nincsenek különösebb szervezési vonzatai.

A 3D/4D technológia használata a szakképzésben

A technológia oktatási alkalmazása általában is nagyon széles, de ezen belül a szakképzési szektor oktatási igényeihez különösen illeszkedik az alábbi szempontok figyelembe vételével: a tananyagok a legtöbb szakma esetében valóban nagyon komplexek és általában valamilyen képi megjelenítést igényelnek, pl. építészet, gépészet stb.

Az egyes szakmákhoz kapcsolódó ismeretanyag gyorsan változik, a 3D/4D tananyag viszont ehhez könnyen illeszthető, hiszen a CAD programokban készített tartalmak könnyen az aktuális szakmai igényekhez illeszthetőek.

Az órai motiváció felkeltésének és megtartásának kiváló eszköze lehet - elsősorban a látványos, részletes és folyamatosan változó térhatású képi környezet miatt.

A szakmacsoportos alapozó és szakmai évfolyamokon egyaránt jól használható. Vagyis az iskolarendszerű képzések esetén gyakorlatilag bármely tagozaton, évfolyamon és tantárgy esetében lehet a rendszert alkalmazni.

Kiváló eszköz pályafelkeltési, pályaorientációs szempontból is vagy akár szakképzési beiskolázás idején általános iskolásoknak való szakmai bemutató megtartása céljából is.

A szakmai tartalom megjelenítése mellett érdemes azt is kiemelni, hogy a minden intézményben jelen lévő informatika tantárgy számára a 3D/4D rendszer önmagában is demonstrációs eszközt jelent – mint a jövő egyik informatikai területe.

Megteremti vagy erősíti a szakképző iskola attraktivitását a helyi környezetben, hiszen ez kézzel fogható eszköz, akár szülői értekezleteken vagy pályaválasztási napokon is alkalmazható, így végső soron a szakképzés vonzerejének növeléséhez is hozzájárul.

A 3D/4D vetítő rendszer és a gyakorlati képzés viszonya

A szakképzésben dolgozó szakemberek pontosan tudják, hogy nincs szakképzés gyakorlat nélkül, de azt is tudják, hogy nincs szakmai gyakorlat elmélet nélkül, mert a gyakorlat előtt hosszabban vagy rövidebben, de szükséges elméletben is elmondani a gyakorlati használat szabályait.

A 3D/4D vetítő rendszer használatának értelme a gyakorlati képzésben

 • Nehezen megközelíthető gyakorlati helyszín bemutatása (pl. szigorúan őrzött olajfinomító).
 • Megközelíthetetlen helyszín bemutatása, pl. egy meglévő épület falszerkezete vagy közművei.
 • Munkabiztonsági szempontból veszélyes gyakorlati helyszín bemutatása - a gyakorlat előtt a környezet valós szimulálása a biztonság erősítése érdekében, pl. toronydaru-kezelő vagy egyéb szimulációt igénylő képzéseknél.
 • Ha költséges a gyakorlati helyszín megközelítése, akkor csökkenthető a helyszíni gyakorlatok száma.
 • A gyakorlathelyettesítő vagy - kiegészítő szerepe mellett a rendszer képes olyan tudás közvetítésére, ami a gyakorlat ideje alatt sem szerezhető meg, pl. robbanás szimulálható, vagy egy gombnyomásra eltávolítható egy épület tetőszerkezete stb.

A 3D/4D metodika és más pedagógiai módszerek viszonya

Jelenleg felderítendő terület, hogy a 3D/4D metodika a különböző oktatási módszertanokkal hogyan kombinálható, azonban az oktatásban töltött évek alapján nagyon erős a gyanúnk, hogy a 3D/4D metodika kitűnően kombinálható mind a kooperatív tanulás módszerével, mind a projektmódszerrel. A módszertani kombinálhatóság mellett azt is érdemes megemlíteni, hogy a 3D/4D technológia egyéb oktatási technológiával való kombinálhatóságára is nyitott a lehetőség – pl. az aktív táblát nagyon jól kiegészítheti, de „hagyományos” projektorként is használható

Pedagógiai és technológiai értelemben a 3D/4D rendszer nem valaminek az alternatívája, hanem egy nagyon látványos és hasznos kiegészítő eszköze a már bevált oktatási és képzési módszertanoknak.

Nagyon fontos, hogy a rendszer csak akkor működik, mint minden más gyakorlati eszköz, vagyis ha a szaktanár kiegészíti, egyébként nem, vagyis nem tanárpótló eszköz, hanem egy nagyon okos technológia, amely a jó tanárt és az intézményt egyaránt még jobbá teszi

A rendszer tehát nem csodaszer – vagyis a tanárt és a tanári kreativitást nem pótolja, viszont olyan lehetőséget ad a pedagógus kezébe, amely a kreatív ötletek teljes tárházát nyitja meg.

hg

h1g