ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt évtizedben gyakorlattá, mára már hagyománnyá vált, hogy minden év őszén megrendezésre kerül a közoktatási szakértők, szaktanácsadók, intézményfenntartók, felsőoktatási szakemberek, intézményvezetők, pedagógusok országos konferenciája. A Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda az Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóságával közösen immár tizedik alkalommal rendezte meg e hagyományos Országos Közoktatási Szakértői Konferenciát 2008. október 9-11. között Hajdúszoboszlón:

 

TARTALMI MEGÚJULÁS – SZERKEZETÁTALAKULÁS – TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

suliszerviz

HAJDÚSZOBOSZLÓ

2008. OKTÓBER 911.

1999-ben az első debreceni szakértői konferencia hiánypótló szerepet vállalt a közoktatási feladatok értelmezésével, a szakértői funkciók összehangolt elemzésével. Minden eddigi konferencia célkitűzése volt, hogy a résztvevők megismerjék a magyar közoktatás előtt álló feladatokat, az oktatásirányítás terveit, szándékait, fejlesztési elképzeléseit. Az intézmények segítséget kapjanak ahhoz, hogy felkészülhessenek az új megoldások fogadására, saját szervezetükbe való beépítésre. Legyen lehetőség az eredményekről, a jó gyakorlatokról tájékoztatni a résztvevőket, valamint a problémákat, a gondok megbeszélni. A konferenciák célja, hogy erősödjék a párbeszéd az oktatáspolitikusok, a szakemberek, valamint az intézményvezetők, a szakértők, a szakmai szervezetek között.

A szakmai programok mellett kiállítók mutatják be az oktatási tevékenységgel összefüggő, azt segítő termékeiket, szolgáltatásaikat. A résztvevők az előadások után gazdag és változatos kulturális programokon töltődhetnek fel, kapcsolódhatnak ki. A konferencia programjaként ebben az évben harmadszor került sor a debreceni Suliszerviz Pedagógiai Intézet, a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár és a debreceni Nova Humana Egyesület középiskolások részére meghirdetett Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat megnyitójára és díjátadójára.

A jubileumi konferenciára, a 10. összejövetelre készült egy összefoglaló kötet „Változás és stabilitás a magyar közoktatás elmúlt 10 évében” címmel Dr. Polonkai Mária szerkesztésében. A kötettel az volt a célunk, hogy a konferenciák tükrében egyfajta összefoglalását adjuk az elmúlt tíz évnek. Egy olyan tematikus összegzést készítettünk, amely bemutatja, hogy mi történt a magyar közoktatásban 1999 óta, milyen folyamatok kezdődtek el vagy folytatódtak, milyen európai, vagy országos kihívásoknak kellett megfelelni, vagy hogyan oldotta meg a közoktatási rendszer a felmerülő problémákat országosan, regionálisan, esetleg helyi szinten.

A témacsoportok bizonyos szempontok szerinti választás eredményeként jöttek létre, az előadások, referátumok nehezen sorolhatók be egyetlen fejezetbe. A szerkesztők azzal a szándékkal válogattak az előző kiadványok előadásaiból, hogy ez a kötet is olvasmányos legyen, hogy felidézze az előző konferenciák eseményeit, hogy eljuttassa az érdeklődőkhöz azokat az információkat – ha nem voltak jelen valamelyik összejövetelen –, melyeket megismert elemként beépíthetnek a saját maguk által szervezett folyamatokba, hogy munkájuk még eredményesebb, hatékonyabb legyen.

 2008borito12008borito2


Az idei tanácskozás címe, helyszíne és időpontja: TARTALMI MEGÚJULÁS – SZERKEZETI ÁTALAKULÁS – TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS, Hajdúszoboszló, 2008. október 09-11.

A konferencia témája a címben szereplő kérdésköröket ölelte fel, válaszokat keresve és adva napjaink aktuális közoktatási kérdéseire. Hasznos ismereteket nyújtott a közel 300 résztvevő számára, lehetőséget kínálva a 21. század közoktatási kihívásaira adandó lehetséges válaszok és cselekvési programok átgondolására.

Ebben az évben a tárca azon átfogó javaslatainak a bemutatása volt a cél, melyek felölelik a korai kisgyermekkori neveléshez nyújtandó támogatást, a bölcsődei-óvodai fejlesztéseket, az informatika, az idegen nyelv, a természettudományok oktatásának és tanulásának kiemelt támogatását. Megpróbáltuk megmutatni, hogy miként fordíthatunk több figyelmet a tehetséges vagy éppen a hátrányos helyzetű gyerekekre, hogyan vehetik igénybe az intézmények a tárca által a közoktatási tartalomfejlesztésekre biztosított forrásokat. Milyen együttműködésekre van szükség ahhoz, hogy színvonalas, biztonságos, jó hangulatú oktatást kapjanak gyermekeink.

A rendezvényen elhangzott 14 plenáris előadás foglalkozott a 2004-ben elindult közoktatási reformfolyamatok jelenlegi helyzetének bemutatásával, valamint a folytatás szükségességének és lehetőségeinek megismertetésével.

Mind a plenáris előadásokon, mind pedig az 5 szekcióban szervezett 18 szekciófoglalkozáson az Új Tudás Programról, a közoktatás tartalmi és szerkezeti változásáról, az eredményesség, hatékonyság javításának szükségességéről, a tudomány és a közoktatás kapcsolatáról, a kompetenciák fejlesztéséről, a pedagógusok és a közoktatási szakértők szerepéről, a szakképzés fejlesztéséről, az iskolai erőszak megjelenéséről, helyzetkezeléséről, hallottunk előadásokat, s szerezhettünk ismereteket ezek gyakorlati megvalósításáról.

A konferencia kísérőrendezvénye az Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat harmadik alkalommal adott lehetőséget a tehetséges diákok bemutatkozására. A közel 300 alkotással benevezett 207 pályázó középiskolás tanuló között 6 határon túli diákot is köszönthettünk. Gratulálunk az alkotó diákoknak, felkészítő tanáraiknak és intézményüknek!

A konferencia regisztrált résztvevőinek száma ebben az évben 330 fő volt:

  • szervezők, közreműködők: 10 fő,
  • előadók: 35 fő,
  • a résztvevők nemek szerinti megoszlása: 105 férfi és 270 nő.

A kollégák összesen 64 településről érkeztek az alábbi intézménytípus szerinti megoszlásban:

  • óvodából: 21 fő,
  • általános iskolából: 42 fő,
  • középfokú oktatási intézményből: 71 fő,
  • posztgraduális képzésen résztvevő pedagógusok: 80 fő,
  • felsőoktatási intézményből: 16 fő,
  • fenntartóktól: 17 fő,
  • egyéb intézményekből: 83 fő.

5 olyan kollégánk van, aki minden eddigi konferencián részt vett.

A szakmai kiállítók 19 különböző céget, kiadót, forgalmazót képviseltek.

E kötet – az előző évek gyakorlatának megfelelően - a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, szekció-összefoglalók, az előadókkal készült riportok gyűjteménye. Reméljük, hogy a kiadvány az Ön számára is segít feleleveníteni a X. hajdúszoboszlói közoktatási konferenciát, annak eseményeit, programjait. Bízunk benne, hogy az előadókkal készült személyes hangvételű riportok és a konferencián készült fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távoztak tőlünk a konferencia résztvevői.

Köszönjük az előadók, a vitavezetők együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Köszönet illeti a konferenciának helyet adó szálloda dolgozóinak mindenre kiterjedő figyelmét, segítő tevékenységét is.

Reméljük találkozhatunk Önökkel 2009. októberben a XI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián!

Debrecen, 2008. november

A házigazda Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében tisztelettel:


 2008ktm2008mcs

Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba

ügyvezetők