Mandák Csaba

Általános iskola szekció

mandakcsaba szekciobesz

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a konferenciát az Általános Iskolai Szekció nevében.

Az idei konferencián két nagy témával foglalkoztunk a szekcióülésen. Az első részben a HEFOP 3.1.1 keretében létrehozott kompetencia alapú programcsomagokkal, a második részben pedig a nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamban való bevezetésének problematikájával.

Az első témánk a programfejlesztés, ami lassan hagyománya az általános iskolai szekciónak, hiszen tavaly, a fejlesztés előző szakaszában is foglalkoztunk a programcsomagokkal, azok tartalmával. Az idén Rápli Györgyi a suliNova Kht. Programfejlesztési Központjának vezetője volt a segítségünkre, az ő vitaindító gondolatai mentén próbáltuk meg áttekinteni a fejlesztés eredményeit. Külön köszönettel tartozom Pála Károlynak, a Sulinova Kht. igazgatójának, aki megtisztelte a jelenlétével a szekciót, így egy valóban tartalmas eszmecsere alakulhatott ki az elkészült programcsomagok jövőjéről, a hozzáférés, a hozzáférhetővé tevés problémáiról.

Ezt a problémát már tavaly is felvetettük, az akkori szekciórésztvevőknek is közös kívánsága volt, hogy szeretnék látni az elkészült programcsomagokat, hogy ne csak azok az iskolák merítkezhessenek meg ebben a hatalmas módszertani anyagban, akik pályázati úton hozzájutottak.

Azt gondolom, valóban őszinte válaszokat kaphattunk Pála Károlytól a felvetéseinkre, és egy kis remény is csillant számunkra, hogy ha egyelőre csak elektronikus formában is, de a közeli jövőben elérhetők lesznek mindenki számára az elkészült anyagok.

Nagyon várjuk, hogy ez megtörténjen!

A második részben Nanszákné Dr. Cserfalvi Ilona, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola tudományos szaktanácsadója, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék főiskolai tanára segítségével a szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás elméleti és gyakorlati kérdéseiről folytattunk egy nagyon jó ízű beszélgetést.

Nagyon sok problémát vetettünk föl, mindet nem is lenne időm felsorolni, hiszen kis túlzással, az általános iskola és a közoktatás összes problémáját érintettük. A szekció résztvevőivel abban egyeztünk meg, hogy valamennyiünk nevében tisztelettel kérem az oktatásirányítást, hogy közösen gondoljuk újra végig a nem szakrendszerű oktatás 6. évfolyamig való kiterjesztésének határidejét. A jogszabály szerint az általános iskoláknak 2008-tól kötelező jelleggel hatodik évfolyamig „feljebb kell tolniuk” a nem szakrendszerű oktatást. Ezzel maximálisan egyet értünk, minden pedagógiai elv e mellett szól. A problémát abban látjuk, hogy azoknak a tanítóknak a végzettsége, akik még szakkollégiumi képzés keretében tettek szert valamilyen műveltségterületen a tudásukra, a jogszabály szerint nem felel meg annak, hogy az ötödik és hatodik évfolyamon taníthassanak. Ez nagyon komoly problémát fog jelenteni az iskolák számára!

A jogszabályi kötelezettséggel ugyan időben szembesültek az iskolák, viszont nem indultak el azok az átképző, továbbképző szakok a felsőoktatási intézményekben, amelyeken keresztül a tanítók át-, illetve kiképezhették volna magukat. Nem azt kérjük, hogy időben toljuk ki a jogszabály bevezetését. A jogszabály szerint a nem szakrendszerű oktatást 25-50% közötti intervallumban kell megvalósítani a 2008-as tanévben az érintett évfolyamokon. Azt kérjük az oktatásirányítástól, enyhítsünk a 25%-on azoknak az iskoláknak az érdekében, ahol döntően olyan tanítók dolgoznak, akik még szakkollégiumi képzés keretében szereztek műveltségterületi képzést.

Nagyon köszönöm a szekció minden résztvevőjének munkáját. Nagyon nagy öröm volt olyan szekcióban dolgozni, ahol nem kiselőadásokat hallgattunk, hanem komoly beszélgetések, komoly munkája folyt! Tisztelettel köszönöm minden résztvevőnek!