Dr. Szenes György

Középiskola szekció összefoglalója

szenes gyorgy

Tisztelt kolléganők, kedves kollégáim!

A mi szekciónkban újabb fejlesztésekről és újabb programokról nem volt szó. Két előadás hangzott el. Az elsőt Pósfai Péter elnökhelyettes Úr tartotta.

Egy nagyon korrekt, számokkal alátámasztott tájékoztatót kaptunk „A középiskolai felvételtől a felsőoktatási felvételig” címmel. Bemutatta azt a rendszert, illetve azokat a számokat, amelyek bizonyítják, hogy az a középiskolai felvételi rendszer - ami most már évek óta működik - milyen módon segíti a nyolcadik osztályosoknak a beiskolázását a középiskolákba. Abból az 1096 középfokú iskolából, amelybe a nyolcadik osztályban végzettek jelentkeznek, körülbelül 50%-ában van nyelvi előkészítő osztály. A felvételi rendszer olyan korrekt módon működik, hogy a gyerekeknek a 94%-a az első körben bejut, és ezekből a gyerekekből mintegy 70%-a abba az iskolába kerül be, ahová ő első helyen jelentkezett.

Az érettségi és a felvételi kapcsolata szoros az új érettségi bevezetése óta minimálisak azok a változások, amelyek a felvételi eljárásban mutatkoznak. Jelenleg mintegy 200 tantárgyból lehetett érettségi vizsgát tenni. Ezen sokan csodálkoznak, látom a tekinteteken is. 533000 tantárgyi vizsga volt 2009. május-júniusi vizsgaidőszakban, és ebből 25000 vizsgát tettek le emelt szinten. Az a fajta dilemma, amely az emelt szint, vagy középszint, felsőoktatásba bejutás szempontjából többször előkerült, és ismét vita van e témában. Az egyetemi képviselők, a rektori konferencia képviselői esetenként hangot adnak annak, hogy legalább egy tantárgyból emelt szinten követelje meg a felsőoktatás a felvételi pontszámok számítását. Vagyis, hogy egy tantárgyból legalább a felsőoktatásba jelentkező fiatal az emelt szinten tegyen le érettségi vizsgát. Ez a dolog nem dőlt el. Részben az egyetemi autonómia kérdése, részben miniszteri jogszabályrendezésre vár még. A tendencia bizonyos elit szakokon már ebbe az irányba mozdul el, hiszen ezeken a szakokon 2010-ben a felvételt nyert tanulók jelentős része egy tantárgyból emelt szinten tett érettségi vizsgát. 2011-ben minimális változások lesznek. Orvosi szakokon, állatorvosi alapképzésben, osztatlan képzésben már egy tantárgyból elő fogják írni az emelt szintet. És változás lesz 2011-ben, hogy az emelt szint egy kicsikét preferáltabb legyen. E téma az elkövetkezendő 1-2 évben biztosan a sajtóban is nagy visszhangot fog kapni. Legyen emelt szint kötelezően legyen előírva, kormány írja elő, felsőoktatási intézmény írja elő?

A második előadást Dr. Zachár László, az NSZFI főigazgató-helyettese tartotta, Az új OKJ bevezetésének kezdeti tapasztalatairól. Kevés a tapasztalat, hiszen ez az új OKJ jellemzően a felnőttképzésben indult be 2007-ben. 2008-ban indult csak az iskolarendszerű képzésben. Egy kutatás eredményeit ismertette a főigazgató-helyettes Úr, de valójában tényleg nagyon kevés a tapasztalat. Ma még nem tudni, hogy a moduláris kompetencia alapú OKJ mennyire váltja be a hozzáfűzött reményeket. Mind a központi programban vannak hiátusok, vannak szakmai problémák, mind pedig a szakmai vizsgáztatási rendszerben. Az ma már látszik, hogy a vizsgarendszer túldimenzionáltan – annak adminisztrációs rendszere is túlméretezett – a vizsgáztatásban a vizsgarészek száma meglehetősen sok ennek a vizsgatevékenysége – írásbeli, szóbeli, gyakorlat, interaktív rendszer – egy meglehetősen bonyolult vizsgarendszert alakít ki. Vannak törekvések mind az NSZFI részéről, mind pedig a Minisztérium részéről, hogy a vizsgarendszert valamilyen módon az egyszerűsítés irányába mozdítsák el.

Ez volt a mi szekciónkon. Köszönöm szépen!