ELŐSZÓ

 

Tisztelt Olvasó!

A Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda az Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóságával együtt immár kilencedik alkalommal rendezte meg a hagyományos Országos Közoktatási Szakértői Konferenciát 2007. október 11-13. között Hajdúszoboszlón.

ESÉLY – KOMPETENCIA – ÉRTÉKELÉS

ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA

suliszerviz

HAJDÚSZOBOSZLÓ

2007. OKTÓBER 1113.

 

A konferencia témája az „Esély – Kompetencia – Értékelés” kérdéskörét ölelte fel, válaszokat keresve és adva napjaink aktuális közoktatási kérdéseire. Hasznos ismereteket nyújtott a 200 részvevő számára, lehetőséget adva a 21. század közoktatási kihívásaira adandó lehetséges válaszok és cselekvési programok átgondolására.

A rendezvényen elhangzott 16 plenáris előadás foglalkozott a 2004-ben elindult közoktatási reformfolyamatok jelenlegi helyzetének bemutatásával, valamint a folytatás szükségességének és lehetőségeinek megismertetésével.

Mind a plenáris előadásokon, mind pedig a négy szekcióban szervezett 13 szekciófoglalkozáson meggyőződhettek a résztvevők arról, hogy a minőség, a hozzáférés és a hatékonyság követelményének jegyében elindult tartalmi, szervezeti és infrastrukturális fejlesztések milyen változásokat indukáltak a közoktatási intézmények napi gyakorlatában. Milyen módosításokat igényel a közoktatási paradigmaváltás a működtetés, a szabályozás területén, milyen pedagógiai, módszertani megújulást vár el a gyakorló pedagógusoktól, és milyen korszerű oktatási eszközrendszer alkalmazásának széleskörű bevezetését teszi lehetővé.

A konferencia kísérő rendezvénye az Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat második alkalommal adott lehetőséget a tehetséges diákok bemutatkozására. A 10 díjazott középiskolás tanuló között 2 határon túli diákot is köszönthettünk a közel 500 alkotással benevezett 143 pályázó közül.

Gratulálunk az alkotó diákoknak, felkészítő tanáraiknak és intézményüknek!

2007emleklapok

A konferencia regisztrált résztvevőinek száma ebben az évben 246 fő volt:

 • szervezők, közreműködők: 12 fő
 • előadók: 34 fő (22 férfi, 12 nő)
 • a résztvevők nemek szerinti megoszlása: 58 férfi és 142 nő.

A Szülőföld Alap pályázati támogatása révén 15 határon túli kolléga vehetett részt az alábbi pedagógus szervezetek delegáltjaként:

 • Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
 • Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége (Ukrajna),
 • Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége,
 • Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (Szlovénia),
 • Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete (Szerbia),
 • Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége.

A kollégák összesen 67 településről érkeztek az alábbi intézménytípus szerinti megoszlásban:

 • óvodából: 11 fő,
 • általános iskolából: 72 fő,
 • középfokú oktatási intézményből: 41 fő,
 • felsőoktatási intézményből: 6 fő,
 • fenntartóktól: 5 fő,
 • pedagógiai szolgáltatást végző intézményből: 30 fő,
 • egyéb intézményekből: 35 fő.

8 olyan kollégánk van, aki minden eddigi konferencián részt vett.

A szakmai kiállítók 6 különböző céget, kiadót, forgalmazót képviseltek.

A konferencián a szakmai programokon túl kikapcsolódásra, kulturális feltöltődésre is alkalmuk volt a résztvevőknek.

2007total

E kötet – az előző évek gyakorlatának megfelelően - a konferencián elhangzott előadások, vitaindítók, szekció-összefoglalók, az előadókkal készült riportok gyűjteménye. Reméljük, hogy a kiadvány az Ön számára is segít feleleveníteni a IX. hajdúszoboszlói közoktatási konferenciát, annak eseményeit, programjait. Bízunk benne, hogy az előadókkal készült személyes hangvételű riportok és a konferencián készült fotóanyag is jelzi a rendezvény közvetlen légkörét, jó hangulatát. Reméljük azt is, hogy élményekben, tapasztalatokban gazdagodva távoztak tőlünk a konferencia résztvevői.

Köszönjük az előadók, a vitavezetők együttműködését, amellyel lehetővé tették az elhangzott előadások, referátumok megjelentetését. Köszönjük, hogy tapasztalataikat, tudásukat az érdeklődők rendelkezésére bocsátották.

Köszönet illeti a konferenciának helyet adó szálloda dolgozóinak mindenre kiterjedő figyelmét, segítő tevékenységét is.

Lassan 2008-at írunk, közeledik a 10. rendezvényünk. Készülünk arra, hogy a jubileumi konferenciát méltóképpen megünnepeljük, és méltó legyen az előző konferenciákhoz is.

 

Reméljük találkozhatunk Önökkel 2008. október 9-11-ig a X. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián!

Debrecen, 2007. október

A házigazda Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda nevében tisztelettel:

Kónyáné Tóth Mária és Molnár Csaba

ügyvezetők